Pravěk (2)

 

   Otázka: Pravěk

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): M

 

 

 

 

–          Pravěk = nejdelší a nejstarší období dějin lidstva

–          Periodizace : 2 možnosti

 

a)       Vznik neolitické revoluce

 • Končí období kořistnické (bere z přírody, lovec a sběrač)
 • Člověk začíná chovat dobytek a pěstovat plodiny
 • Trvá tisíce let
 • 10 000 př.n.l. – Přední východ (počátky) – oblast úrodného půlměsíce à 1. Civilizace (města)
 • 6 000 př.n.l.- střední Evropa
 • Neolitická kolonizace – stěhování a šíření zemědělství ( až do střední Evropy)
 • + další oblasti vzniku nezávislého zemědělství ( Čína, Amerika)
 • U nás až po změně přírodních podmínek

 

b)       Podle materiálu jednotlivých období (který převážil)

 1. DOBA KAMENNÁ ( 3 mil. – 2200 př.n.l.)

–  Paleolit (starší doba kamenná) – 3 mil-10 000 resp. 8 000 př. n. l.

–  Mezolit (střední doba kamenná) – 8 000 – 6 000 př. n. l.

–  Neolit (mladší doba kamenná) – 6 000 – 4 000 př.n.l.

–  Eneolit (pozdní doba kamenná) – 4 000 – 2200 př. n. l.

 1. DOBA MĚDĚNÁ = CHALKOLIT ( 5 000 – 2 500 př.n.l.) – není u nás, měď = 1. Kov
 2. DOBA BRONZOVÁ (2 200 – 800 př. n. l.) – spíše u nás, ve světě pouze Mezopotámie (pol. 4 000 př. n. l., Egypt)
 3. DOBA ŽELEZNÁ – první používali železo chetité

–  Halštatské období ( 800– 400 př.n.l.) – podle Hallstadt, Rakousko à těžba soli

–  Laténské období (400 – 0) – podle Latén, Švýcarsko à keltské opiddum

 

Éra Keltů

 • Osídlení velkých oblastí (kromě římského impéria)
 • Nevytvořili stát
 • Vznik díky Římanům a Germánům
 • 1.pojmenované etnikum
 • Antičtí spisovatelé
 1. DOBA ŘÍMSKÁ (0 – 500 n.l.)

Kontakt mezi Římem barbarskými kmeny à 476 konec říše Západořímské

–  Konec pravěku = stěhování národů ( nebyly to národy – kmeny, kmenové svazy) – obdob zmatků

 • Tvoří se etnický obraz Evropy, zaniká Římská říše (např Frankové à Galie)
 • Start : 375 – vpád Hunů do Evropy – do pohybu se jako 1. Dávají germánské kmeny (Ostrogóti, Vizigóti)
 • Konec : přesuny slovanských kmenů -> přicházejí Maďaři do Uherské nížiny
 • Pohybující se germánské kmeny vytvářejí barbarské státy ànemají základní znaky státního útvaruàneměly dlouhého trvání

–          Hunové – vpadli do Evropy 375

 • Římská říše jim platila, aby je nenapadli
 • Usadili se v Uherské nížině à barbarská říše
 • 471 – Atilla (bič boží) poražen na Katalaunských polích Římany à utekl a ještě jednou na Řím zaútočil – po smrti Atilly se asimilovali

–          Se zemědělstvím se přestali stěhovat – začali stavět příbytky, usedlý způsob života, keraminka

–          Eneolitická revoluce

 1. Podle druhů keramiky – šňůrová, lineární vypichovaná
 2. Podle způsobu pohřbívání – popelnicová pole, mohylová kultura
 3. Podle místa nálezu à Knovízská kultura

–          Pravěk začíná s vývojem druhu Homo

–          Pravěk končí se vznikem 1. Států, písma ( u nás začíná rovnou středověk, žádný starověk)

–          Vyspělé oblasti : Afrika, Malá Asie

–          Hominizace = polidšťování (fyzické znaky)

–          Sapientace = vývoj psychických vlastností

–          Antropogeneze = vývoj člověka

 • Celá proběhla v paleolitu
 • Formy se prolínaly
 1. Australopithecusafricanus
 • 4 mil.př.n.l.
 • A. Afarensis – předek
 • Nálezy : Taugské děcko, Lucy (1974)
 1. Homo Habilis (člověk zručný)
 • 3 – 2,5 mil.
 • Pouze Afrika
 1. Homo erectus (člověk vzpřímený)
 • 2 mil.
 • Začíná expandovat na Přední východ a dál do Evropy až na naše území
 1. Homo sapiens (člověk rozumný)
 • 200000 př.
 • Pohřbívání mrtvých, rozdělávání ohně àrody ( uvědomovali si příbuznost)
 1. Homo sapiens sapiens ( člověk dnešního typu)
 • 40 000 př.n.l.
 • Nástěnné malby
 • Počátky náboženských představ

–          Konec vývoje:

 1. Ve světě – počátky států, písmo à starověk (2500 př.n.l.)
 2. U nás : eneolit, bronzová, železná, římská à stěhování národů à první státní útvary à rovnou středověk
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!