Polární oblasti – Arktida a Antarktida – zeměpis

 

   Otázka: Polární oblasti

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Dawers

 

 

– na Zemi se severní polární oblast označuje jako Arktida a jižní polární oblast jako Antarktida

– polární kruh je pomyslná rovnoběžka se souřadnicemi 66° 33´ severní šířky ohraničující tzv. polární vrchlík naší zeměkoule

– v atlasu znamená dvojitá čára nejzazší hranici zamrzání moří

– v atlasu znamená přerušovaná čára nejzazší hranici plovoucího ledu

– společným znakem Arktidy a Antarktidy jsou ledovcové štíty, mořský led, extrémní klimatické podmínky a střídání polárních dnů a nocí

– na severní polokouli Arktida 66° 33´, v okolí pólu Severní ledový oceán

– na jižní polokouli kontinent Antarktida, pokrytý z velké části ledovcovým pevninským štítem

 

Zimní slunovrat

– 21. 12. Dopadají kolmé paprsky Slunce na obratník Kozoroha a na S polokouli je nejdelší den

 

Polární den

– od 21. 3. – 23. 9. začíná na S pólu polární den (Slunce zde nezapadá), v této době je na J pólu

polární noc (Slunce zde nevychází)

 

ARKTIDA

= severní polární oblast

 

Poloha

– zahrnuje Severní ledový oceán, nejsevernější část Atlantského oceánu a část severního pobřeží

Evropy, Asie a Severní Ameriky

– zahrnuje mnoho ostrovů, např. Grónsko

– Severní pól dobyl americký polární badatel Robert Peary (6. 4. 1909)

– drift → pohyb ledových ker směrem od asijských břehů ke Grónsku

 

Podnebí

– má charakter arktických mrazových pouští, v nejjižnějších oblastech má charakter tundry

– převládá zde vysoký tlak vzduchu, malé srážky a celoročně nízké teploty

– převládá permafrost (trvale zmrzlá půda)

 

Vodstvo

– vodní toky v severní části pevniny jsou vodnaté, např. Ob, Jenisej, Lena, Mackenzie, avšak po

většinu roku zamrzlé

 

Fauna&Flóra

– mroži tuleni, lachtani, polární lišky a polární medvědi, kytovci (velryby)

– rostliny pouze v subpolárních oblastech – mechy, lišejníky, traviny

 

Obyvatelstvo

– člověk obývá jen okrajové části Arktidy

– Eskymáci = Inuité obývají sever Ameriky a Grónsko

 

Hospodářství

– při pobřeží Severního ledového oceánu těžba ropy

– význam má rybolov nezamrzlých chladné části oceánu

 

ANTARKTIDA

Poloha

– pevnina (původně součástí Gondwany) rozkládající se kolem jižního pólu v jihopolární oblasti

– poslední objevený kontinent (oblast asi 2x větší než Arktida), zaujímá cca. 9% souše na zemi

– objevena koncem 19. století, souboj o dobití mezi R. F. Scottem a norským polárním badatelem Roaldem Amundsenem

– vyhrál Amundsen 14. 12. 1911

– od poloviny 20. století začal soustavný vědecký výzkum

– první Čech na jižním pólu byl geograf Josef Sekyra

 

Povrch

– téměř 99% plochy pokryto pevninským ledovcem = 80% světových zásob sladké vody

– pobřeží lemují šelfové ledovce, noř. Rossův, Ronneové

– nejvyšší bod Vinson masiv (4 897 m), činná sopka Mt. Erebus

– nejvyšší ze všech kontinentů (průměrná nadmořská výška 2 200 m n. m.)

 

Podnebí

– extrémní podmínky (největrnější a nejchladnější kontinent)

– absolutní minimum bylo naměřeno -89,2°C r. 1983 vědeckou stanicí Vostok

– roční úhrn srážek pod 50 mm ročně (převážně sněhové) = mrazová poušť

– směrem k pobřeží srážky stoupají

 

Fauna&Flóra

– nejvíce života na Antarktickém poloostrově

– mechy, lišejníky

– v tzv. antarktických oázách žijí živočišné druhy, tučňák císařský

– kytovci, tuleni, rypouši, korýši, ryby

– kryl (drobní mořští korýši) – významná složka planktonu, živí se jím velryby a ryby

 

Hospodářství

– bohatá ložiska nerostných surovin, ovšem je zde zákaz těžby (je zde povolen jen výzkum)

 

Smlouva o Antarktidě

– z roku 1959, uzavřena ve Washingtonu

– v současnosti ji podepsalo přes 40 členů včetně ČR

– smlouva dovoluje využívat Antarktidu jen pro mírové účely (pro vědecký výzkum)

– dbá se na minimalizaci ekologických dopadů na ekosystém

– r. 2006 vznikla na Rossově ostrově první česká Mendelova polární stanice (funguje sezónně)

 

Cestovní ruch

– na lodích k Antarktickému poloostrovu (drahé)

– pozorování zvířat (tučňák císařský, rypouš sloní, velryby, kormoráni)

– zvířata se člověka nebojí

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy