Porovnání Moravskoslezského a Jihomoravského kraje

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Porovnání Moravskoslezského a Jihomoravského kraje

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): 001

 

 

 

 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

 

Poloha – severovýchod ČR

– hranice: V – Slezské a Opolské vojvodství, JV – Žilinský kraj, dále Olomoucký kraj, J – Zlínský kraj

 

Geomorfologické členění    – součást 3 geomorfologických celků: Česká vysočina (Krkonošsko – jesenická sub.), Středoevropská nížina (Středopolské nížiny), Západní Karpaty (Vněkarpatské sníženiny)

– nejvyšší pohoří Hrubý Jeseník (Praděd 1491 m)

– Nízký Jeseník, náhorní plošiny, Oderské vrchy

– střední část kraje –  nížinatý terén: Opavská nížina, Ostravská pánev a Moravská brána

– jihovýchod – Moravskoslezské Beskydy (Lysá hora 1323 m)

– hranice s Polskem – Slezské Beskydy

 

Vodstvo          – většinu území odvodňuje řeka Odra do Baltského moře, její přítoky – Opava (odvodňuje Jeseníky a Opavsko), Ostravice (odvádí z Moravskoslezských Beskyd), Olše (tvoří hranici s Polskem a odvodňuje Těšínsko)

– z části Nízkého Jeseníku odtékají řeky do povodí řeky Moravy, tedy do Černého moře

– nejvýznamnější vodní tok Odra

– hlavní zdroj pitné vody – nádrže Šance a Morávka v Moravskoslezských Beskydech a Kružberk v Nízkém Jeseníku

 

Podnebí          – mírně teplá oblast: Ostravská pánev a Moravská brána, Podhůří Jeseníků a Beskyd

– chladná oblast: – Jeseníky, Beskydy

– průměrná teplota v létě 20°C a v zimě 0°C

– Lysá hora – nejdeštivější místo v ČR

 

Zemědělství   – více než polovina území zemědělská půda

– RV: 45% orná půda – hlavně pšenice, cukrovka, řepka

– ovoce a zelenina

– ŽV: skot, prasata, ovce, drůbež, včelařství

– více než 35 % se rozprostírají lesní pozemky (v horských oblastech Jeseníků a Beskyd)

 

Typy půd – kambizemě, luvizemě, fluvizemě, podzoly, hnědozemě

Druhy půd – převážně jílovitohlinité a hlinité

 

Chráněná území       – CHKO Beskydy, Poodří a Jeseníky

– dalších 151 maloplošných chráněných území

 

Životní prostředí      – nejvíce poškozené živ. prostředí v ČR – střední a SV část (Ostravsko, Karvinsko a Třinecko)

 

Obyvatelstvo – 1 230 613 obyv., hustota osídlení 223ob./ km2

– nejmenší počet sídel v ČR

– téměř 60% obyvatel žije ve městech na 20 tis. obyv.

– v Ostravě 300 tis. obyv. (zhruba čtvrtina kraje)

– další velká města: Havířov, Opava, Karviná, Frýdek – Místek

 

Hospodářství – NSčerné uhlí, zemní plyn, vápenec, žula, mramor, břidlice, sádrovec, štěrkopísky, písky, cihlářské jíly

 – jádro: Ostravsko – karvinská těžební a průmyslová pánev – těžba NS (kvalitní koksované černé uhlí) àrozvoj těžkého průmyslu a hutnictví

– celostátní centrum hutní výroby (soustředěna téměř celá produkce černého uhlí v ČR), dochází však k poklesu vytěženého množství

– výroba a rozvod elektřiny, plynu, vody, výroba dopravních prostředků

– chemický a farmaceutický průmysl

 

Služby           

lázeňství: Lázně Klimkovice, Darkov – Karviná, Karlova Studánka

doprava:

silniční: Dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Bohumínem

– hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český Těšín – Mosty u Jablunkova a I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín

železniční: 2 tahy evropského významu, tratě č. 270 (Praha – Bohumín) a č. 320

letecká: letiště v Mošnově, 2. největší v ČR

 

Památky        – seznam evropského kulturního dědictví: „důl Hlubina a vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren v Ostravě“

 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

 

Poloha – hranice: Z – Jihočeský kraj, SZ – kraj Vysočina, S – Pardubický kraj, SV – Olomoucký kraj, V – Zlínský kraj

Geomorfologické členění    – Z – Českomoravská vrchovina, S – Drahanská vrchovina V- Karpaty, ty odděleny od západních vrchovin Dolnomoravským úvalem

– nejvyšší pohoří – Bílé Karpaty (Velká Javořina 970 m, část ale za hranicí kraje à nejvyšší bod Durdy 842m

– Dyjsko – svratecký úval podél toku Dyje a Svratky

Vodstvo          – úmoří Černého moře a povodí Dunaje

– většinu odvádí řeka Morava, ale i Dyje, Svratka, Svitava

– velké rybníky a nádrže zabraňující povodním – Nové mlýny, Vranov

Podnebí          – patří k nejteplejším v ČR, Hodonín – nejteplejší místo v ČR

– teplé oblasti: Dolnomoravský a Dyjsko – svratecký úval, Hornomoravský úval

– mírně teplé oblasti: Chřiby

Půdní typy – nivní, zamokřené, hnědozemě a kambizemě, kambizemě nižších poloh

Půdní druhy – hlinité, jílovitohlinité, jílovité až jíly

Zemědělství   – 60 % plochy kraje zemědělská půda, z níž 83 % je orná půda

– nejvíce v nížinách

– obilniny: pšenice, ječmen a kukuřice

– zelenina: okurky, papriky a rajčata.

– ovoce: broskve, meruňky a nejvíce vinná réva (96% vinic v ČR)

– chov prasat, vodní drůbeže a domácího kuru

Chráněná území – CHKO Bílé Karpaty, Moravský kras, Pálava, Podyjí

Obyvatelstvo – 1 166 313 obyv., hustota osídlení 162ob./km2

– sídelní město Brno – 2. největší v ČR

– města: Břeclav, Blansko, Hodonín, Vyškov, Znojmo..

 

Hospodářství

Průmysl:

strojírenský průmysl: nejvýznamnější

Brno (První brněnská strojírna, Siemens, výroba turbín, traktorů Zetor), Blansko (ČKD Blansko, Metra), Boskovice (Minerva, Novibra), Břeclav (OTIS Escalators)

potravinářský průmysl: hlavně na jihu a východě kraje (Brno, Znojmo, Břeclav, Mikulov)

zpracování masa (Tišnov – Steinhauser ), konzervárny ovoce a zeleniny (Znojmia, Fruta), cukrovary, pivovary (Starobrno, Černá Hora, Vyškov a Hostan), velkovýrobci vína (Znovín Znojmo, Vinium Velké Pavlovice)

chemický a farmaceutický průmysl:  Brno (Pliva, Lachema), Ivanovice na Hané (Bioveta) a Veverské Bítýšce (Hartmann Rico)

 

Služby – doprava: Brno důležitý silniční i železniční uzel

silniční: dálnice D1 – Praha, Olomouc, D2 – Bratislava, R52 a E461 – Vídeň, E461 – Svitavy

železniční: s Vídní spojeno už od r. 1839, významná železniční spojnice mezi Vídní, Prahou a Bratislavou

letecká: letiště Brno – Tuřany (ICAO LKTB), sportovní letiště Medlánky (ICAO LKCM)

lázeňství: Lázně Lednice, Hodonín

 

Památky – Lednicko – valtický areál, vila Tugendhat