Proč je Rusko pozadu s kalendářem ?

Vše začalo v roce 45. př. n. l., kdy Julius Caesar zavedl nový Juliánský kalendář, který vycházel z předešlého – starořímského. Alexandrijští astronomové tehdy určili délku roku na 365,25 dne, a proto byl zaveden přestupný rok, jak jej známe dnes – jednou za 4 roky.

Problémem tohoto kalendáře však bylo, že (tropický) rok trvá ve skutečnosti jen zhruba 365,24 dne, tedy se opozdí o jeden den za 133 let. Proto roku 1582 byl kalendář reformován a vznikl náš Gregoriánský kalendář. Ovšem tato změna vyvolala odpor u pravoslavných zemí, které tuto změnu tehdy odmítly a například Rusko na tento kalendář přešlo až v roce 1918. Nicméně církev stále používá původní Juliánský kalendář. Dnes se tedy toto datování opožďuje téměř o dva týdny a Vánoce slaví 7. ledna.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy