Plemenářská práce v chovu skotu, plodnost skotu

 

   Otázka: Plemenářská práce v chovu skotu, plodnost skotu

   Předmět: Chov skotu

   Přidal(a): čaky

 

Plemenářská práce v chovu skotu

 • Velmi rozsáhlá, velké množství úkonů
 • Organizace plemenářské práce do roku 1990 byla organizovaná centrálně a stejná pro celou Českou REPUBLIKU
 • Po roce 1990 došlo k převratu plemenářské organizace vznikli soukromé subjekty v Jihočeském kraji z organizace, a to Jihočeský chovatel a.s
 • Reprogen a.s
 • Kontrola užitkovosti, inseminační dávky, vlastní inseminace, vyhodnocovaní výsledků, publikace aktuálních informacích, vede plemenné knihy

 

Hlavní kontrola užitkovosti

Převážně mléčná užitkovost, jaké množství, snadnost dojitelnosti, kvalita a složení mléka

 • METODA A: jednou měsíčně odeberou vzorky
 • METODA B: můžu ji provádět sám za přítomnosti pověřené osoby spíše malochovatelé 1*měsíčně

 

Povinné záznamy

a) hlavní záznamy: plemenný list dojnice, kontrolní list, seznam narozených telat, průkaz původu

b) pomocné záznamy: seznam kontrolních dnů, stájová evidence, záznam o porodu

 

Selekční programy

2 typy selekce

 • Negativní selekce: průběžná, vyřazování špatných kusů, brakace
 • Pozitivní selekce: výběr nejlepších kusů

 

Zásady výběru

A) výběr dle původu: orientační metoda

B) výběr dle bočního příbuzenstva(sourozenci): největší důraz, zde slouží výsledky kontroly užitkovosti

C) výběr dle exteriéru

 

Plemenný standart, výsledkem pozitivní selekce = zařazení do tříd

 • ER-elita rekord
 • Ea-Eb-elita
 • První jakostní třída
 • Druhá jakostní třída

 

Plodnost skotu

Polyestrické zvíře –více říjí během roku

Zmizela sezonnost a říje u skotu je celoroční

Tělesná dospělost během 4-5 roku

Pohlavní dospělost 12 měsíců

Chovatelská dospělost u jalovic 16-18 měsíců u býků 12-14 měsíců

Plodnost: závisí na vnitřních a vnějších faktorech, dědičnost plodnosti (heritabilita)-h2=0,1-0,2 velmi nízká

Po 10 roce věku, plodnost klesá

 

Poruchy plodnosti

1) neplodnost vrozená:

 • hospodářky nevýrazná, málo % celoživotní, zvířata jsou neplodná celý život(nezvratný děj)

a) Infantilismus:příčinou je nedostatečná činnost hypofýzi, narodí se normálně s pohlavními orgány vyvíjí se normálně 3 až 4 měsíce ,pak se přestane vyvíjet

b) Hermafroditismus: dvojpohlavnost, vyvinuty základy obojího pohlaví, vypadají ošklivě

c) Fremartinismus: jednovaječná dvojčata-jednovaječná –jalovička, býček, tak jalovička je na 98 % neplodná. hormony samce jsou agresivnější a utlumí produkci hormonů samice(neplodná)

 

2) získaná neplodnost

 • Může bát dočasná nebo trvalá
 • Zvíře se narodí plodné, během života dojde ke ztrátě plodnosti
 • Příčina:
  • Špatná hygiena
  • Špatná ošetřovatelská péče
  • Nevhodná technika inseminace
  • Těžké porody
  • Špatná výživa
  • Zhoršovaní životního prostředí (kyselé deště)

 

3) nesymptomatická:

 • neznáme příčinu


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy