Pravěké umění – dějiny umění (4)

dějiny

 

   Otázka: Pravěké umění

   Předmět: Dějiny umění, Výtvarná výchova

   Přidal(a): dmildov

 

 

S uvědomělou činností člověka se setkáváme již v homo habilis – člověk zručný (2.6 milionů let)

Nejstarší kamenné nástroje – Oduvai Gotge v Tanzánii – úštěpkové nástroje

Umění je později podníceno vírou (ovlivníme uměním „to“ něco)

 

MAGDALENIENSKÁ KULTURA ->  40. – 9. tisíc let před n. l. – mladší paleolit

 • Nejstarší malby v Olduwaiské rokli (Tanzánie),
 • Umění je magický prostředek – na podporu lovu, plodnosti, počasí, rituální malby
 • NEJZNÁMĚJŠÍ jeskyně Altamira (Španělsko) a Lascaux (Francie)

Altamira

 • objevena dcerou amatérského paleontologa ve 19. století, přes 180 maleb lovné zvěře, malby dosahují až 3 metrů
 • Vyobrazeny lovy nanečisto, jsou zde zvířata se šípy v krku, má přinést štěstí v lovu
 • Otisk ruky à potvrzení identity (otisk x negativ) jako podpis dnes
 • Zoomorfní náměty – mamuti, koně, zubři, jeleni
 • Známý výjev – Sběr medu (La Areně)

 

TECHNIKA MALBY

 • prsty a plstěné štětce, drcené nerosty obsahující kysličník manganu, železa a tak podobně míchané s tuky nebo vodou
 • Motivace: lovecký kult, kult plodnosti – sochy těhotných žen, MAGIE -> jeskyně jsou první svatyně lidstva – lidé snad opravdu věřili, že to, to vyobrazí, se jim opravdu povede, zobrazují se i nefigurální malby
 • Hlavní zprostředkovatel magie byl ŠAMAN

 

SOCHAŘSTVÍ – mají stejný význam jako sošky a malby

 • Rytiny, reliéfy a volné modelace
 • VENUŠE – ženy, ženských tvarů, různé materiály (kost, hlína, dřevo), jak obézní typy žen, tak štíhlé postavy, sošky také zvířecí (Dolní Věstonice)
 • Nejznámější: věstonická, mentonská, z Willendorfu
 • Bez tváře, ale existuje Venuše s křivou tváří, lidé se nejspíše báli, že kdyby vyobrazili obličej, že by jim to uškodilo, aby nebyly vlastněny
 • Dále rytiny v kostech

 

KERAMIKA – neolit

 • První keramika zdobena hlavně volutami – spirálami = volutová keramika
 • Keramika zřejmě vynález žen, keramika nebyla točena, byly to proužky pokládány na sebe a modelovány, později vypáleny
 • Později keramika vypichovaná, snaha o zdokonalení keramiky je tak viditelná, že rozlišujeme díky ní i kultury
 • 2 hlavní proudy – kultura nálevkovitých pohárů a kultura zvoncovitých pohárů
 • Široká hrdla

Ve stejné době již dokonalé kostěné nástroje (jehly, dýky, hroty) + vynález saní, bruslí a lyží

 

Po vstupu do období do doby bronzové (měď + cín) se nám posouvá umění vpřed, máme dva hlavní proudy

 • Kultura Únětická – známe kostry skrčenců
 • Kultura mohylová – typické stavění rozměrných mohyl nad hroby
 • Kultura lidu popelnicových polí – společný znak spalování nebožtíků a ukládání jejich popela do uren
 • Knovízská kultura – (Knovíz u Slaného) – žárové hroby spolu s kostrovými

 

Doba bronzová – nový typ umění

 • kovotepectví, odlévání, inkrustace = šperky, spony, dýky, jehlice

MEGALITICKÉ STAVBY

 • velké kamenné bloky po celé západní Evropě, neznáme jejich tvůrce, pouze odhadujeme jejich účel – nejspíše kulturní místo, observatoř, posvátné observatoře
 • 3 typy – menhiry, kromlechy, dolmeny
  • Menhiry – volně stojící v přírodě, mohli vytvářet celé aleje – u nás největší u obce Klobouky u Slaného (3.5 metru), u nás cca 23, ve Francii 8200
  • Dolmeny – místa vysloveně pohřebního charakteru, dva nebo více kamenů s překladem, taková mohyla
  • Kromlechy – kruhy utvořené seskupením více kamenů, jsou astronomicky orientované, kdysi určitě velice důležité body okolního kraje, nejznámější Stonehenge – má v sobě zakódováno mnohé z astronomických poznatků, dnes již nepřístupný veřejnosti, pouze z delší vzdálenosti
 • Další známé megality Evropy – Salisbury, Avebury

 

V této době se svět nevyvíjel na všech místech stejně rychle, během doby, kdy u nás lidé objevovali výhody zemědělství a začínali s keramikou, v sumerské observatoři vypočítali dobu oběhu Měsíce na 15 desetinných míst

Matriarchát – dominantní postavení žen – ale stále vůdce muž, ale jsou brány jako velice důležité a vážené

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!