Poslední Přemyslovci (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Poslední Přemyslovci

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): nadiang

 

 

Přemysl Otakar I

 • Syn Vladislava II 
 • Třetí český král
 • Velmi dobrý v evropské politice
 • Upevňoval moc českého sátu
 • Pomáhal řešit krize v okolních státech – Německo, Polsko -> české království výhodná opozice
 • Podpořil o císařský stolec – Fridrich II.(sicilský král) – synovec F. Barbarosy
 • 26. 9. 1212 Zlatá bula sicilská (– od Fridricha II.) ->zajišťuje dědičnost kravského titulu, upravuje vztahy mezi českým královstvím a svatou říši římskou, určené jasné hranice, císař formálně krále potvrzuje, český král = kurfiřt = panovník, kníže, který má právo volit císaře (v Římě korunovace – český král přijede/pošle 300 jezdců/hřiven
 • Nový znak – Lev dvouocasý (dříve plaménková/svatováclavská orlice)
 • Zavedena primogenitura = prvorozený syn je následovníkem trůnu

 

Václav I

 • České království je významných středoevropským státem
 • Vnitřní kolonizace, nová (trhová) města -> důraz na obchod
 • V Praze -> židovská čtvrť
 • Němečtí kupci si zde zakládají obchodní osady
 • Vznik svatohavelské čtvrti (Staré město) a Malé Strany
 • Zakladatel měst > Kolín, Chrudim, České Budějovice -> tam kde mohla být ohrožena jeho moc

 

Svatá Anežka

 • Založila řád křížovníků s červenou hvězdou
 • Předpokládalo se, že bude císařovnou – dobré vzdělání
 • Založila lkášter – pečovala o staré a nemocné -> prohlášena za svatou

 

Přemysl Otakar II

 • Pokusil se svrhnout svého otce Václava I za pomoci české šlechty – až po otcovi smrti usedá na trůn
 • Král železný (vyhrával bitvy) a zlatý (stříbro v Kutné Hoře)
 • Sňatek s Markétou Babenberskou – > přopojil Rakousy -> územní spory s Uhry
 • 1260 -> bitva u Krassenbrunnu – > zvítězil, získává od Uher Štýrsko, Kraňsko, Korutansko -> aby to potvrdil, bere si Kunhutu vnučku ……….
 • KŘÍŽOVÁ VÝPRAVA DO Pruska -> založil Královec (Kalininhrad)
 • Pozval do Čech německou šlechtu – vliv – hrady na těžko dostupných místech, poněmčování jmen (chtějí se němcům podobat), erby podle cizích vzorů
 • Šlchta požaduje podíl na moci – nárůst její moci -> kláštery, 1/3 veškeré půdy, prasazují se žebravé řády
 • Od 13 stol. Evropu ohrožují Tataři ->1241 – Václav odrazí jejich útok
 • Stavěl hrady, kláštery (klášter Zlatá koruna)
 • Rudolf II. – císařem – Přemysl neuznával -> spor a válka
 • 1278 -> bitva Na Moravském poli -> část české šlechty zradila krále – Přemysl padl v boji

 

Václav II.

 • Jus Regale Montanorum = horní zákoník, všechno stříbro patří panovníkovi
 • Pražské groše – razí se v Kutné Hoře – Valašský dvůr
 • Důraz na vzdělání – chtěl založit univerzitu
 • V Polsku vymírají Piastovci -> zvolen Václav II. -> vzal si Elišku Řejčku 
 • V Uhrách vymírají Arpádovci -> vyjedná korunu pro svého syna Václava III.
 • Císař SŘŘ Albrecht Habsburský -> bojí se moci Václava II. -> vpadne vojensky do Čech, ten ho zastaví a 1305 začínají mírová jednání
 • 1305 -> Václav II. umírá na tuberkulózu

 

Václav III.

 • V 16 letech se ujímá vlády Čech, Polska a Uher
 • Rozhodne se vzdát uherské koruny, odevzdal ji zpět české šlechtě -> upevnil moc v Čechách
 • 1306 – vydává se do Polska – > chtějí tak mladého krále -> na cestě přespal v Olomouci -> tam ubodám -> 1306 Přemyslovci vymírají po meči
 • Jindřch Koruntský – švagr Václava III -> svěřil mu péči o země, než odjel do Polska, získává správu země


Napsat komentář