Pravěké umění – umění a kultura

dějiny

 

   Otázka: Pravěké umění

   Předmět: Umění a kultura – Dějiny umění

   Přidal(a): Kateřina Burianová

 

 

PRAVĚK

= nejstarší a nejdelší období lidských dějin, dělí se na dobu kamennou a dobu kovu

 • Spojujeme toto období s první uvědomělou činností
 • 3 milionů let př. n. l. do 4. tisíciletí př. n. l. (od vývoje člověka po vznik nejstarších civilizací)
 • nejméně známá období (bez písemných dokladů)

 

PERIODIZACE:

1) doba kamenná (600 000- 3500 př.n.l.)

– paleolit – starší doba kamenná (600 000 – 10 000 př.n.l.)

– mezolit – střední doba kamenná (10 000 – 7 000 př.n.l.)

– neolit – mladší doba kamenná (7 000 – 3 500 př.n.l.), dělí se na dobu bronzovou a železnou. Mezi těmito obdobími probíhá tzv. neolitická revoluce, kdy dochází ke změně způsobu získávání obživy od sběru a lovu k prvotnímu zemědělství, tato změna má vliv i na rozvoj výtvarného umění.

 

2) doba bronzová (3500-1100 př.n.l.)

3) doba železná (od 1100 př.n.l.)

 

 • pravěk se pojí s vývojem člověka:

HOMO HABILIS= člověk zručný (2,6 miliónu let)

 • uvědomělá lidská činnost
 • abstraktní myšlení: inteligence, představivost a určitá dávka estetického cítění
 • nevytváří věc pro bezprostřední užitek, ale přemýšlí dopředu k čemu bude předmět sloužit a jak postupovat
 • výrobce nejstarších kamenných nástrojů nalezených v Olduvai George v severní Tanzanii, tzv. oldowanská kultura
 • člověk se učil z přírody
 • zjistil, že pokud má mokré prsty a přejede po kameni stejně jako zvíře škrábe zanechá to stopy
 • vzhled: menší obličejová část, horní končetiny dlouhé, krk krátký

 

HOMO ERECTUS= člověk vzpřímený

 • složitější opracování a záměrný tvar nástroje
 • vznik pěstního klínu= univerzální nástroj pravěku (více opracovaný kámen, z jedné strany klín, druhá strana je v pěsti)
 • valoun= vzniká tlučením dvou kamenů o sebe, obě strany se pak hodí
 • po „ostření“ vznikal odpad, který se dá opět využít, různé funkce
 • teorie proč se člověk vzpřímil:
  • Podle Darwinovské teorie o vývoji člověka, kdy člověk se vyvinul z opice lze předpokládat, že poté co slezl ze stromu, na zemi byly vysoké trávy a zarostlé stepi, skrz něž neviděl, jestli není v okolí nějaké nebezpečí, to ho donutilo aby se postavil a vzpřímil

 

HOMO SAPIENS NEANDERTHALENSIS= člověk neandrtálský

 • je mu přisuzovány první předpoklady uměleckého zobrazování- jeskyně Toiran ve Francii (otisky nohou, vrypy a značky načrtnuté prsty)

 

Různé druhy umění:

 • nádoby
 • ozdoby oděvů (zuby, peří, kůže, mušle- náramky, čelenky)
 • malby v jeskynních
 • sošky
 • megality

 

MALÍŘSTVÍ

 • především jeskynní malby:

Altamira– Španělsko- přes 180 maleb lovné zvěře, až 3 m veliké, objevena 1879 dcerou paleontologa (památka UNESCO)

Lascaux, Niaux- Francie

Chauvet– 30 000 let, návštěvníkům vstup zakázán, aby nedošlo k poškození jak v Altamiře

 • zoomorfní náměty (koně, zubři, mamuti)=lovná zvěř, lidé velmi málo se objevují
 • na stěně jim výstupky či tvary připomínaly těla zvířat, podle toho malovali, neřešili směry
 • malby byly schovány desítky metrů dlouhých chodeb, potřebovali světlo- louče, ale také lampičky (=kámen s prohlubní + tuk + knot z provazu, kůry – hořelo to jen 5 minut)
 • barvy: uhel= opálený klacek, hlína a nerosty poblíž jeskyně (nechodili daleko od ní), přírodní pigmenty míchané s organickými pojidly (moč, tuk, sliny)
 • nejdříve jenom obrys, poté vyplňují barvami, nakonec i jednoduché stínování
 • je pravděpodobný náboženský význam
 • primitivní žebřík z kmene stromu
 • stylizace, zjednodušení
 • technika: prsty, jednoduché štětce ze srsti
 • inspirace loveckým kultem

 

SOCHAŘSTVÍ

 • používala se hlína, kámen, jíl a kosti
 • vznikaly:

a) sošky zvířat (Dolní Věstonice)

b) ženské postavy= VENUŠE

– vznik asi před 30 000- 20 000 lety

–  inspirace v kultu plodnost, hojnosti, sexuální chtíč

– obličejová část chybí, pohlavní části zdůrazněny, končetiny nedokončené

– Nejznámější Venuše:

