Perspektiva – estetika pro umělecké školy

dějiny

 

   Otázka: Perspektiva

   Předmět: Dějiny umění – Estetika

   Přidal(a): banan88

 

 

PERSPEKTIVA

 • Obrázek, který skrývá prostorový pohled, v sobě skrývá jevy, které neodpovídají skutečnosti a které lze vyjádřit optickými klamy
 • Plošné zobrazení trojrozměrného prostoru viděného z jednoho nebo více zorných bodů tzv. 2D, 3D

 

KLAMY

 1. Velikost se vzdáleností jakoby se zmenšuje
 2. Vzdálenosti se zdají kratší, čím jsou vzdálenější
 3. Vzdálené objekty pod úrovní očí leží nad bližšími, i když jsou ve skutečnosti ve stejné úrovni
 4. Čáry, které zahýbají pravoúhle do prostoru šikmě
 5. Rovnoběžné linie uhýbají od pozorovatele a vypadají jakoby se zbíhali v jednom bodě

 

POJMY PERSPEKTIVNÍHO KRESLENÍ

Stanoviště

 • Místo kde stojí pozorovatel, musí být v přiměřené vzdálenosti od objektu

Základní čára

 • Viditelná hrana prostoru bud zcela v předu nebo pomyslná čára plochy
 • Pouze na ní jsou šířkové rozměry v měřítku

Bod očí

 • Leží ve výšce očí pozorovatele, v tomto bodě se stýkají všechny rovnoběžky a pravoúhlé linie ubíhající se do prostoru

Horizont

 • Vodorovné čáry ve výšce očí
 • Všechny ubíhající čáry pod nimi se k nim zvedají a všechny ubíhající čáry nad nimi k tomu bodu klesají

Úběžnice

 • Pomyslné nebo nakreslené čáry
 • Prodloužení rovnoběžných hran objektu nebo, které za sebou následují a leží v jedné výšce

Úběžníky

 • V nich se stýkají vždy všechny paralelní rovné a jedním směrem probíhající čáry a úběžnice

 

dějiny

 

TYPY PERSPEKTIVY

Normální perspektiva

 • Odehrává se ve výšce očí stojícího člověka, 1 úběžník

Žabí perspektiva

 • Zde leží úběžník bez jakékoliv výšky na základní čáře
 • Na objekt se díváme jakoby zespoda
 • Úběžnice jsou klesající, 1 úběžník

Ptačí perspektiva

 • Horizont leží nad všemi objekty
 • Díváme se jakoby ze shora
 • Úběžnice jsou stoupající, 1 úběžník

Čelní perspektiva

 • Vzniká, když je stanoviště před objektem
 • Všechny pohledy zepředu v čelním postavení probíhají rovnoběžně, vodorovně, 1 úběžník

Nárožní perspektiva

 • Vidíme 2 strany, nepozorujeme těleso čelně
 • Úběžnice běží šikmo k horizontu
 • 2 úběžné body

Můžeme se setkat i s 3 úběžníky, např. pohled na mrakodrap z rohu nahoru

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy