Přehled dějin Ruska do 19. století

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějepis

 

   Otázka: Přehled dějin Ruska do 19. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Lomičková

 

 

Specifika

•   Ohromné – až moc – špatná komunikace mezi částmi – žádají si pevné vedení, protože to jinak nejde

•   Zaostalé – dřív to fungovalo, tak to nechtějí měnit – nic nového, stejně tak obyvatelé – do roku 1917 se udrželo občinové hospodářství, lidé neví, co je to soukromé vlastnictví

•   Izolované od zbytku Evropy – díky tomu hodně odlišné

•   Pravoslavné – církev vychovává fatalismus = je, bude, nezměníš

•   Autoritářské tendence – musí pod ruku šílence – biju hlavou o zem před vládcem

 

Kijevská Rus a Velikij Novgorod

•   vznik státu zapříčiněn švédskými Vikingy = varjagy

•   Obchodní stezka do Byzance (s otroky)

•   Rurik – první bájný kníže

•   Oleg – první zaznamenaný kníže

•   Sjeznocení dvou obchodních a správních center – Kyjev a Novgorod

•   882 Kyjevská Rus – státní útvar – komplikace Ukrajiny, za každou cenu ji chtějí i dnes

•   988 Vladimír přijímá (musí-politika) před svatbou se sestrou císaře Basileje II. Bulharobijce křesťanství z východu (odměna za pomoc proti nepřátelům)

•   snaha o monoteistické náboženství – ve hře je i reforma Perunova kultu

•   Nejvýznamnější panovník – Jaroslav Moudrý

 • Snaží se zkrotit vzpurný Novgorod – platí tribut
 • Snaží se udržet se u moci navzdory svým bratřím (Svjatopolk)
 • Rozvoj vzdělanosti a literatury, rozšíření křesťanství
 • Seniorát – stařešinské zákony a úděly pro syny – decentralizace po roce 1054
 • Sepsání zákonů – Ruská pravda
 • Stabilizace Ruska proti útokům Pečeněhů

 

Zlatá horda

•   Mongolské kmeny sjednocuje Temundžin Čingischán – tatarové

•   Tlačí se na východ

•   Kočovné národy i přesto, že jich je málo – přežívají opravdu jen ti nejsilnější – většina dětí nepřežije

•   Porážka ruských knížat na Kalce (1223) – nejednota porážku znásobuje

•   Batú – nový útok – Zlatá horda (1243)

•   Průnik do Evropy – zastaveni v bitvě u Lehnice – návrat zpět do Ruska

•   Způsov vlády = Krutost, vybírání daní, zotročování Slovanů = servanti, dělají nepohodlnou činnost

•   Rozloha – od Dněstru až k Jeniseji, centrum v dolním Povolží –

•   Moskevské knížectví – monopol na vybírání daní (Ivan Kalita)

•   Vlastní posilování, snaha o emancipaci a osamostatnění

•   Dmitrij Donskij

 • stavba kamenné Moskvy
 • Bitva na Kulíkovském poli – 1380 – vítězství nad Tatary
 • později Moskva dobyta zpět a vypálena

•   Sjednocování území za velkoknížete Ivana III.

 • první car
 • průnik k Uralu
 • Fatalismus, zaostalost

•   Ivan IV. Hrozný

 • 1547 se prohlásil za cara veškeré Rusi a nástupcem říšských hodnot
 • problematické dětství, krutost, podezíravost
 • snaha se vypořádat s bojarstvem = ruští šlechtici – snaha prosadit absolutismus = samoděržaví
 • Opričina = správní systém přímo pod palcem cara, opozice proti bojarům, pozemky, úřady, opričné vojsko = nižší šlechta – nové léno – poměstí
 • Občanská válka, ohromný teror, opričnina později zrušena – zabita – nikdo nemohl říct, že udělal něco špatně
 • totální paranoia, teror ve vlastní rodině – snacha a syn
 • Snaha o kolonizaci a přístup k moři
 • Livonská válka = Ruska s livonským řádem (Estonsko), Švédskem, Litevským velikým knížectvím a Polskem (od roku 1569 Rzecz polska) o přístup k Baltu
 • 1558 dobytí Narvy, příměří řádem v roce 1560 válka obnovena, řád se rozpadl
 • Obsazení Polocku, ale vnitřní oslabení Ruska
 • Poláci obsadili 1581 Polock a Pskov
 • 1583 příměří, neúspěch, Švédsko drží vše

 

Nástup Romanovců

•   Nejistota v nástupnictví, Fjodor – malý syn uškrcen

•   Vláda šlechtice Borise Godunova – zlepšení situace, kolonizace Sibiře, neúroda však přináší hladomor

•   Pak Sujský, lžicarové

•   Zprostřed bojarstva (=šlechta) vychází rod Romanovců v osobě Michailla Romanova (1613)

•   Car Alexej – náboženské reformy – staro- a novopravoslavní = rozdíl ve vzhledu a způsobu křižování – krveprolití – srub=způsob popravy – upálení v té budově

 

Petr Veliký

 • syn Alexeje a Natalie Naryškiny – dětství tráví v ústraní, není xenofobní vůči cizincům
 • spoluvláda s bratrem Ivanem, tuberkulóza – vliv sestry Sofie – touha po moci
 • incognito cesta do Evropy – k okouknutí stavby lodí
 • vrací se potlačit povstání střelců = Sofie se snažila vzít vládu do svých rukou – krvavé, sestra Sofia do kláštera – potlačeno
 • samoděržaví, reformy = snaha přivést Rusko alespoň na práh Evropy – lepší odívání, juliánský kalendář, jednotná azbuka, systematické psaní, zákaz koupce, ale nezavedl platy (z čeho mají žít!!), hodnotností tabulky, daň z vousu atd. – nepřijímány s nadšením, vnímány jako negativní – nesystematičnost, ale centralizovaná vláda
 • dobytí Azova na Turcích, sice neúspěch, ale cesta k moři volná
 • Severní válka (1700-1722)

•   snaha Ruska dostat se k moři

•   snaha Švédů obnovit velmocenské postavení na Baltu za Karla XII.

•   Rusko prohrálo Narvu, Švédové proti Polsku

•   1703 založen Petrohrad po ovládnutí ústí Něvy

•   1708 válka znovu, reforma ruského vojska, Švédům nepomohou kozáci ani Turci

•   1709 bitva u Poltavy – 1.vítězství

•   smrt Karla XI, mír v Nystadu – přístup k Baltu

 • možnost vůbec se dostat do evropské politiky
 • přesídlení do Petrohradu – moderní, miluje moře, Moskva moc daleko od dění v Evropě
 • osobní statečnost – zachraňoval topící se vojáky

 

Následovníci Petra

•   manželka Marta Skavronská vládne jako carevna Kateřina I. (polská otrokyně – 2. Manželka)

•   dcera Alžběta – neprovdaná

 • dobrá vláda
 • podpora kultury
 •  obdarovávání klášterů
 • zlepšení hospodářství, expanze na jih, podpora Rakouska – v sedmileté válce

•   nástupce Petr III. 1762 – synovec, militarista

 • změna koalice v sedmileté válce – obdivuje Pruský militarismus
 • ženou Sofie z Zerbstu a Anhaltu = Kateřina II. ho nechá uvěznit, ve vězení zavražděn – myslela si, že to udělá lépe, vzdělanější

 

Kateřina Veliká

•   Němka, není příbuzná Petra

•   1. část vlády – vzdělaná panovnice, sečtělá, znala spisovatele, osvícenský absolutismus = z Boží vůle král – služebník lidu, spojka – když se daří státu, daří se i lidem

•   současnice Marie Terezie a Josefa – všichni se zasloužili o změnu mapy

•   ústřední vláda, snaha o reformy

•   rozdělení země na gubermie = správní celky podléhající carevně

•   zmírnění nevolnictví

•   podřízení církve, konfiskace klášterního majetku

•   zvelebení řemesla – zbrojní manufaktury – armáda, obchod

•   dobytí přístupu k Černému moři na Turecku – Krym (1783), připojena Litva, Bělorusko, likvidace Polska (1795), Podolí, Aljaška

•   potlačeno povstání Jemeljana Pugačeva  1771-74

•   Potěmkin a jiní milenci – společenský výtah k úřadům – ke konci života upadá do ústraní a rezignuje absolutně na všechno

 

Rusko v 19.století

•   Alexandr I. 1801-25

 • car potýkající se s Napoleonem (Kontinentální blokáda = zákaz obchodu s VB)
 • taktika spálené země
 • bitva u Slavkova (s Rakouským císařem), Borodina (vyprovokováno proti Napoleonovi)
 • zasedá ve Vídni na kongresu, vítězná země – zisk území Finska
 • 1815 Svatá aliance = bratři v Kristu (Rakousko, Prusko a Rusko) – nutná pomoc v nastolení pořádku bytí = absolutismus – konzervativní politika – Rusové se rádi angažují

•   Povstání děkabristů (prosinec) = chtějí liberalizaci poměrů, většinou důstojníci, v zemi po smrti zmatek, využijí toho – těžce narazí – utopeno v krvi

•   Matyáš – žádná změna, tvrdý absolutismus

•   Alexandr II. 1855-1881

 • snaha o částečnou liberalizaci
 • porážka v Krymské válce – šlo o vliv v Černomoří a na Balkáně (Srbsko a Bulharsko – azbuka, pravoslaví), Bospor a Dardanely, ústí Dunaje – na Brity a na Francouze nemají (buď chybí jídlo nebo náboje – Rusko life) – pohádají se kvůli tomu s Rakouskem – to má na Balkáně také zájmy + to není předmětem aliance, takže jim nepomohli
 • 1867 prodána Aljaška
 • válčí opět s Tureckem
 • expanze do Asie a na Kavkaz, Ussuri, Ašchabád
 • 1861 zrušení nevolnictví – rolníci se vykupují – majiteli té půdy, nájmy
 • porotní soudy, reforma krajské a zemské samosprávy
 • zvyšování vzdělání a vzdělanosti
 • Vznikají organizace – západníci (=přesně tak podle západu), slavjanofilové (=vést ostatní slovanské národy – megaslovanský stát – nadvláda Ruska – panslavisté), národníci (= po svém, vlastní způsoby, reforma ruská – teroristické organizace Narodnaja volja – intelektuálové – atentát na cara, ten je podle nich brzdou vývoje)


Napsat komentář