Poválečné Československo, nástup totality a vývoj do 60. let

dějiny

 

Otázka: Poválečné Československo, nástup totality a vývoj do 60. let

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Thedejvak

 

3. republika: 1945 – 1948

charakteristika:

 • úpadek hospodářství, (SLOV více poničeno, Č nálety spojenců – Plzeň, Pce)
 • dobové heslo – „Roztočme kola“ – budovatelské nadšení
 • UNRRA = United Relief and Rehabilitation Administration
 • do r. 1947
  • navazoval Marshallův plán
  • osídlování pohraničí – odsun N obyvatel
  • 370 000 obětí 2. sv. v.

územní změny:

 • červen 1945 ztráta Zakarpatské Ukrajiny – k SSSR
  • + Opava, Spiš – k POL
 • Košický vládní program – * duben 1945
  • silná orientace na SSSR
  • vybudování armády sovětského typu
  • znárodňování klíčových průmyslů
  • Košická vláda – v čele Zdeněk Fierlinger (vazby na Moskvu) – sociální demokrat
 • květen 1945 přílet vlády
  •  letiště Kbely
  • politický systém – * Národní fronta Čechů a Slováků
  • uzavřený, nepropustný politický celek
  • 25 členů (16 Čechů + 9 Slováků)
  • pouze 4 strany:
   • KSČ (poprvé ve vládě)
   • Soc.-dem.
   • Nár. soc.
   • Lidovci
  • x reálná opozice neexistuje + některé strany zákaz (agrární)
  • Slovensko – roste pozice Demokratické strany + Komunistická strana SLOV -> obě v NF
  • asymetrický model – společné orgány československé
  • samostatné orgány SLOV – Slovenská národní rada, Sbor pověřenců
  • neexistují samostatné orgány české !!!
  • + * ROH = Revoluční odborové hnutí, v čele Antonín Zápotocký
  • + * Jednotný svaz čsl. zemědělců
  • + * systém Národních výborů

 

Pražské dohody:

 • červen 1945 – ↑ SNR
 • duben 1946 – ↑ pravomoce prezidenta
 • od října 1945 Prozatímní národní shromáždění + E. Beneš
  • Beneš – zvolen prezidentem (už za 2. SV v exilu)


Benešovy dekrety:

 • červenec 1940 – říjen 1945
 • platnost zákona
 • týkají se:
  • státní občanství
  • ústavní změny
  • vojenské změny
  • znárodnění
 • dekret č. 12osud (ne ODSUN!) Němců
  • + Maďaři – konfiskace majetku
 • do roku 1946 platily dekrety jako zákony, vycházely z Košického vládního programu

 

Retribuce:
= potrestání válečných zločinců a kolaborantů

– * lidové porotní soudy – pocit odvety

– popravy oběšením
K. H. Frank, Jozef Tiso, Vojtěch Tuka – oběšeni, Rudolf Beran – 20 let trest
+ dalších 150 rozsudků smrti

– do roku 1948 souzeno cca 33 000 lidí


Ekonomické momenty:
listopad 1945 měnová reforma
– obnovena Kčs

– pokračování pozemkové reformy na základě dekretu prezidenta republiky z června 1945
(pohraničí ↑ Sudety – konfisk. půda N a MAĎ – přerozdělována)

-> klesá počet bezzemků – 13 ha/osoba

říjen 1945znárodňovací dekrety“ (100 – 103)
– znárodnění – těžký průmysl, doly, banky, pojišťovny
– závody s více než 500 zaměstnanci (n.p. – národní podniky)
– cca 75% průmyslu
– zachován soukromý sektor
+ přídělový systém – potravinové lístky + další zboží

– změna skladby společnosti, posílení střední vrstvy

 

Odsun = repatriace:
2. srpna 1945 rozhodnuto na Postupimské konferenci
                         – SSSR, VB, USA – transfer z ČSR, POL, MAĎ
· divoký – nehumánní zásahy, neorganizovaný, spontánní
– „odveta“, ihned po válce
– 15 – 30 tis. mrtvých

· organizovaný – dle konference
– r. 1946
– cca 2,17 mil. Němců
– zavazadlo do 50 kg, přísné podmínky

· dodatečný – r. 1947/48
– sami se mohli rozhodnout, jestli chtěj odejít
– 70 – 80 tis.

projevy odsunu: léto – červenec 1945pochod smrti“ v Brně
– museli projít hlavní ulicí – lynčování (kameny)
– až 30 tis. mrtvých

: červen 1945 Postoloprty
– „malý pochod smrti“
– 1000 mrtvých

: červen 1945 Chomutov
– 12 Němců mučeno – zaživa napíchnuti na kůli

: červenec/srpen 1945 Ústí nad Laben
– továrna Krásné Březno – výbuch
– svedli to na Němce, lynčovali je, nahnali je do Labe
– utopení
– pak se zjistilo, že to bylo nehoda

Maďarská otázka:
– problém ↑
únor 1946 Dohoda o výměně obyvatel
– problém odnárodňování Maďarů (pěkně zakořenění na Slovensku)
– nutná reslovakizace – dodnes mezi M a S napětí

Židovská otázka:
po válce v Č projevy antisemitismu
– hlavně ekonomické důvody – majetek Židů, kteří přežili ↑↑↑ – „česká závist“

Romská otázka:
– problém: asimilace – kočovali
x tlačení do společnosti

– po válce * v pohraničí Revoluční gardy – měli to tam hlídat
– „rabovací gardy“ – pěkně si kradli

 

Porážka demokracie v Československu:

26. 5. 1946 první poválečné a poslední demokratické volby do NS
– příprava jako svobodné a dem.
x ostrá kampaň KSČ – nedemokratická
„Nedáte-li červený, dejte aspoň bílý.“ -> „bílé lístky“ – nezakroužkované

– přes 37% – KSČ ↑↑
– 2. místo ↑ konkurence – Národní socialisté – Dr. Petr Zenkl (18,3%)
3. lidovci
4. soc.-dem.
SLOV – Demokrat. strana ↑↑ – Jozef Lettrich
– 2. místo KSS

červen 1946 prezidentem zvolen Edvard Beneš
+ předseda vlády: Klement Gottwald – nejvíce křesel KSČ (7)

+ nestraníci – Jan Masaryk (min. zahr.), Ludvík Svoboda (min. obr.)
hospodářství: plánované – „Dvouletka“ (1946-48)

: ↑↑ těžký průmysl
: budovatelský program – „Buduj vlast, posílíš mír!“
+ zprůmyslnění SLOV + posílení inteligence na SLOV

Rok 1947:
 – ↑↑ cesta k nástupu moci KSČ

– např: otázka Marshallova plánu – u nás Jan Masaryk ANO
x „na kobereček“ – Stalin zakázal

+ léto – sucho, neúroda
-> SSSR daruje obilí – KSČ + ↑↑
– r. 1947 Hradecký program v HK
– min. zem. Julius Ďuriš

– otázka pozemkové reformy (nad 50 ha státu)
x dem. strany ve vládě – neúspěch

+ v průběhu 1947 provokace z řad KSČ
září 1947 Krčmaňský případ
– 2 ministři obdrželi zásilku s výbušninou
– napojena KSČ v Olomouci
podzim 1947 SLOV krize
– Dem. strana ↓↓ -> komunisti tvrdí, že demokraté jsou napojeni na Z, chtějí
zničit SLOV -> poškození Dem. strany
konec 1947 část obyvatel – obavy z ↑ moci komunistů
– „milionářská daň“ – „Ať platí bohatí!“
– po válce asi 35 000 milionářů
– zavedla se daň – cca 6 mld. Kčs (rozkradli si to papaláši)
-> TRIUMF KSČ

 

Rok 1948:
– od počátku roku plány na převzetí moci (↑↑ tlak Stalina)
únor 1948 vnitropolitická krize v NF

– od 19. února krize vrcholí
Valerian Zorin – náměstek min. zahr.

– otázka SNB – spadá pod ministerstvo vnitra
Václav Nosek (min. vnitra) – personální změny, v nejvyšších
pozicích jen KSČ

– 8 důstojníků převeleno
x min. demokratické vlády – hrozba demise
20. 2. demise vlády
– řeší E. Beneš (Gottwald tlak ↑)
– Beneš – přijme = předčasné volby

– nepřijme = * úřednický kabinet

– Beneš se rozmýšlí – využívá KSČ – manifestace na Starom. náměstí
+ * Akční výbory NF  – „očista NV“, všude KSČ
+ * Lidové milice
+ Gottwald nátlak na Beneše – ať přijme demisi

24. 2. jednohodinová generální stávka
                                – problém – není vůdčí osobnost opozice
– pouze protesty VŠ studentů na podporu Beneše – rozehnáno SNB

                    – 25. 2. 1948 Beneš demisi přijal
– hrozba zásahu voj. sil z Moskvy ?

– pád demokracie – „komun. převrat/puč“, „Vítězný únor“
– Gottwaldův projev na Václavském náměstí – „Právě jsem se vrátil
z hradu…“
– ↑ nárůst členů KSČ + očista veřejného života (200 tis. lidí pryč
z funkce)
– proměna dějin !!!
10. 3. 1948 nalezeno tělo Jana Masaryka
– zemřel za záhadných okolností
– na nádvoří Černinského paláce našli tělo (? vražda ? – v roce 2004 uzavřeno
jako sebevražda)

– 9. 5. 1948 * Ústava 9. května
– Beneš odmítl podepsat
– vypsán základ lidové demokracie
– potlačení práv a svobod
– Národní výbory – hlavní vykonavatel moci
– nad 50 ha znárodnění + nad 50 zaměstnanců

– 2. 6. 1948 abdikace Beneše
14. 6. 1948 novým prezidentem zvolen K. Gottwald
+ předseda vlády: Antonín Zápotocký
– ČSR – lidová demokracie
– monopol KSČ na vše – „Kdo nejde s námi, jde proti nám“
červen 1948 slučovací sjezd
– sloučení KSČ a sociálních demokratů

 

Gottwaldova éra = ČSR za stalinismu (1948 – 1953)

– dovršen despotický režim – v čele jedna strana

– akční výbory NF – „očista“

– zatýkání – cca 200 000 „nepohodlných“

– masový nábor do KSČ – „Kdo nejde s námi, jde proti nám“
– původně 1,3 mil. -> během roku 2 mil.

– z přesvědčení i existenčních důvodů

– ostatní strany zredukovány

– SLOV zničena dem. strana – Strana slovenskej obrody (bývalá Dem. strana)

září 1948 E. Beneš – pohřeb

– klima 50. let – „očista“ veřejného života ↑↑↑

– * komise – školská komise s dělníky
– změna osnov (T.G. Masaryk, J. Hus)
– vše po vzoru SSSR

– sport – Tělovýchovná jednota, zrušen Sokol

– církev – hl. cíl: zlikvidovat věřící
duben 1950akce K
– likvidace katol. církve – Josef Beran – praž. arcib.

– kultura – vyřazeni J. Seifert, E. Hostovský

– „stalinský model systému“ – SSSR náš vzor

– kádrová nomenklatura – hledání kádrů (těch nejlepších)

– kádrové oddělení na každém pracovišti – posudek

– rozhodovalo se o přijetí do práce

– pyramidový model

hospodářství – plánované, znárodňování
– likvidace soukromého sektoru, N.P. ↑↑

– JZD – únor 1949 zákon o JZD
– v každé vesnici nějaké družstvo
– kolektivizace ↑ – několik vln – 1949 – 1952 ↑↑ – násilná, sebevraždy
– zemědělci radši zabíjeli
dobytek

průmysl1. Pětiletka1949 – 1953
–  „Nová společnost – nová cesta k socialismu“

– socialistické soutěže – kdo bude na „desce cti“ – nástěnka
– o nejlepší dojičku, ošetřovatelku prasat

restrukturalizace – přestavba průmyslu na těžký

leden 1949 vstup do RVHP
– všechny podniky – výroba do sov. sektoru – „sovětizace“

květen 1949 generální linie výstavby socialismu

státní správa – nových 19 krajů (rivalita)

– * ČSM = Československý svaz mládeže
– později SSM – zrušen skaut

 

Politické procesy 50. let:
= nejhorší období totality

typ. znaky: formálně vedeni podle práva
: založené na velmi obecné formulaci trestných činů
: nejsou věcné důkazy

: vše prokazováno výpověďmi obžalovaných = ideologické, naučené, dokonalé,
dlouhodobě připravované ve vazbách

: řada mimosoudních faktorů, vše řídí KSČ

: masové kampaně s veřejností
: vykonstruované – uměle vytvořené
: sovětští poradci, ↑ role StB

– vše souzeno dle zákona č. 231/48sb. – všechno byla vlastizrada, vysoké tresty

cílem procesů: vyřadit oponenty režimu
: zastrašit potencionální zrádce

heslo: „Republiku si rozvracet nenecháme!“

– ostrý kurs proti reakci, justiční vraždy, omyly
– likvidace třídních nepřátel a škůdců

– procesy zaměřeny na:

1) příslušníky odboje za 2. SV

Karel Kutlvašr – doživotí

gen. Heliodor Píka – r. 1949 popraven

2) proti poslancům nekomunistických stran

– snaha vyřadit opozici

– proces s Direktoriem – proti národním socialistům

– Dr. Milada Horákovápopravena 27. 6. 1950
– protesty mezinárodní úrovně
+ Fráňa Zemínová, Petr Zenkl
3) církevní představitelé

– arcibiskup Josef Beran

– 2000 mnichů – internace (* internační kláštery)

4) proti elitním sportovcům

Bóža Modrý – hokejista
Navrátilová – utekla

5) procesy ve vlastních řadách

Rudolf Slánský – gen. tajemník ÚV KSČ
– popraven r. 1952 + dalších 11 rozsudků smrti

6) procesy proti slovenské národní buržoazii

Gustav Husák, Laco Novomeský

 

– celkem 253 rozsudků smrti, 178 vykonáno, 200 000 osob zasaženo

– páky režimu pro nepohodlné:

· PTP = Pomocné technické prapory
„Černí baroni“
– speciální oddíl armády určený k práci – nehodili se do normální armády, kazili by
vojáky

– synové odsouzených, továrníků
– asi 60 000

· TNP = Tábory nucených prací
– koncentrační tábory komunistů
– tvrdá práce v dolech, mučení
– tvrdý režim
– asi 20 000 lidí

červenec 1951 Babický případ
– Babice na Moravě
– vykonstruovaný případ

– kolektivizace, komunistická provokace

– při schůzi zastřeleni komunističtí funkcionáři, svedli to na odpůrce režimu
(přitom to zase byli komouši)

únor 1951 Čihošťský zázrak
– Čihošť u Ledče nad Sázavou – umučen páter Josef Toufar

– při kázání se křížek pohnul na Z
– r. 1953 bratři Mašínové – Ctirad a Josef
– s pistolí a výbušninami se prostříleli na Z
– zabili mladého muže, který měl rodinu – strašně se to nafouklo

 

1948 – 1951 masová emigrace
– asi 250 000 lidí

– r. 1950 * orgán BBC Svobodná Evropa
– Američané v Z. N., naděje ↑

1948 – 1953 rozklad dem. spol.
– nová soc. skladba – ↑ dělníci
– klesá prestiž inteligence
– sociální nivelizace

– promítnutí do života, vše organizováno jednotně

14. 3. 1953 umřel Gottwald (týden po Stalinovi)

 

Období destalinizace (1953 – 1957)

odstalinizace, mírné uvolnění

21. 3. 1953 se stává prezidentem A. Zápotocký
– „dělnický prezident“ (G. Husák – „prezident Hospodář“)

– předseda vlády: Viliam Široký

– gen. tajemník ÚV KSČ: Antonín Novotný

– zrušeny tábory nucených prací

– nový politický kurz

červen 1953 měnová reforma
– zasáhla všechny
– poměr 1:5 nová:stará
– povinná výměna 300 Kčs, další v poměru 1:50

– nové mzdy a důchody x pokles životní úrovně

-> poprvé nespokojenost i u dělnické třídy

– protesty – Plzeň ↑↑

únor 1954 začíná vysílat Česká televize
– komunistické zprávy, populistické režimy

květen 1954volby“ do Národních výborů
– povinné, 100% KSČ

listopad 1954 volby do Národního shromáždění
– jednotné kandidátky

1955 – 62 Stalinův pomník na Letné
Otakar Švec – sochař, hlídán StB, uchlastal se; Štursa – architekt
– nápis „Svému osvoboditeli – československý lid“, „Fronta na maso“
květen 1955 1. spartakiáda
únor 1956 XX. sjezd KSS
– kritika kultu Stalina -> diskuse v satelitech
– u nás jediná změna – odvolali min. obrany Alexeje Čepičku
duben 1956 2. sjezd čsl. spisovatelů
                      – Seifert, Hrubín – kritika + požadavek svobodné tvorby

květen 1956 konec diskuse, konec kritiky
– centralizovaná moc

13. 11. 1957 zemřel A. Zápotocký

 

Éra Antonína Novotného

19. 11. 1957 prezident Antonín Novotný

– spojení nejvyšších funkcí – prez. + gen. tajemník ÚV KSČ – chyba

– boj x revizionismu – odstraňování nepohodlných
– stranické prověrky a čistky
– hosp.: 2. pětiletý plán1956-1960
– přijatelnější směrnice, někde tržní experimenty
– r. 1960 volby do NV, NS
– ↑ KSČ
11. 7. 1960 2. ústava
– „socialistická“ – konstatování vybudování socialismu

– nový název – Československá socialistická republika

– * nový znak – rudá pěticípá hvězda nad lvem místo korunky
4. článek ústavy – zakotvena vedoucí úloha KSČ
+ upevněn stát. centralismus (hl. vůči SLOV)

– zrušen Sbor pověřenců

– * nová správa – 12 krajů, 108 okresů
– Východočeský kraj – Pce pod HK (rivalita)

– částečná amnestie
– r. 1963 další upevňování centralismu
–  stranicko-státní aparát
– odstaven V. Široký – místo něj: Jozef Lenárt – důraz na odbornost resortů +++
1961 – 1965 3. 5LP – neúspěch, odvoláno

REFORMNÍ ÚSILÍ 60. LET, NORMALIZACE, VÝVOJ OD PÁDU TOTALITY DO ROZPADU ČSFR

 

60. léta

klima: generační výměna – dospěli děti, co se narodili po válce
– nové nároky na šaty, hudbu, kulturu – vliv ze Z.
– mládež – nový hybný činitel
– ↑ odbornost
1962-1967 pokus o ekonomickou reformu
Ota Šik – „Šikova skupina“
– zavádění tržních, liberálních prvků
– převádění pravomocí na některé podniky
– nejliberálnější zákon v SSSR
– nakonec odvoláno
– pol. 60. let – destabilizace
-> uvolnění – v hudbě, tisku – * Literární noviny, Kulturní tvorba (V. Havel,
L. Vaculík, I. Klíma, M. Kundera)
-> Drahomír Kolderustanovena Kolderova komise
– prošetření pol. procesů z 50. let
– měla být provedena rehabilitace pol. vězňů
(nebyla, jen propuštěni slovenští nacionalisté)

červen 1967 prohlubuje se pol. krize
4. sjezd čsl. spisovatelů
– kritika byrokratické nadvlády ve spol.
– otevřená kritika politického systému
– Klíma, Havel, Vaculík – nejvíce akční – kritika propagandy budování
socialismu
– Kundera, Klíma, Vaculík – vyloučeni ze strany
+ Novotný se vytočil – zákaz Literárních novin
– ↑ kritika studentů – říjen 1967 na Strahově největší studentská demonstrace
„Chceme světlo!“ – chceme osvětlit společnost, na kolejích
vypadávala elektřina
– pochod studentů Strahovem se svíčkami

– r. 1967 rozdělení KSČ na 2 proudy
– konzervativci – „pronovotnovci“
– zarputilí komunisté, zastánci současné situace

– liberálové – „protinovotnovci“
– progresivní reformní skupina
– socialismus s lidskou tváří
A. Dubček, O. Černík, L. Svoboda
1967/68 krize ↑ -> Novotný bezradný, hledá podporu u Brežněva
prosinec 1967 Brežněv do Prahy
– odmítl zasahovat do vedení KSČ
leden 1968 lednové plénum ÚV KSČ (plénum – všichni členové)
– Novotný – vystaven kritice -> nucen odejít z funkce tajemníka ÚV KSČ
– nový tajemník – A. Dubček
– „muži ledna“ – Dubček, Šik, J. Smrkovský -> přestavba ÚV KSČ

Pražské jaro 1968:

= obrodný proces v ČSSR (obroda = změna)
– jaro – má „vzkvést“ něco nového
leden – srpen 1968, nejvíce duben (a jarní měsíce)

– převažuje pol. nespokojenost nad ekonomickou situací (poprvé)

– klíčová postava: A. Dubček – socialismus s lidskou tváří
– demokratický socialismus = cíl reformy
(všude ve světě r. 1968 studentské demonstrace (proti kapitalismu) – ↑ FR, VB, USA)
březen 1968 nový prezident Ludvík Svoboda
+ personální změny: předseda vlády: Oldřich Černík
: předseda NS: Josef Smrkovský

+ obnoveno předsednictvo ÚV KSČ (mínus): Vasil Biĺak, Drahomír Kolder
– prosovětští, brzda
duben 1968 dubnové plénum
– přijat Akční program KSČ
– demokratizace režimu (postupná)
– odborná kvalifikace (ne třídní hledisko)
– větší pravomoci podnikům
– rehabilitace pol. vězňů – neproběhla
– zároveň stále orientace na Moskvu (aby uklidnili Brežněva)
– nejvíce dem. program v SSSR!!!
– jaro 1968 celá řada nových věcí
– zrušena cenzura, obnoveni skauti
– * politická sdružení – KAN = Klub angažovaných nestraníků
K 231 = Klub 231 (231/38 sb.)

– obnoveny Literární noviny
– obnovena Soc. dem.
– ožívání Sokola

-> lidé nadšeni z demokratizace
x postoje SSSR – kontrarevoluce
– ČSSR obviněna z revizionismu
březen 1968 schůzka SSSR, POL, MAĎ, NDR, BUL
– kritika ČSSR
poč. května 1968 Dubček + představitelé KSČ v Moskvě
– zákaz samostatného postupu KSČ
červen 1968 vojenské cvičení Varšavské smlouvy na území ČSSR
– „operace Šumava“
– bez nás, ve skutečnosti nácvik invaze

– Dubček – obavy ze SSSR
x strach z veřejnosti – tlak na demokratizaci
červen 1968 Ludvík Vaculík – Dva tisíce slov, která patří dělníkům, zemědělcům,
                                                     úředníkům a všem
                                                     -> v LN, MF, Zem. noviny, Práce
-> kritika pomalé realizace reforem
+ výzvy ke * nezávislých organizací a skupin
+ výzvy k demonstracím
-> cca 120 000 podpisů
x konzervativci – Bilak, Indra
x znepokojení ostatních států – „vybočení z řady“

červenec 1968 schůze ve Varšavě
– SSSR, POL, MAĎ, NDR, BUL
x distance RUM, JUG
– * Varšavský ultimátní dopis – ukončení kontrarevoluce
x ÚV KSČ odmítá
červenec – srpen 1968 schůzky KSČ a SSSR
– Čierná nad Tisou, Bratislava
– * Brežněvova doktrína – nutná obrana socialismu všemi státy
+ užší spolupráce – styky konzervativců s Brežněvem

– * zvací dopisy – žádost o bratrskou pomoc
– zrádci: V. Bilak, A. Indra, D. Kolder, Švestka
21. 8. 1968 invaze do ČSSR
– „operace Dunaj“

– 5 států Varšavské smlouvy – SSSR, NDR, MAĎ, POL, BUL

– 300 000 vojáků, 800 letadel, 2 000 tanků

– v čele: generál Pavlovskij

– distanc: RUM a JUG

x odpor obyvatel
22. 8. 1968 mimořádný sjezd ÚV KSČ v budově ČKD na Vysočanech („Vysočanský“)
– odpor proti invazi
– výzva k hodinové generální stávce na 23. 8.
x zároveň výzvy k zachování klidu
– čelní představitelé KSČ zatčeni a odvezeni na UKR a následně do Moskvy
– SSSR očekává: dělnicko-rolnická vláda v čele s Aloisem Indrou
– neúspěch
26. 8. 1968 * Moskevský protokol
– donuceni podepsat, že souhlasí s pobytem vojsk
– nepodepsal Karel Kriegl – předseda NF
16. 10. 1968 * Dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk

 

Éra normalizace a konsolidace:

konsolidace = postupné upevňování prosovětského režimu
– ↑ od května 1969 do května 1971 (XIV. sjezd ÚV KSČ)
normalizace = proces proměny pol. a kulturního života do normálu
– hl. osoba: Gustáv Husák
– podzim 1968 sjezd komunistické strany SLOV
– ↑ prosovětský
– do popředí jde Husák
27. 10. 1968 * Zákon o federalizaci
– s platností od ledna 1969
– * ČSR a SSR

– * Federální shromáždění – Sněmovna lidu (200)

– Sněmovna národů (150)

– od listopadu 1968protesty
+ emigrace – 200 000 lidí

– vyvrcholení – 16. 1. 1969 upálil se Jan Palach
(únor – Jan Zajíc, duben – Evžen Plocek)

– koncem ledna Palachův pohřeb – národní manifestace ↑
březen 1969 MS v hokeji ČSSR x SSSR
(4:3, 2:0)
– chápáno více jako politika než sport
– ↑ nepokoje v Praze – zničena kancelář Aeroflotu
duben 1969 Mukačevo –> Husák + Brežněv
duben 1969 odstoupení Dubčeka z funkce gen. tajemníka
+ později vyloučen z KSČ

70. léta – éra čistek a prověrek (40% spol.)

– ↑ pers. změny – výměna stranických legitimací
– „co soudíš o invazi/o srpnovém vývoji?“

– depolitizace spol. ↑ (pasivita)

– v čele státu – „věrní Moskvě“
– předseda NS: A. Indra
– předseda vlády: Lubomír Štroufal
21. 8. 1969 mohutné demonstrace ve velkých městech
– vše potlačeno StB
květen 1970 nová smlouva ČSSR + SSSR
– vyzdvižena orientace na SSSR
prosinec 1970 * Poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti
– „manifest neostalinismu“
– nepravdivý výklad událostí 1968/69

– invaze = bratrská pomoc, Pražské jaro = kontrarevoluce

– zpracovali Jan Fojtík a Vasil Bilak

 

70. léta – Éra reálného socialismu

květen 1971 XIV. sjezd KSČ

– * Program budování reálného socialismu

-> pomlouvání imperialismu
-> vyzdvihování výhod socialismu

-> motto: „Leninskou cestou k dalšímu rozvoji naší vlasti“

– ↑ výhody: bytová výstavba – 100 000/rok
– * sídliště – MŠ, ZŠ, Jesle, Jednota

: ↑ populační exploze – 290 000 dětí/rok

– ↑ soc. výhody – ↑ příspěvky na děti (300 Kčs/dítě)

: r. 1974 metro – linka A
: obchodní dům Kotva (stavěli Švédi)
Palác kultury v Pze

1971-1975 Pětiletka
– měla ↑ efektivnost hosp.
– obrovské betonové stavby – Dukovany, Jasovské Bohunice

– mínus – zaostalost za světem – elektronika, ekologie
podzim 1971volby
– 100% KSČ

– rozvoj samizdatu – Expedice, Petlice
+ exil – Sixty-eight publishers

disident = jedinec (disidére = střetávat se)
x disent = hnutí
léto 1972 politické procesy
– odsouzení disidentů (10 let, 10 pol. procesů)
květen 1975 odstoupil Svoboda
– nový prezident Gustáv Husák
– r. 1975 KBSE (= Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě)
-> leden 1977 * Charta 77
– 242 signatářů (všichni pronásledováni)
– nelidská práva v ČSSR
– mluvčí – Havel, Patočka, J. Hájek
(* Anticharta – nesouhlas s Chartou)
– r. 1978 * VONS = Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
– Havel, P. Uhl, J. Dienstbier
+ * další občanské iniciativy – Jazzová sekce, Obroda, České děti
+ bytové divadlo
březen 1978 Vladimír Remek – jediný Čech ve vesmíru
– do kosmu se SSSR

 

 80. léta

„šedá politika“, „šedé klima“

– r. 1985 SSSR – Gorbačov – Perestrojka (= přestavba)
– r. 1986 Zásady přebudování hospodářského mechanismu
– že by se nemuselo tak direktivně plánovat

prosinec 1987 gen. tajemník Milouš Jakeš
– stalinista, konzervativec + úplnej idiot

+ předseda vlády: Ladislav Adamec

 

Od totality k demokracii:
– r. 1988 ↑ demonstrace + nepokoje
21. 8. 1988 ↑ demonstrace (20 let od invaze)
x SNB, VB – potlačeno (psi, vodní děla, obušky)

– rok 1989
leden 1989Palachův týden
– * petice

červen 1989 * Několik vět
– cca 40 000 podpisů
– 7 požadavků (na papíře, naučit se)
– podstata: vést konstruktivní dialog
17. 11. 1989 největší demonstrace
– původně historická vzpomínka na Jana Opletala (zabit nacisty)

– sešli se hl. studenti – pietní akt na Vyšehradě
– začalo se diskutovat i o současné pol. situaci

– část studentů – pochod Prahou -> nabalovali se další
– vše pokojné!
– shromáždění na Národní třídě

-> obklíčení StB, VB – „Máme holé ruce“
x brutální zásah (500 osob zraněno)
19. 11. 1989 * Občanské fórum
– v čele V. Havel

– na SLOV – Verejnosť proti násiliu

—> „Sametová revoluce“ – žádní mrtví
– poklidná výměna režimu
25. 11. 1989 svatořečena Anežka Česká
27. 11. 1989 dvouhodinová generální stávka
+ všude demonstrace
x komunisti se furt snaží slibovat
prosinec 1989 * vláda Národního porozumění
– v čele Marián Čalfa
10. 12. 1989 odstupuje z funkce Husák
29. 12. 1989 Václav Havel zvolen československým prezidentem
– „Láska a pravda zvítězí nad lží a nenávistí“
– mše ve sv. Vítu
+ do politiky se vrátil Dubček – v čele FS

-> položeny základy demokracie a tržního hospodářství u nás

 

90. léta

leden 1990 vyhlášena rozsáhlá amnestie
– únor 1990 zrušena StB
březen 1990 přijat zákon o rehabilitaci vězňů pronásledovaných režimem
duben 1990 * Česká a slovenská federativní republika
červen 1990 1. svobodné volby
– vítězí OF
leden 1991 přijata Listina základních lidských práv a svobod
– r. 1991 restituční zákon
– návrat majetku do soukromé sféry
červen 1991 zánik RVHP
– do června 1991odchod vojsk SSSR
– na starosti M. Kocáb
listopad 1991 zemřel Husák
červen 1992 parlamentní volby
– vítězí ODS (Klaus)
– předseda vlády: Stránský
– SLOV: HZDS (Hnutí za demokratické SLOV)
– v čele: V. Mečiar – neshody s Klausem –> ústavní krize => vede
k rozpadu republiky
7. 11. 1992 umírá Dubček (tragicky)

25. 12. 1992 přijat zákon o rozpadu federace
1. 1. 1993 * ČR, SR
leden 1993 Havel zvolen prezidentem
červen 1993 ČR vstup do Rady Evropy
listopad 1993 rozluka měny
1. 5. 1995 dohoda o přidružení k EU
– od r. 1996 obnoven Senát
březen 1999 vstup do NATO
květen 2004 vstup do EU

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy