Renesanční sloh v Itálii – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Renesanční sloh v Itálii

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): kledis

 

Architektura:

Druhy:

a) Sakrální – (kostel, klášter)

b) Světská – (městský palác, dům, zámky, venkovské vili, letohrádky, lovecké zámečky, nalezince)

 

– Typ centrální, půdorys čtverec

– Architekti uplatňovali: lidské měřítko, horizontální členění, princip rytmického opakování, prosvětlenost prostoru

 

Konstruktivní prostředky:

– Valená klenba (klenba klášterní, neckovitá, zrcadlová)

– Kopule (hranatá, melounová)

– Podpory (sloup, pilíř)à(patka, dřík, hlavice)

– Zdi z cihel nebo lomového kamene, obložené mramorovými deskami a zdobené rustikou (vystupující kamenné      kvádry, jejichž povrch v líci zdi je ponechán na hrubo. Dole zpevněny rustikovanou podnoží, nahoře ukončeny mohutnou římsou.

– Arkáda na sloupech à nejcharakterističtější  znak renesanční architektury.

– Edikula = architektonické orámování pomocí sloupků, polosloupků nebo pilastrů s kládím a štítkem

– Sagrafito = dekorativní prostředek, Dvě omítky vrchní a spodní jiná barva, vrchní se seškrabuje do různých tvarů.

 

Raná renesance:

– Zakladatelem raně renesanční architektury ve Florencii byl Filippo Brunelleschi

 

Filippo Brunelleschi:  – zlatník, sochař a teoretik

– Psal o matematice, optice, mechanice, zabýval se perspektivou

– Neuspěl v soutěži na bronzové dveře florentského baptisteria

– Odjel do Říma kde se oddal studii antických památek

Dílo:   Kupole Florentského dómu – osmiboká, šířka 42m, stavěna bez nákladného lešení

Florentský nalezinec – S arkádovým dvorem

Kostel S. Lorenzo – trojlodní bazilika s rovným stropem (stará sakristie)

Kaple Pazziů – melounová kopule,

Palazzo Pitti – nedokončil ho

 

Michelozzo Michelozzi:

Dílo:   Klášter S. Marco

                                Palác Medici-Raccardi ve Florencii

Vila v Careggi – sídlo Platónské akademie

 

L. Battista Alberti: – Všeumělec à pěstoval všechny druhy umění a navíc vynikal jako teoretik a sportovec

– V jeho dílech vliv římské antické architektury

– Stavby pouze projektoval jiní stavitelé je pak postavily

Dílo:   Palazzo Ruccelai

                                Průčelí kostela Sta Maria Novella

Kostel S. Francesco v Rimini – motiv triumfálního oblouku na průčelí

Kostel S. Andrea v Mantově – jednolodní s transeptem a kupolí

Kostel S. Sebastiano – půdorys řeckého kříže s kupolí ve středu

 

Giuliano da Sangalo: – S. Maria presso San Satiro

 

Benedetto da Maiano: – Palazzo Strozzi ve Florencii

 

Vrcholná renesance:

– Vliv římské antické architektury

– Mohutnost stavby, monumentalita, vznosnost, velkolepost, bohatost výzdoby

– Na architektuře se podílely i sochaři, malíři a umělečtí řemeslníci

– Mecenáši Papež Julius II. A Lev X.

 

Donato Bramante:

– zakladatel vrcholné renesance

– malíř a architekt

Dílo:   Tempietto di San Pietro in Montorio

                                Cancelleria – římský palác, rytmické travé, vysoký řád, členění rizality

             Nádvoří Belvederu ve Vatikáně

                                Chrám Sv. Petra ve Vatikáně – centrála, půdorys řeckého kříže, se 4mi malými kupolemi

Svatá chýše v Loretu

 

Raffael:   Dílo:   Vila Madama

                                Nový plán Chrámu Sv. Petra

                                Chigiho kaple u kostela S. Maria del Popolo v Římě

 

Giulio Romano: – Palazzo del Te v Mantově

 

Antonio da Sangallo: – Palazzo Farnese v Římě

 

Baldassare Peruzzi: – vila Farnesina v Římě

 

Manýrismus:

