Papír – otázka z technologie

 

   Otázka: Papír

   Předmět: Technologie

   Přidal(a): Petrr

 

 

STRUČNÁ HISTORIE VÝROBY PAPÍRU

 • Předchůdce papíru byl papyrus, který vnikl ve starověkém Egyptě ze šáchoru papírodárného
 • Vynalezen byl zhruba ve 3. tisíciletí př.n.l. v  Číně, kde byl vyráběn z konopí, v 1. stolení př.n.l. probíhala výroba z lněných a hedvábných hadrů.
 • Papír tak jak ho dnes známe, byl v Číně vynalezen asi roku 105 př.n.l. a do Evropy se dostal díky Arabům.
 • První papírny -> Španělsko, Itálie, Francie (12.-14. stol.), Čechy (od 16. stol.)
 • Papír byl méně kvalitní, ale za to levnější než pergamen, na pergamen už se psaly už jen významné listiny, papír jej převládl.

 

V ČEM BYL OBJEV VÝROBY PAPÍRU VÝZNAMNÝ A CO SE TÍM ZMĚNILO

 • Papír byl levnější než používaný pergamen -> zvýšilo se množství psaného textu = více knih
 • Snadnější práce s materiálem, snadno se ohýbá a má paměť

 

JAKOU ROLI MÁ PAPÍR PODLE VÁS V KONTEXTU DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIÍ, ZMĚNIL SE NĚJAK JEHO VÝZNAM?

 • Dle mého názoru velkou. Stal se pro digitální technologie určitou šablonou se kterou se dá dál pracovat v neomezeném počtu a přetvářet ji. Možnost převést tvorbu na papír či jiné materiály je veliké.

 

JAK SE PAPÍR UŽÍVÁ V SOUČASNOSTI?

 • Tiskoviny (ať informační, zdobné, administrativní), od umění, přes pomůcky k zapisování až k recyklaci

 

TECHNOLOGIE VÝROBY PAPÍRU

VYJMENUJ ALESPOŇ 2 VÝROBCE PAPÍRU V ČR

 • Papírna Perštejn, Papírna Aloisov

 

POPIŠTE PROCES VÝROBY PAPÍRU. MOŽNÉ DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY (VODA V PROCESU VÝROBY PAPÍRU, VÝZNAM VYSOUŠENÍ, MOŽNOSTI ZUŠLECHTĚNÍ PAPÍRU V PROCESU VÝROBY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA)

 • Začíná to výrobou buničiny, který vzniká ze dřeva stromů a kombinuje se s vlákninou získanou z tříděného a sběrového papíru
 • Získaná vláknina se mletím, plněním, klízením a barvením zpracovává do podoby papíroviny.
 • Papírovina je vodní roztok s 99% vody a 1% vlákniny, klížidel a barev.
  • a) Ze dřevěné štěpky se nejprve vyrobí buničina popřípadě dřevovina.
  • b) Příprava – získaná buničina se pak dále upravuje mechanicky a chemicky dle typu papíru.
  • c) Mechanické úpravy – vláknina se ve vodní suspenzi mele kontinuálně v diskových mlýnech.
  • d) Chemické úpravy – do vláknin se přidá kationický škrob (pro vyšší pevnost papíru),barvy, klížidla (proti rozpití barev), plniva (kaolin) nebo uhličitan vápenatý (aby papír nebyl průsvitný), retenční prostředky (pro zvýšení výtěžnosti) a další chemické prostředky
  • e) Papírenský stroj, mokrá část – vláknitá suspenze natéká na podélné nekonečné síto, na němž dochází k odvodnění vlákniny tak, že vlákna se usazují na povrchu síta a voda protéká do sběrné vany. Dále se může voda ze spodní strany síta odsát sacími skříněmi.
  • f) Lisová část – papírový list se snímá ze síta pomocí plstěnce do lisové části (několik válcových lisů za sebou) kde se lisováním odstraní další voda s papírového listu.
  • g) Sušící část – protože již není možné mechanicky odstranit zbývající vodu v papírovém listu, musí se papírový list sušit na válcích, které jsou vytápěny párou. Ve středu sušící části může být umístěno natírací zařízení pro povrchové úpravy papíru (povrchové uklízení nebo natírání). Na konci papírenského stroje může být kalandr, je to lis kde se papír povrchově uhlazuje. Pak následuje navíječ, na něj se papírové listy navíjejí do rolí nebo stůl, na kterém se papír řeže na formáty.
  • h) Formování do archů – směs celulózy se ředí vodou, výsledkem je velmi jemný neusazený kal (suspenze). Tato zředěná suspenze se cedí přes jemné pohybující se síto, v nekonečný pás papíroviny. Vodotisk může být vložen do papíru v této fázi procesu. Tento pohybující se pás je stlačen a sušen do spojitého pásu papíru. V případě formového procesu, množství celulózy je nabráno do formy s drátově síťovým základem (nebo jiným cedícím zařízením), tedy vlákna jsou položena na sítu a nadbytečná voda může být odceděna mimo. Nyní lze použít tlak na odstranění přebytečné vody. Papír pak lze odebrat z formy, vlhký nebo suchý a lze pokračovat v dalším zpracování. Většina hromadně vyráběného papíru sepoužitím spojitého (fourdrinierova) procesu pro vytvoření listu. Po vysušení tento spojitý list může být nařezán podélně a příčně na požadované rozměry. Standartní rozměry archů jsou předepsané regulačními orgány mezinárodní organizace pro standardizaci.
  • ch) Zušlechtění papíru – Papír jako takový neposkytuje dobrý povrch pro psaní nebo tisk, proto je v papíru použito velké množství přísad na dodání požadovaných vlastností. Ty jsou použity v povrchové vrstvě zvané APRETURA. Přísady apretury jsou často polymery navrženy tak, aby poskytovaly lepší povrch pro tisk. Škroby, jako je polyvinylacetát, jsou velmi často používané, ale kolik je typů papírů, tolik typů apretur je použito. Povrchové vrstvy též mohou být hlazeny, aby se lépe na papír psalo. Struktura neopraveného papíru je drsná a proto se pro dosažení povrchové hladkosti používají vrstvy z latexu. Vyrábí se tak časopisové papíry (lesklé, kamínkové). Lesklého efektu se dosáhne na konci tiskového procesu lakováním nebo laminováním. Dále se užívají optické rozjasňovačky, které papíru dodají dobrý odstín. Další přísady mohou retenční prostředky, odpěňovače a další, které papíru dodají vzhled požadované vlastnosti. Granitový papír je název suroviny obsahující velmi jemná obarvená vlákna buď z látky nebo papíru.
  • i)- Sušení – papír se suší několikrát během výroby. Suchý papír je mnohem pevnější než vlhký, proto je lepší papír usušit a předejít tak jeho protržení.

