Problematika náboženských sekt

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Problematika náboženských sekt

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): pifin

 

Sekty vznikají buď jako nějaká odnož od světového náboženství (např. Kršnovci – oddělili se od hinduismu) nebo si vytvořili vlastní věrouku

 

Znaky sektářství:

 • Porušování zákonů
 • Ekonomická závislost na sektě
 • Jsou uzavření
 • Vymývání mozků
 • Vyskytují se často návykové látky
 • Ve členech je podporován pocit výjimečnosti
 • Lpí na dodržování tradičních hodnot

 

Kde se s nimi lze setkat:

 • Nemocnice
 • V centru města
 • Zvoní na domy a nabízejí pomoc
 • Nejčastěji na místech, kde jsou lidé v nějaké obtížné situaci

 

Porušování zákonů:

 • Odmítají posílat děti do škol (Kršnovci)
 • Odmítají transfuze krve (teď už to je zákonem dovoleno)
 • Daňové podvody (scientologové)

 

SVĚDKOVÉ JEHOVOVI

 • státem povolená a registrovaná církev
 • oddělili se od křesťanství
 • zakladatel: Charles Russel, vznik 1931
 • =mezinárodní organizace pro studium bible
 • mají přes 8 milionů členů, v Česku přes 15 tisíc
 • Svědkové Jehovovi věří, že proroctví z bible vztahující se k minulosti se splnila, a ta ostatní vypovídají o současném a budoucím vývoji
 • Jsou známi pro svoje podomní kázání, šíření časopisů Probuďte se! a Strážná věž
 • neakceptují krevní transfuze
 • člověk může být vyloučen jak za nesouhlas s učením, tak kvůli alkoholismu, kouření, pomlouvání, výbuchům hněvu, extrémnímu tělesnému týrání členů rodiny aj. S lidmi, kteří byli vyloučeni nebo z organizace odešli, se stávající členové nestýkají, ani je nezdraví
 • Svědkové používali svůj vlastní překlad bible pod názvem Svaté Písmo – Překlad nového světa, který vyšel ve 185 jazycích a 227 milionech výtisků. V roce 2019 vyšel nový překlad, Bible – Překlad nového světa
 • Svědkové Jehovovi již několikrát na základě svých výkladů bible ohlašovali konec současného světa, a to k letům 1914, 1915, 1925, 1941 a naposledy na rok 1975
 • byli dříve pronásledováni a odsuzováni
 • ARMAGEDON = poslední bitva (konec světa)
  • na tom je jejich učení založeno
  • bitva mezi říší zla (satana) a říší božího království
  • čekají, že v budoucnu tahle bitva nastane
 • scházejí se alespoň dvakrát týdně v sále království, alespoň jednou týdně se schází soukromě a studují bibli
 • rozšiřují svou literaturu do společnosti: rozdávají časopisy Strážná věž a Probuďte se
 • jejich zásady: nechodí volit, odmítají službu v armádě, neslaví žádné křesťanské svátky ani vlastní narozeniny, do školy chodí (ale neprovozují mimoškolní aktivity), odmítají transfuze krve

 

HARÉ KRŠNA           

 • =mezinárodní společnost pro vědomí Kršny
 • višnuistická mantra
 • Zakladatel: Prabhupáda 1966
 • vychází z hinduismu
 • odříkávají mahámantru
 • Krišna je Nejvyšší Osobnost Božství, prvotní a svrchovaná osoba
 • 7 základních úkolů
  • Systematicky propagovat celé jejich učení
  • Šířit kršnu
  • Sbližovat členy organizace, jsou vedení k lásce ke kršnovi
  • Učit se textům a propagovat je
  • Vybudovat poutní místa
  • Vést stoupence hnutí k přirozenému způsobu života
  • Prodávání jejich náboženských knih
 • džapování=členové musí pravidelně odříkávat mahámantru – 108 krát, 16 krát během dne
 • musí být přísní vegetariáni
 • nesmí konzumovat cibuli a čenek
 • nesmí požívat omamné látky, ale i kávu, čaj a čokoládu
 • zakázán mimomanželský styk, s manželem pouze jednou za měsíc za účelem zplození potomka
 • nesmí se vystavovat hazardu
 • vstávají ve 3 ráno
 • odmítají posílat děti do škol

 

SCIENTOLOGOVÉ

 • založeno 1952 na myšlenkách amerického spisovatele Hubbarda, vydal dílo Danetika, což je podstata jeho učení
 • = psychoterapeutistická skupina
 • Nucené potraty, mlácení a hladovění jsou nástroje disciplíny používané Scientologickou církví
 • scientologie bývá obviňována z vymývání mozků
 • chování člověka ovlivňuje jeho mysl, která je aktivní a reaktivní
 • Aktivní: uloženy zážitky, vzpomínky a emoce, můžeme si je kdykoliv vybavit
 • Reaktivní (nevědomí): negativní zážitky a zkušenosti, které vydávají velké množství záporné energie – je to příčina našich neúspěchů

 

Odbourávání reaktivní mysli:

 • jsme blízko k návratu k samotné podstatě celého vesmíru, stáváme se Cleathétanem
 • pomoci nám může auditing: auditor se sejde se svým klientem, E-metr zjistí, jak velké množství negativní energie v sobě máte, auditor se snaží vás ji zbavit
 • auditoři umí vést hypnózu = znovuprožití špatného zážitku, zbavení minima záporné energie
 • čelili daňovým únikům a podvodům
 • patří mezi ně i slavné osobnosti