Pedagogika a její předmět – maturitní otázka

 

   Otázka: Pedagogika a její předmět

   Předmět: Pedagogika (společenské vědy)

   Přidal(a): sramy

 

 

Předmět pedagogiky jako vědy

– Pedagogika je věda protože má vymezený předmět zkoumání (výchovu), je komplexem názorů a má své metody

= Věda, zabývající se výchovou a vzdělávání člověka ve všech obdobích lidského života, v nejrůznějších sférách lidské společnosti

– V moderní pedagogice věda o edukační (výchovné) realitě

*zkoumá edukační procesy v různých edukačních prostředích

 

Stručná historie disciplíny

– Objevuje se už ve starověku, středověku (v období humanismu a renesance), ale nikdy není samostatnou vědou

– Samostatnou vědou se stala až v 19. století (kdy se odštěpila od filozofie)

– Zpočátku tuto vědu nikdo neuznával; pedagogika byla považována jen jako psychologie nebo sociologie v praxi

– K uznání došlo až když byl formulován význam výchovy a vzdělávání ve společnosti

– Zakladatel vědy o výchově je považován J.A. Komenský (17.stol.)

*pedagogiku nazýval didaktikou

– Další významné osobnosti: L. N. Tolstoj, G. A. Linder, J. J. Rausseau, J. Dewey

(PRAVĚK: hlavní instituce vzdělávání byla rodina; STAROVĚK: hlavní role matky, začíná učení, civilizace, dělba práce; STŘEDOVĚK: vzdělávání určeno jen mužům, dívkám jen výjimečně, vzdělávání v institucích i mimo instituce;, výchova a vzdělávání ovlivněno křesťanskými myšlenkami; NOVOVĚK: zavrhuje středověké memorování a krutou disciplínu, věnuje pozornost tělesné a umělecké výchově, snaha o nové vyučovací metody; reformy, 1774- Povinná školní docházka/Marie Terezie; vývoj až do dnešní doby)

 

Původ názvu

-Slovo pedagog je řeckého původu: pais (dítě) a agogé (vésti)

-V antice; PAIDAGOGOS= byl často vzdělaný otrok, který vodil děti do školy. Při cestě je ochraňoval před stykem s jinými otroky

– Význam rozšířen; paedagogus- z latiny (nejen otrok- průvodce, ale i učitel, vychovatel)

 

Vývoj v rámci filozofie

– Filozofií výchovy se zabývali už v antickém Řecku (Platón, Aristoteles)

– Další, kteří se zabývali filozofií výchovy (Rousseau, Kant, Spencer, Dewey)

– Vytváření komplexního obrazu člověka ve společnosti-> věda o člověku

– V 19. stol. odštěpení od filozofie

– Ve 20. století vychází pedagogika z filozofických koncepcí- pragmatismu, pozitivismu, freudismu, marxismu a novotismu

 

Komenský jako zakladatel vědy o výchově

– Jako první napsal soustavé teorie výchovy dětí do 6 let (škola mateřského klína)

– Celý život se věnoval výchově a vzdělávání dětí (byl učitel i pedagogický spisovatel, školní reformátor)

– Věřil, že prostřednictvím výchovy a vzdělávání dětí, se dá změnit svět (zabránit válkám, vést lidi k míru a k spolupráci mezi národy)

–  Sepsal pedagogické metody a zásady, organizační formy vyučování, školskou soustavu (Škola mateřského klína, škola obecná, škola latinská, škola vysoká- univerzity, školy dospělosti, školy stáří a smrt)

 

Linder jako zakladatel pedagogiky na UK

– Na konci 19. století vytvořil systém české pedagogiky

– stal se prvním profesorem pedagogiky na Karlově univerzitě (roku 1882)

– Lindner zdůrazňoval národní prvek ve výchově

– požadoval vysokoškolské vzdělání pro učitele základních škol

– zasazoval se o vyšší vzdělání dívek

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy