Otto Gutfreund – život a jeho tvorba

dejiny-umeni

 

   Otázka: Otto Gutfreund

   Předmět: Dějiny výtvarné kultury

   Přidal(a): Valerie Larišová

 

 

Otto Gutfreund (1889 – 1927)

 • Nejvýraznější sochařská osobnost české moderny.
 • Přední český kubistický sochař, průkopník českého novodobého sochařství světového významu
 • Byl racionálně založený a přemýšlivý, ale tvořil velmi jemné a citlivé sochy.
 • Jeden z prvních evropských sochařů, který domyslel principy kubismu v plastice a osvobodil ji od povrchní závislosti na malířství a dovedl ke stylově svébytnému výrazu
 • Jeho umělecký rukopis:
  • -> kombinace domácí tradice (František Bílek, Jan Štursa)
  • -> a soudobé fr. tvorby (od Augusta Rodina, Émila Antoine Bourdella až po Pabla Picassa).
 • Zabýval se vztahem plochy a objemu.
 • Začínal jako kubista -> ve 20. letech několik soch ve stylu sociálního civilismu
 • Patří mezi nejvýraznější české umělce přelomu 19. a 20. století, kteří se svým dílem podíleli na revolučních změnách v tradiční tvorbě
 • Pocházel z velmi soudržné rodiny, byl hluboce rodinně založený, ale oženil se velmi pozdě a zůstal bez dětí.
 • Byl racionálně založený a přemýšlivý, ale tvořil velmi jemné a citlivé sochy.

 

Život

 • Narodil 1889 ve Dvoře Králové nad Labem, ještě v době Rakouska-Uherska, jako 4. z 5 dětí středostavovské, židovské rodiny Karla a Emilie Gutfreundových.
 • Jako představitel moderního racionalismu se již od mládí neustále vzdělával.
 • V rodině byl veden k demokratickému smýšlení a rodičům vděčil i za svůj vztah k umění, převážně k literatuře a hudbě.
 • Po absolvování nižších tříd jaroměřského gymnázia, působil v keramickém ateliéru na Škole výtvarného umění v Bechyni, kde se poprvé setkal s modelováním.
 • Následně studoval na pražské Umělecko-průmyslové škole.
 • Tradiční studijní program mu však, jako moderně vzhlížejícímu umělci příliš nevyhovoval.
 • Nejvíce ho ovlivnila jeho studijní cesta do Paříže, kde se mu naskytla skvělá příležitost lépe poznat moderní svět umění.
 • Velmi obdivoval díla sochaře Augusta Rodina a Antoine Bourdella /óntuán burdél/.
 • Jeho nadšení nad vývojem nových výtvarných proudů vyvrcholilo ročním studiem na pařížské soukromé škole v sochařském ateliéru, který vedl sám A. Bourdelle.
 • Po této zkušenosti se rozhodne vydat na studijní cestu po západní Evropě, kde navštěvuje především londýnská, belgická a holandská muzea.
 • Po této vyčerpávající studijní cestě se vrátil zpět do Čech plný uměleckých dojmů a se silnými osobními zážitky.
 • Po návratu do Čech se v jeho tvorbě objevuje expresionistický nádech.
 • Umění tak opustilo dekorativní prvky secese i akademické prvky archaické stylizace.
 • Snažil se dosáhnout smysluplnosti své práce novým pojetím umělecké formy.
 • Náměty jeho prací se staly expresivně laděné bibl. mot. nebo reliéfní podobizny – Job, Autoportrét.
 • Mezi přední české kubistické sochaře se dostává díky seznámení s Bohumilem Kubištou.
 • V dalších letech dospěl ve vývoji své tvorby od analytické fáze až k syntetické.
 • Důkazem toho se staly nejdříve reliéfy, jako Dvě postavy nebo Koncert.
 • Do popředí jeho zájmu se dostávaly motivy z běžného života – zejm. v kresbách a zátiších.
 • Stal se zakládajícím členem Skupiny výtvarných umělců, která vznikla na protest proti politice SVU Mánes a jeho Volným směrům.
 • V této době se naplno věnoval výstavní činnosti.
 • Počátkem 20. let odjel opět do Francie, kde se stýkal s Emilem Fillou.
 • Jeho uměleckou činnost mu však přerušila 1. světová válka.
 • Dobrovolně se přihlásil do francouzské armády, aby bojoval proti Rakousko-Uhersku, ale neprávem skončil v internačním táboře jako nepřítel Francie.
 • Po skončení války se připojil ke Skupině výtvarných umělců Mánes a opět se vrátil ke své výtvarné činnosti, zpočátku v pod. menších fig. komp. a portrétů (Vlastní podobizna; Podobizna matky).
 • V roce 1920 opustil G. Paříž definitivně a usadil se nastálo v Československu.

 

Veřejné plastiky, které jej nejvíce proslavily:

 • Pomník Babičky Boženy Němcové v Ratibořicích
 • reliéf pro Gočárovu Legoibanku v Praze

 

Ve 30. letech se oženil, avšak pozdě, jelikož zůstal bez dětí.

Tehdy také začal pracovat jako profesor na UMPRUM v Praze, jelikož se nedokázal smířit s nově uznávaným proudem v sochařství – neoklasicismem

(=> svými prvky více vyhovoval poválečným požadavkům um. vrstev).

Profesorem se stal, protože se chtěl oprostit od veř. zakázek a opět se soustředit na práci v ateliéru.

Nicméně jeho slibně se rozvíjející začátek ukončila jeho záhadná smrt v roce 1927, kdy utonul ve Vltavě, přičemž dodnes není jasné, zdali spáchal sebevraždu či nikoliv.

Je autorem okřídleného šípu, který dodnes nesou výrobky značky Škoda.

 

Seznam vybraných děl:

Úzkost – 1911-12

 • -> socha postavy, schoulené v úzkostném strachu z prožitého a neznámého.
 • -> jedná se o jedno z nejčastěji opakovaných témat evr. umění od dekadence až po expresionismus.
 • -> tato socha je klíčovým dílem českého umění 20. stol.

Obchod – 1923

Hamlet II, 1912-13

Koncert, 1912-13

Námořník, bronz

 • -> nerealizovaný návrh na soch. výzdobu domu Anglobanky v Praze
 • -> řadíme do jeho 3. tvůrčího období nové věcnosti a civilismu.
 • -> autor nekopíruje vnější podobu námořnické uniformy, ale vyjádří ji pouze jedním charakteristickým znakem, límcem
 • -> skutečnost poetizuje a zjednodušuje.

Podobizna T. G. Masaryka – busta, patinovaná sádra

Harmonie

Muž s dítětem

 • -> sádra – skica, asi k soutěži na výzdobu portálu městského sirotčince
 • -> symbolika = ochrana a pocit bezpečí, které dospělá postava vytváří pro dítě, důvěřivě hledící do světa před sebou.
 • -> skica je provedena velmi úspornými výrazovými prostředky, přesto svojí vyrovnanou harmonií ovládá široké okolí.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!