Pravěk a umění

 

   Otázka: Pravěk a umění

   Předmět: Dějepis, Dějiny umění

   Přidal(a): Pajda

 

 

 

 

Pravěk – 40 000 – 4 000 před Kristem

 • důležitější byla funkčnost, pak teprve estetika
 • domníváme se, že umění se objevuje z důvodů:
  • sebepromítání – snaha po sobě něco zanechat pro další generace
  • přisvojování – podpis pomocí značky
  • komunikace – pomocí malby, vyprávějí dalším generacím
  • šamanismus – ochrana, trest,…
 • rozdělení:
  • Paleolit 40 000 – 9 000 př. Kr. – výtvarné projevy kolem 30 000 př. Kr.
  • Mezolit 9 000 – 5 000 př. Kr.
  • Neolit 5 000 – 4 000 př. Kr. – pravěk končí kolem roku 3 000 př. Kr.

 


Paleolit

 • 40 tis. – 5 tis. př. Kr.
 • výtvarné projevy – 30 tis. př. Kr.
 • I. lovecký styl = zvěrný styl – mamuti, bizoni, koně = velká zvířata
 • sochařství
  •  nejstarší projev umění
  • pazourky od nepracovaných po opracované do mandlového tvaru, vrhače oštěpů, pěstní klíny, pazourky, Venuše = ideál matky ð často z vypálené hlíny, široké boky, velká prsa, bez důrazu na obličej, ruky, nohy
  • naleziště: Willendorf – Willendorfská Venuše, Lespugue /lespýg/, Dolní Věstonice
  • malířství
   • anonymní autoři
   • dělení:
   •  na realistické = figurativní = konkrétní, o něčem
   •  dekorativní = nesloužilo  jako ozdoba, ale značka
    • v jeskyních se objevuje I. lovecký styl
    • malba prsty = klikatky = makaronská kresba = paralelní linie prsty doplněná na zvířata
    • rentgenový styl = je vidět struktura těla, kostra, oblast Sibiře, Skandinávie,…
    • frankokantaberský okruh – oblast výskytu nálezů, obě strany Pyrenejí, dále se dělí na školy:
     • perigordská škola – kroucená perspektiva, stříkaná malba (žlutá, černá, černý obrys), naleziště: Lascaux /laskó/ ve Francii
     • magdalénská škola – perspektiva normální, pokusy o zachycení pohybu, stylizovaný člověk, barevné, naleziště: Roufignac /rufiňak/, Niaux /nijó/ obě Fr. a Altamira Špa = sixtinská kaple pravěku

 


Mezolit

 • 9 tis. – 5 tis. př. Kr.
 • II. lovecký styl – i menší zvířata
 • nové způsoby obživy ð lidé se pomalu usazují
 • rozvoj umění pod širým nebem – tanec, lov
 • památek z malířství se dochovalo minimum

 


Neolit

 • 5 tis. – 4 tis. př. Kr.
 • společnost je usedlá
 • zemědělství a řemeslo na vysoké úrovni na tu dobu
 • vzniká keramika
  • srdcovková, pohárová, zvoncová
  • otiskovaná, šňůrová, vypíchaná, volutová, geometrické tvary
 • architektura – megalitické stavby /mega= velký, litos=kámen/
  • menhiry – neopracované kameny, 1/3 v zemi, Carnac v sev. FRA. = álej tisíců menhirů“; Kamenný muž
  • dolmeny – kameny tvoří překlad=architrávový systém, Menga ve ŠPA
  • kromlech – více dolmenů pohromadě, často tvoří kruh, Stonehenge v jižní Anglii
 • naleziště u nás: Dolní Věstonice, Předmostí u Přerova, Pekárna u Brna, Dolní Chabry, Klobouky u Slaného, Koněpruská jeskyně, Slánsko, Rakovnicko

 


Doba bronzová

 • pastevectví
 • městaz osad
 • objevy kovů – zlato, cínu, mědi, bronzu ð nová řemesla – hornictví, hutnictví, kovolitectví, kovářství, kovotepectví, zlatnictví, klenotnictví
 • nové techniky: filigrán – propletené kovové drátky, granulace – přitavování granulek k povrchu
 • kultury u nás: únětická (Únětice u Prahy), mohylová, lužická (lid popelnicových polí)
 • vzniká písmo
 • obchod – vyprodukují více, než potřebují

 


Doba železná

 • objev a zpracování železa
 • řemesla stejná jako v době bronzové
 • objeven hrnčířský kruh
 • lidé žili v hradištích tzv. oppidech
 • doby – halštatská 7. – 6. stol. př. Kr.

laténská 2. polovina 1. stol.

 • Staré Hradisko i Prostějova, Hrazany u Slapské přehrady, Závist u Zbraslavi, Mšecké Žehrovice
 • nálezy: Sluneční vozík z Trundholmu, hlava Kelta

 


Umění

 • původ a význam – sebepromítání, přisvojování, komunikace, šamanismus
 • funkce:
  • estetická – zkrášlení
  • komunikativní – podává zprávu o nějakém postoji
  • kognitivní – rozšiřuje a obohacuje poznání, utváří náš názor
  • hodnotová – utváří duchovní hodnoty
  • stimulační – podporuje nás k další aktivitě
  • pedagogický – zušlechťuje
  • humanizační – polidšťuje
  • relaxační – uklidňuje
  • psychoterapeutická – uvolňuje napětí
  • zábavná – rozptýlí, pobaví
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!