Pojišťovnictví – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Pojišťovnictví

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Michaela

 

 

Pojem:

Ochraňuje občany proti rizikovým, nahodilým událostem. Chrání jejich životní zdraví, majetek a příjmy. Od vstupu ČR do EU je český pojistný trh součástí jednotného pojistného trhu EU, tzn. Na území ČR mohou provozovat svoji činnost i pojišťovny jiných členských států EU a naopak.

 

Základní pojmy:

 1. Pojištěný = osoba, která je pojištěná
 2. Pojistník = FO,PO, která sjednává pojištění
 3. Oprávněná (obmyšlená) osoba = osoba, které bude vyplacena pojistná náhrada, když pojištěný například zemře
 4. Pojistitel = ten, kdo toho pojišťuje
 5. Pojistná částka = částka, kterou je banka ochotna vyplatit
 6. Pojistná událost = skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny platit
 7. Pojistné plnění = to, co pojišťovna vyplatí na základě pojistné události

 

Podnikání v pojišťovnictví:

 1. Pojišťovací činnost
 2. Zábranná činnost = prevence škod
 3. Zajišťovací činnost = pojišťovna pojišťoven
 4. Informační činnost = poradenství
 5. Asistenční služby = souvisí zejména s motorismem (odtahová služba)

 

Druhy pojištění:

Podle povinnosti

 • Zákonné – povinné ze zákona, neuzavírá se žádná smlouva

Například: SP, ZP, pojištění odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem či nemocí z povolání (pro tato pojištění jsou státen stanoveny sazby).

 • Smluvní – toto pojištění není povinné, sepisuje se smlouva

Například: úrazové, životní, majetkové, havarijní, x pohromám a odcizení

 • Povinně smluvní – pojištění je povinné, sepisuje se pojistná smlouva

Například: povinně ručení

 

Podle toho, jestli ho pojišťovny uzavírají pro zisk

 • Nekomerční – hlavním smyslem není zisk pojišťovny

Například: SP (nemocenské, důchodové, přís. st. politiku  zaměst.), poj. Odpovědnosti organizace za škodu způsobenou pracovním úrazem, částečně i ZP

 • Komerční – hlavním smyslem pojišťovny je zisk

Například: životní pojištění, havarijní pojištění

 

Zda náhrada škody závisí na výši škody nebo ne

 • Škodová: náhrada závisí na výši pojištěného majetku
 • Obnosová: náhrada nezávisí na výši (úrazové a životní)

 

POJIŠTĚNÍ

OSOB

 • Chrání před důsledky úrazů, nemocí a především před ztrátou příjmu. Jedná se o pojištění úrazové, životní, pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Životní pojištění : ziskové, investiční (kapit) a živ. pojištění se spořením

 

MAJETKU

 • Pojištění domácnosti a nemovitosti, chrání před riziky požáru, vloupání, vandalismu, úderu blesku, vody apod.

 

ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

 • Chrání proti škodám na cizím majetku, škody způsobené dětmi.

Jde o povinné ručení: poj. odpovědnosti z provozu vozidla, poj. právní ochrany

 

PRŮMYSLU A PODNIKATELŮ

 • Proti živelným pohromám, odcizení, pojištění staveb, havarijní, poj. odpovědnosti za výrobek=v EU je povinné na 10 let od uvedení výrobku na trh

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Pojišťují se: plodiny (proti vodě, suchu, mrazu) a zvířata (proti krádeži, zabití)

 

Pojistná smlouva

Kromě jiného

 1. Výluky z pojištění – to, na co se pojištění nevztahuje
 2. Spoluúčast – částka, kterou pojišťovna nehradí a její smysl je předcházení vzniku škod
 3. Bonusy a malusy:

Bonus – sleva z pojistného

Malus – navýšení pojistného

 

Stavební spoření

 • Spoří se minimálně 6 let
 • Úložky jsou úročeny a stát k nim vyplácí státní příspěvek (10 % z ukládané částky, max. 2 000,-)
 • K SSP si můžeme vzít úvěr
 • Úvěr je možno použít pouze na bytové účely, prostředky ze státního spoření však na jakýkoliv účel, úroky z úvěru ke státnímu spoření jsou odečitatelnou částkou ze základu daně.

 

PŘÍKLADY

Pojistné plnění

PŘ: Pan V si pojistil dům na 1 500 000,- Kč. Živelná katastrofa za 6 200 000,- Kč. Jaké je pojistné plnění? =  1 500 000,-

K pojistné smlouvě

PŘ: Uzavíráte pojištění domácnosti, jaká bude výše pojištění, které budete platit za předpokladu, že frekvence pojistného plnění  je 1:200, škodní rozsah je 15 % a průměrná škoda na 1 pojistnou událost je 300 000,- Kč. Pojistná marže činí 40 % z nettopojistného. Vypočtěte brutto pojištění.

N  300 000 : 200 . 15 % = 225 + 90 (40%z225) = 315,- Kč

 

PŘ: průměrná škoda, frekvence 1:250, škodní rozsah 20 %, pojistná marže 30 %.

  1     . 400 000 . 20 % = 320 . 30 % = 416

250

 

PŘ: Jak velká je průměrná škoda na 1 pojistnou událost platíme-li nettopojistné 1 500, frekvence pojistného plnění je 1:200 a škodní rozsah je 15% ?

1 500 . ( 100 : 15 ) . 200 = 2 000 000,-

 

PŘ: Pan K platí havarijní pojištění 17 000,- Kč ročně. Po 2 letech získal bonus 10 %. Kolik Kč bude platit ve 3. roce?

10 % z 17 000 = 17 000 – 1 700 = 15 300 ,-

 

PŘ: Byt byl pojištěn na částku 100 000,- Kč. Spoluúčast 5 %. Byt vykraden a škoda je 85 000,- Kč. Kolik bude činit škoda?

85 000 – 5 % = 80 750 ,-

 

PŘ: Frekvence pojistného plnění je 1:200, průměrná škoda je 300 000,- Kč. Škodní rozsah je 10 % ze sjednané pojistné částky. Marže pojištění je 40 % z nettopojistného. Vypočti brutto.

N= 300 000 : 200 . 10 % = 150,- Kč + 60 (40%znetto) = 200 ,- Kč