– Snaha po subjektivním výrazu, libující si v nadsázce a dynamické expresivnosti

– Opět nadřazen nadzemský svět pozemskému

– Místo vnější pravdy zdůrazněn vnitřní duchovní zážitek

– ,,sacco di Roma‘‘ = drancování Říma císařským vojskem

 

Michelangelo:

– Jeho dílo přechod od vrcholné renesance k manýrismu

– Průčelí kostel S. Lorenzo à styl klasický

– Nové sakristii a knihovně Laurenzianě à Manýristický styl

– Stavební hmotu člení a modeluje podle svých subjektivních uměleckých záměrů

– Renesanční tektoničnost nahradil Barokní atektoničností

Dílo:   Průčelí paláce konzervátorů v Římě

                                Chrám Sv. Petra v Římě – Hlavní architekt, klášterní klenba podle vzoru Florentského dómu

 

Pozdní renesance:                                                                                                                

Michelanegelo:

Dílo:   Palazzo Farnese – Dostavěl ho

                                Chrám S. Maria Degli Angeli

                                Brána Porta Pia

 

G. B. da Vignola: – Papežský architekt, významný teoretik

Dílo:   Kostel Il Gesú – jednolodní s bočními kaplemi, málo vyčnívajícím transeptem a mohutnou kupolí

 

Andrea Palladio:          – Stavěl klasická díla

– ,,palladiovský motiv‘‘ = symetrické seskupení tří otvorů, dvou úzkých pravoúhlých, po

Stranách širšího, uzavřeného obloukem

Dílo:   Bazilika ve Vicenze

                                Teatro Olimpico

                                Kostel S. Giorgio Maggiore

                                Kostel Il Redentore

 

Sochařství:

– Rozvoj volné sochy (umístěné na náměstích, nádvoří paláců nebo jejich interiéru – náměty náboženské nebo mytologické.

– Rozvoj sochařské podobizny (Hlava, poprsí, celá postava, jezdecký pomník) – výzdoba zahrad, kašen, fontán

– Techniky: Kamenictví, kovolijectví, štuk, polévaná terakota

– Ornamentika: Meandry, akanty, vejcovce, perlovce

– ,,Emblémy‘‘= zobrazení spojené s nápisem v alegorický celek

– ,,Festony‘‘= závěsy z listů nebo plodů

– ,,Girlandy‘‘= pásy z festonů

– ,,Kariatida‘‘ a ,,Hermovka‘‘ = hlava, jejíž poprsí přechází v čtyřboký sokl

– Realistické zobrazení lidského těla v přirozených proporcích, postojích a pohybech

– Uplatňovali studium anatomie

 

Raná renesance:

– Florentská raná renesance začala soutěží na ,,severní bronzové dveře Florentského baptisteria‘‘

 

Lorenzo Ghiberti:

Dílo:   Severní bronzové dveře Florentského Baptisteria – náměty z Nového zákona, renesanční realismus

Východní dveře Baptisteria (Rajská brána) – hra světel a stínu, vysoký a mělký reliéf

– reliéf ,,Šalamounovo setkání s královnou ze Sáby

– rám dveří zdoben postavičkami a bustami v medailonech

– vnější kamenné orámování motivy toskánské fauny, flory

Oratorium Or San Michele – postava Sv. Matouše

 

Donatello:

– Nejvýznamnější sochař rané renesance

– Měl smysl pro dramatické konflikty lidské duše

– Zpodoboval hlavně muže

– Příklad antiky doplňoval studiem skutečnosti

– Portéty : tváře konkrétních osob

Dílo:   Socha Davida pro Florentský dóm

                                Socha Davida pro Cosima Medici

                                Socha Sv. Jiří pro kostel Or San Michele – stojící socha

Socha Sv. Jana Evangelisti pro Florentský dóm – sedící světec

Náhrobek papeže Jana XXIII.

                                Sochařská výzdoba staré Sakristie – spolupracoval na ni s Brunelleschim (bronzové dveře)

Postavy starozákonních proroků pro kampanilu – naturalistický výraz

Podobizna Niccolo da Uzzano, Máří Magdaléna, Judita a Holofernes

                                Socha Plešatec

                                Zpěvácká tribuna Florentského dómu

                                Sochy oltáře v kostele S. Antonio v Padově

                                Jezdecký pomník kondotiéra Gattamelaty – před kostelem S. Antonio

Reliéfy kazatelen v S. Lorenzo ve Florencii

 

A. del Verrocchio: – Donatellův pokračovatel

Dílo:   Socha Davida

                                Sousoší Krista a Sv. Tomáše

                                Jezdecký pomník kondotiéra Bartolomea Colleoniho

 

Antonio Pollajuolo:- Papežské náhrobky v chrámu Sv. Petra ve Vatikáně

 

J. della Quercia:Kašna v Sieně

                                – reliéfy na průčelí kostela S. Petronio v Boloni

 

Vrcholná renesance:

– Založeno na idealismu

– Zobrazení tělesné a duchovní krásy, psychických a duchovních hodnot

 

Michelangelo Buonaroti:   – Ve 13ti letech vstoupil do dílny Ghirlandaiů potom se učil na Medicejské akademii

– Byl v Boloně, Římě, Florencii i Benátkách

– Zasáhl do všech oblastí umění  na prvním místě bylo sochařství

– Navázal na něho Augustine Rodin

Rané Dílo: Reliéf Madona na schodišti – jeho nejranější dílo

Boj kentaurů s Lapithy – dynamický pletenec nahých těl

Opilý Bacchus – mramorová socha

Pieta v chrámu Sv. Petra v Římě

Vrcholné:  Florentský David – nezralí jinoch, ostré oči, povytažený horní ret, velké ruce a nohy, úzký pas

ztělesňuje renesanční ideu republikánských svobod

Postava Sv. Matouše – nedokončena

Otroci – čtyři postavy pro náhrobek papeže Julia II., alegorie svobodných umění – nedokončeno

Sedící Mojžíš – jediný dokončen ze 40soch

Alegorické sochy Dne a Noci, Jitra a Večera

Manýrist:   Medicejské náhrobky v kapli kostela S. Lorenzo – taky nedokončeny – manýristické dílo

Pozdní :      Pieta Florentská

                                Pieta Palestrinská                                                 Gotický typ vertikální piety

Pieta Rondanini

 

Manýrismus a pozdní renesance:

Benvenuto Cellini:                               – Sochař, zlatník

– Manýrista

Dílo:   Vlastní životopis    

                                Socha Persea

 

Malířství:

začaly užívat plátna

– Druhy: Nástěnná, desková, knižní, malba na sklo

Techniky: Olejomalba, fresková technika, sgrafita, enkaustika

Náměty: Náboženské náměty, náměty antické mytologie, alegorické a historické obrazy

– Dochází k stále častějšímu uplatnění krajiny v obraze

– Ideálem byl tělesně i duševně rozvinutý člověk, harmonická příroda

– Snaha o zachycení přirozeného pohybu a postojů, nejraděj v aktu

– Vznik nové koncepce obrazu ,,okno do světa‘‘ (plošný průřez optickým kuželem jehož vrchol leží v divákově oku)

– Hlavní kompoziční formou byl rovnostranný trojúhelník

– U panovnických dvorů a vysoké šlechty vznik rodových portrétních galerií

 

Raná renesance:

Florencie:

Masaccio:

– Zanechal dílo na němž se učili i mistři vrcholné renesance

– Zemřel mladý v Římě za neznámých okolností

– Masacciovi lidé jsou plně plastické figury

– Obraz realistickým zobrazením viděného světa

– Používá modelaci světlem a stínem

– Užíval lomených tónů

Dílo:   Fresky v kapli Brancacciů v kostele S. Maria del Carmine ve Florencii – život Kristův a Sv. Petra

Vyhnání z ráje – první renesanční akt ženy a muže

Křest Kristův – zachytil husí kůži na těle tetelícího se mladíka

Sv. Petr uzdravuje svým stínem – pohled do florentské ulice

Peníz daně – podzimní nálada krajiny

Vzkříšení královského syna

Freska Svaté Trojice v kostele S. Maria Novela ve Florencii

Deskové obrazy Trůnící madona, Ukřižování

Fra Angelico:- Fresky a oltářní obrazy v kostele S. Marco ve Florencii

  1. Uccello:- Freska Potopa v klášteře S. Maria Novella
  2. del Castagno:- Poslední večeře v klášteře S. Apolonia ve Florencii
  3. Ghirlandaio:-Fresky života P. Marie v kostele S. Maria Novela

 

Sandro Botticeli:          – Mytologické náměty a složité alegorie

– Překonává naturalismus zdůrazněním kresby, idealizací postav, zduchovněním obrazu

– Byl vyučený zlatník

– Vytvořil nový ideál ženy (úzký obličej, smutné oči daleko od sebe, dlouhý krk)

– Postavy v nepřirozených postojích se vznáší a jejich roucha vlají

– Pozdní díla velmi expresivní

– Vytvořil idealizující dekorativní sloh založený na naturalismu à ocenila jej Secese

Dílo:   Klanění tří králů – jeho rané dílo

Primavera – odehrává se v pomerančovém háji, ve středu stojí Venuše jako matka přírody

Zrození Venuše – zlatovlasá Venuše plující na lastuře ke břehu

Nařčení (pomluva)

Náměty ze starého zákona v Sixtinské kapli ve Vatikánu

 

Piero della Francesca: – Představitel Umbrijské školy

– Jeden z největších malířů rané renesance

– Autorem teoretického spisu o perspektivě

– Jako 1. Se zaměřil na problém barvy a světla v obraze

– Barvu používal k zdůraznění plastického a prostorového dojmu

Dílo:   Fresky v kostele S. Francesco v Arezzu

Konstantinův sen – z cyklu o svatém kříži , noční výjev

 

Benátky:

Giovanni Bellini:- Zakladatel Benátské koloristické malířské školy

Andrea Mantegna:- Fresky v Camera degli Sposi v Mantově

 

Vrcholná renesance:

Florencie:

Leonardo da Vinci:      – Všeumělec (malíř sochař, hudebník, zpěvák, básník, vynálezce, badatel,inženýr)

– Teoretik umění à napsal Knihu o Umění

– Působil hlavně ve Florenci a v Miláně, chvíli ve Vatikánu a nakonec ve Francii

– Odmítal techniku fresku

– zanechal po sobě sešity rukopisů a kreseb

– usiloval v malbě o absolutní dokonalost obsahu a formy (pracoval pomalu, často nedokončil)

Dílo:

  1. florentský pobyt: Klanění tří králů – nedokončil ho
  2. milánský pobyt: Madona ve skalách – kompozice pyramida, vázaná šerosvitem,

Poslední večeře v S. Maria delle Grazie – ústřední místo kompozice zaujal Kristus

Jezdecký pomník Francesca Sforzy – také nedokončen

  1. florentský pobyt: Karton Sv. Anny Samotřetí

Karton Bitvy u Anghiari – technika enkaustika

Mona Lisa Gioconda – manželka florentského patricije, ztělesnil v ní ideál ženské krásy

Michelangelo:

Dílo:                                           

Karton bitvy u Casciny

Madona Doni – šroubovité vytočení madony (převzal Raffael)

Strop Sixtinské kaple    – ve středním pásu se v 9ti obrazech líčí stvoření světa, vznik hříchu a boží trest.

– kolem pásu sedí na mramorových trůnech 7proroků a 5 sibyl (střídavě)

– nad nimi sedí nazí mladíci a drží bronzové medailony

– Barevnost je potlačena

 

Raffael Santi:

– Stal se dvorním malířem papeže Julia II.

– vytvořil si vlastní styl ,,belleza‘‘ ideální krása a ,,maniera grande‘‘ monumentální sloh

– v podobiznách psychologická charakteristika a dramatizace

Dílo:   Krásná zahradnice

                                Kladení do hrobu

                                Stanza della Segnatura

Disputa – alegorie teologie

             Athénská škola – alegorie filozofie

Parnas –alegorie básnictví

Vyhnání Heliodora z chrámu – bleskový děj

Vysvobození Sv. Petra z vězení

                                10tapyserií pro Sixtinskou kapli – náměty z Kristova života a apoštolských skutků

Zázračný rybolov

                                Sixtinská Madona – madona kráčí s dítětem po zeměkouli

             Madona della Sedina

                                Portrét Papeže Julia II.