 • Venuše z Willendorfu je z kulatých tvarů
 • Venuše věstonická z trojúhelníků (nejslavnější, objevena 1925, K.Absolon)
 • Venuše z Lepsugue je složena s kružnic a elips
 • Geometrická venuše– geometrické ornamenty do mamutího klu
 • Soška ženy z Hlubokých Mašůvek u Znojma na Moravě – Z vypálené hlíny/keramiky a je asi 36cm vysoká. Soška představuje ženu uctívající neznámé bohy a byla barevně pomalováná. Končetiny má dokončené, bez prsou, má prsty
 • Venuše s křivou tváří je zřejmě nejstarší portrét, v blízkosti nálezu sošky byly nalezeny ostatky ženy s deformovanou tváří

c) rytiny v kostech a mamutovině

 

KERAMIKA

 • atribut neolitu, po usazení na jednom místě (při neustálém cestování a chůzi po terénu, nemohla matka mít více dětí než dvě, neměla by je jak nést)
 • keramika zdobena volutami, spirálami, liniemi- keramika linerární (Bylany u KH)
 • později se objevuje keramika vypichovaná (Praha- Šárka)
 • učili se metodou pokus omyl, pálená hlína při položení misky k ohni
 • očištěná hlína
 • tvořili z válečků, „hadů“
 • pode TVARU, VÝZDOBY A POHŘÍBÁNÍ rozlišujeme kultury:

– kultura nálevkovitých pohárů

– kultura zvoncovitých pohárů

 • zajímavost: nejstarší střepy Bylany u Kutné Hory v zemi přes 7000 let
 • kromě keramiky se do neolitu datuje i vznik kostěných nástrojů jako jehly, dýky, hroty ke zbraním

 

KULTURY DOBY BRONZOVÉ

 • objevení slitiny mědi a cínu znamenaly převrat nejen v osobním životě, ale také v umění
 • tento objev s sebou přinesl také kovotepectví, odlévání do pískových forem, odlévání do ztracené formy= šperk, spony, dýky, jehlice, meče a hřivny (platidlo)
 • různé druhy pohřbívání:

– kultura únětická- skrčenci z Únětic u Prahy

– kultura mohylová- rozměrné konstrukce (mohyly) nad hroby význačných jedinců

– kultura popelnicových polí- spalování nebožtíků a ukládání popelu do uren a popelnic

 

MATRIARCHÁT

 • nejde o dominantním postavení ženy, privilegia a majetek se dědí v pokrevní linii matky
 • důraz na rovnost= všichni jsme děti Země
 • velké pouto matky a dítěte

 

MEGALYTICKÉ STAVBY (mega- velký, lithos- kámen)

 • pravěké stavby z velkých kamenů
 • rozmístění po celé západní Evropě, místy i v S Americe, Indii a Oceánii
 • zřejmě se jednalo o kultovní místa, observatoře, posvátná obřadiště
 • některé kamenné bloky jsou vysoké až 23 metrů, váží i přes 10 tun
 • 3 základní typy megalitů:

 

MENHIR

– vysoké kamenné bloky volně stojící v přírodě, někdy tvoří aleje (Francie)

– největší mehir u nás je u obce Klobuky u Slaného (3,5 metru)

– u nás 23 menhirů, ve Francii přes 8200

– největší pocházel z Bretaně, ale byl rozdrcen bleskem (23m výška, váha 348 tun)

–  ve středověku to nazývali Dílo ďábla, nebo zkaměnělý pastýř s ovcemi, který se provinil= kvůli náboženství potřebovali vysvětlení takového na tu dobu neuvěřitelného činu člověka

 

DOLMEN

– místa výhradně pohřebního charakteru

 

KROMLECH

– kamenné kruhy, jež jsou astronomicky orientované

– TRILIT: dva vztyčené kamenné bloky spojené třetím seshora

–  nejznámější Stonehenge (Anglie), zakódováno v sobě přes 7100 astronomických směrů

 

ZAJÍMAVOST: některé památky se chtěly na počátku 20.stol. vylepšit a tak spadlé kameny zvedli a aby to drželo použili k tomu beton

 

ZDĚNĚK BURIAN (1905-1981)

 • malíř,ilustrátor
 • narozen v Kopřivnici, ve Štramberku má muzeum
 • ilustroval knihy o pravěku, konzultoval vše s odborníky
 • ze základní školy byl hned přijat na VŠ
 • např. Lovci mamutů

 

PAMÁTKY U NÁS

JESKYNĚ ŠIPKA

 • sídlo neandrtálských lovců medvědů
 • našla se zde dolní čelist dítěte

PŘEDMOSTÍ U PŘEROVA

 • 5 venuší, naháněla se tam zvěř=kosti

DOLNÍ VĚSTONICE

 • kostní píšťalka, nejstarší hudební nástroj

OSTRAVSKÝ VRH LANDEK

 • Landecká venuše- útlá, bez rukou, 23 000-25 000let stará, 4,6 cm velká

 

Nejstarší socha světa- Venuše Hohle Fels, z mamutí kosti, 35 000 let, z Alp, 6 cm velká

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!