Ochrana spotřebitele – maturitní otázka ZSV

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Ochrana spotřebitele

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Anna

 

 

 

 

Spotřebitel je ten, kdo se zapojuje do tržního systému, ale není to zpravidla ani výrobce ani dodavatel (distributor)

– od roku 2004 se Česká republika napojuje na evropský systém, který je rozdělen na etapy, ochrana spotřebitele byla vždy zaměřena na určitou část výrobku a sledovala hlavně zdraví a bezpečnost výrobku

 

 1. etapa 1969 je to Smlouva o založení evropského hospodářského společenství, která obsahovala směrnice v oblasti motorových vozidel, dopravy, farmaceutického průmyslu, potravinářství, kosmetických a chemických výrobků = vše směřovalo k ochraně zdraví

 

 1. etapa v letech 1970 – 1989 byl další posun, zaměřilo se na prohloubení nové směrnice např. u vozidel místo a velikost poznávací značky asi 50 směrnic dále upraveny ostré tvary auta, v potravinářství se sledují obaly

 

 1. etapa květen 1985 byla schválena nová směrnice o novém přístupu k ochraně spotřebitele byla to harmonizace a normalizace směrnic, byly vytyčeny 3 oblasti: zdraví spotřebitele, ochrana spotřebitele a vliv životního prostředí na spotřebitele týkalo se to upravení norem:
 •  výroby hraček
 •  plynové a elektrické spotřebiče
 • implantátů a lékařských nástrojů
 • byly také vydány směrnice o bezpečnosti všech výrobků

 

V současnosti je velký důraz na bezpečnost potravin (nemoc šílených krav, ptačí chřipka) může zasáhnout i orgán evropské unie, v současné době je vytvořeno v evropské unii 9 výborů, které se zabývají ochranou potravin (existuje dokument Zelená kniha, která se týká výroby a Bílá kniha, která se týká obalů) bylo vytvořeno tzv.

Generální ředitelství (DG Sango) evropské komise zodpovědné za zdraví a ochranu spotřebitele, poskytuje ochranu ve třech oblastech – práva, zdraví a bezpečnosti.

 

Vydalo také zásady ochrany spotřebitele:

 1. právo nakupovat co chcete a kde chcete
 2. právo vrátit nefunkční věc
 3. právo vědět co jíme
 4. právo rozmýšlet se při koupi
 5. právo snadno srovnávat ceny
 6. právo na podstatné informace v našem jazyce
 7. právo nedostávat zaváděcí informace
 8. právo na spravedlivé smlouvy
 9. právo na vysoké bezpečnostní standardy (normy)
 10. právo být chráněn v zahraničí mimo území naší republiky

 

Směrnice evropské unie a ochrana spotřebitele

 1. spotřebitel má právo na bezpečný výrobek
 2. spotřebitel má právo při nákupu na informace jak výrobek používat
 3. právo na návod v českém jazyce a poučení
 4. členské státy mají povinnost vzájemně se informovat o nebezpečných výrobcích, povinnost stáhnout výrobky z prodeje – zákazník má právo výrobek vyměnit nebo žádat navrácení peněz
 5. spotřebitel má právo reklamovat výrobek

 

Při reklamacích se uplatňuje návrh spotřebitele na odstranění vady:

 1. odstranitelné – u těchto vad nemůžeme odstoupit od smlouvy okamžitě
 2. neodstranitelné – nedá se použít pro účel pro jaký byl zakoupen anebo změní charakter výrobku

 

– reklamační řízení se zahajuje sepsáním reklamačního protokolu, ale zboží musí být

v záruční lhůtě, která je obecná 2 roky

 

ON – LINE obchody

– rychlé, ale rizikové

– nutné informace o prodávajícím

– písemné potvrzení objednávky

– objednávku lze zrušit do 7 pracovních dnů

– můžeme odmítnout neobjednané věci

– nejpozději do 30 dnů musí věc doručit

– právo na ochranu před podvody zneužití platební karty

– právo na informace o ceně včetně DPH

 

Evropská legislativa zaručuje:

– právo obdržet všechny info o tom, co kupujeme, než to koupíme

– právo obdržet písemné potvrzení o tom, co koupíme, než to koupíme

– právo zrušit objednávku do 7 pracovních dnů (mimo víkendy a svátky)

– právo odmítnout koupit cokoliv, co jsme vůbec  nechtěli

– právo obdržet zboží do 30 dnů od objednávky

– ochranu proti podvodům s kreditními kartami

 

Na území ČR provozují spotřebitelská sdružení řadu poraden. Dále pomáhají Asociace občanských poraden, kde poskytnou osobně a bezplatně odbornou radu.Rovněž se dá využít on-line poraden.

Svou roli hrají i media, přes která lze využít pomoci.

Každý má též možnost obrátit se na soud a podat občanskoprávní žalobu. K tomu může využít služeb advokáta.

 

EU založila síť  Evropských spotřebitelských center (ESC), které jsou v 25 členských státech, s cílem šířit povědomí o spotřebitelských právech občanů Evropy na společném trhu. Centra pomáhají lépe zvládnout reklamování výrobků či služby přes hranice a poskytují pomoc a radu, když zahraniční obchodník reklamaci neprávem odmítne.

Při zakoupení zboží či služeb v jiném státě EU pomáhají (ESC) tak, že např.kontaktují prodejce a pokusí se sjednat nápravu. V Praze sídlí Evropské spotřebitelské centum při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

Při reklamaci vadného výrobku zakoupeného v zahraničí je třeba respektovat skutečnost, že výrobek či služba musí být reklamovány tam, kde byly zakoupeny. Výrobek zakoupený v TESCO Londýn nelze reklamovat v TESCO Praha.

Eurozáruka neexistuje.

Reklamací výrobku jinde než u prodejce by spotřebitel porušil záruční podmínky a záruční dobu by si zkrátil nebo by dokonce o ni mohl přijít úplně.

ESC se obrací s žádostí o intervenci u zahraničního obchodníka na své partnerské ESC v dané zemi. Centra v některých zemích mohou využít i tamní systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, takže není třeba řešit spor soudně. Poradci též překládají dokumenty a řeší rozdíly vyplývající z rozdílů v legislativě různých států.