                                Portrét Baldassara Castigliona

Manýrismus:     Proměnění Krista – dokončily ho jeho žáci

Benátská škola:            – Barva dominuje nad kresbou

– Plastická modelace, prostorová výstavba obrazu

Giorgione:         

– Malíř symbolických obrazů

– Zemřel na mor velmi mladý

– Malba výrazem duševních prožitků a citových hnutí

Dílo:   Tři filozofové – meditují v ranní krajině o podstatě přírody

Bouře

                                Koncert v Přírodě

                                Odpočívající Venuše

Tizian:                               – Považován za největšího malíře všech dob (bohatství výrazových prostředků, živost barev)

– Ve svých dílech ztělesnil ideál vrchol. Renes., ideál lidské krásy a ideální krajinu

– Hlavním cílem jeho malby zobrazování lidí ve významných příbězích

– V manýrismu zářivost koloritu hasne, pracuje s barevnými skvrnami, nerozeznáváme linie

Dílo:   Asunta – Nanebevzetí P. Marie, S. Maria dei Frari v Benátkách à prototyp barokních kompozic

Bacchus a Ariadna – vzor pro barokní bakchanály

             Zavraždění Sv. Petra Mučedníka – vzor pro barokní martyria

             Karel V. na koni – podobizna

Venuše z Urbina/ Venuše Danae

Manýrismus:     Apollo a Marsyas – v arcibiskupské residenci v Kroměříži

Corregio:                          – Nejvýznamnější malíř vrch. Renesance v severní Itálii

Dílo:   Iluzionistické fresky Vidění Sv. Jana/ Nanebevzetí P. Marie – předjímají barokní malířství

Svatá noc (narození Krista) – oltářní obraz

Manýrismus:          – Malířství pozdní renesance nazýváme ,,Manýrismus‘‘

– Malíři napodobují způsob mistrů vrcholné renesance (Raffaela, Michelangela)

– Díla mají nový ,,duchovní obsah‘‘ = nadřadili nadpozemský život pozemskému

– Umění se stalo výrazem čisté fantazie

– Kresba se oddělila jako samostatný obor

– Manýristický kánon= dlouhé, štíhlé postavy s malou hlavou, dynamické prohnutí do

Šroubovitého postoje à,,Figura serpentinata‘‘

– Hlavní představitelé: Vasari, Romano, G.B. Rosso

 

Michelangelo:

Dílo:   Poslední soud – na oltářní stěně Sixtinské kaple ve Vatikánu – tři pásy: nahoře nebe, uprostřed

místo na souzení a dole Charon s démony.

Fresky Obrácení Sv. Pavla a Ukřižování Sv. Petra – V Pavlově kapli ve Vatikánu

 

Benátky:

Tizian:      Dílo:   Korunování trním

                                Apollo a Marsyas

Tintoreto:

– Největším mistrem Benátského manýrismu

– Ve svém díle spojil tradici benátského koloritu s Michelangelovým kompozičním uměním

– Byl člověk prostý, zbožný, vedl klidný nenáročný život

– Kromě malířství pěstoval hudbu

– Pracoval pro ,,scuoly‘‘ bratrstva à stal se členem bratrstva Sv. Rocha

– Působil na soudobé i Barokní malíře pokračovatelem jeho díla El Greco

Dílo:   Zázrak Sv. Marka – pro Scuolu di S. Marco à První význač. dílo benátského manýrismu

Klanění tří králů

                                Poslední večeře – v S. Giorgio Maggiore v Benátkách àoblaky kouře se promění v okřídlené postavy

 

Paolo Veronese:

– S oblibou maloval Biblické hostiny

– Veronský rodák nepřijal benátské zlatisté tóny zůstal u stříbřitých veronských tónů

– navázal na něj Paul Cézanne

Dílo:   Svatba v Káni Galilejské

                                Hostina u Leviho

                                Apotéza Benátek – strop v sále Velké rady v Dóžecím paláci

 

Užité umění:

– Rozkvět hlavně zlatnictví (Stříbrný oltář ve Florentském Baptisteriu)

– Zlatníci vyráběly konvice, mísy, poháry, vázy z křišťálu, zlaté šperky s drahokamy a perlami

– V 15.stol. výroba ,,majoliky‘‘= keramika s ciničito-olovnatou polevou

– ,,Fajáns‘‘= majoliková keramika vyráběná ve Faenze àsvětlemodré polevy s tmavomodrými

vzory, později figurální náměty, nakonec bílé zboží s lehkou kresbou.

– Rozmnožení druhů nábytku podle antický vzorů, techniky: (zlacený štuk, zlacené kůže…)

– Tapiserie pro Sixtinskou kapli utkány v Bruselu.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!