 

JAKÝ JE ROZDÍL V PROCESU VÝROBY DŘEVITÉHO A BEZDŘEVÉHO PAPÍRU? JAKÉ JSOU JEJICH VLASTNOSTI?  

 • Bezdřevé – max 5% dřevitých vláken
 • Dřevité – min 50% dřevitých vláken
  • natírané dřevité papíry – velmi lehce natírané papíry, lehce natírané papíry, středně natírané papíry

 

ROZEBERTE JEDNOTLIVÉ SLOŽKY PAPÍROVINY.

 • Základní složkou je vláknina (hmota z rostlinných látek
 • Celulóza – polysacharid – hlavní složka dřeva
 • Hemicelulóza – vyplňuje prostor mezi vlákny celulózy
 • Lignin – složitá makromolekulární látka – dodává dřevu pevnost, tvrdost

 

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI PAPÍRU

VYJMENUJTE VLASTNOSTI PAPÍRU – NĚJAKOU VYBERTE A PODROBNĚ ROZEVERTE

 • Bělost papíru, průsvitnost a neprůsvitnost (opacity), plošná hmotnost, volumen papíru, papír s označením FSC – papír, který je vyroben ze dřeva vytěženého ze šetrně obhospodařených lesů

 

DĚLENÍ PAPÍRU DLE GRAMÁŽE A ZŮSOBU VÝROBY

 • Dle plošné hmotnosti – papír (do 150 glm), karton (od 160 do 350 glm), lepenka (nad 350 glm)
 • Dle způsobu výroby – ruční papír, strojní výroba
 • Dle finálního zpracování – archové, kotoučové
 • Dle materiálního složení

 

VLASTNOSTI PAPÍRU OVLIVŇUJÍCÍ TISKOVÝ VÝSTUP

 • Plošná hmotnost, tloušťka, objemová hmotnost, vlhkost, dvoustrannost, rozměrová stálost, hladkost, zaklížení, bělost, opacita, lesk, světlostálost

 

PROČ LEPENKY MĚNÍ NA SLUNCI SVOU BARVU?

 • V molekulách se nacházejí elektronové páry pohybující se mezi atomy a tím tvoří vazbu. Při vystavení slunci se vybudí elektron na energeticky vyšší hladinu a to narušuje vazbu. To způsobuje, že elektron létá do jiných oblastí kde už netvoří vazbu a tím původní vazba zanikne =molekula která byla původně barevná se přeskupí a má již jiné vlastnosti.

 

ZÁCHRANNÉ OTÁZKY

VYSVĚTLETE KLÍČ DĚLENÍ FORMÁTU PAPÍRU

 • Číslo v označení formátu značí počet přeložení základního archu
 • A0 (841 x 1189), A1 (598 x 841), A4 (210 x 297)
 • A = základní formát, B = tiskový formát, C = obálkový formát

 

CO JE TO ARCH PAPÍRU

 • List papíru, (A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8)

 

JAKÝ VÝZNAM MÁ PAPÍR V PRÁCI GRAFICKÉHO DESIGNÉRA?

 • Papír je základ. Slouží přes prvotní návrhy až k přenesení digitální práce, propagačním prostředkům a smlouvám.

 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI ZUŠLECHŤOVÁNÍ PAPÍRU, DOKONČOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ?

 • Raznice, pertinax, štoček, Braillovo slepecké písmo slepotisk, laminace, efektové lakování.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!