Průmyslová revoluce ve světě a v Čechách

dějepis

 

Otázka: Průmyslová revoluce ve světě a v Čechách

Předmět: Dějepis

Přidal(a): ****

 

PRUMYSLOVÁ REVOLUCE VE SVĚTE

 • proces, který začal ve druhé polovině 18. stol.
 • projevil se využíváním vědeckých poznatků, zaváděním strojů do výroby a přeměnou manufakturní výroby v tovární velkovýrobu
 • symbolem – parní stroj
 • rozvíjí se i obchod, peněžnictví
 • mění se složení společnosti
 • první zemí, která zažila hospodářský rozmach – Anglie
 • ve a 30. letech dorazila průmyslová revoluce na evropský kontinent (západní Evropa), ve 40. letech – střední Evropa a opožděně (ve druhé polovině 19. stol.) zasáhla východní Evropu
 • příčiny nerovnoměrného vývoje – v pomalém odstraňování feudálních vztahů na venkově a ve městech

 

Velká Británie:

 • změny v zemědělství – malá pole spojována do větších – farmy (sedláci odcházejí do měst – volná pracovní síla)
 • moderní metody pěstování a nové stroje
 • vláda podporovala podnikatele
 • zrušena vnitřní cla
 • využití kolonií
 • průmyslová revoluce začala nejdříve v textilním průmyslu (nízké náklady na mechanizaci, levná pracovní síla, suroviny hlavně z kolonií, rychlá návratnost kapitálu)
 • základem zpracování bavlny (z kolonií)
 • r. 1733 vynalezen mechanický člunek, později mechanický tkalcovský stav
 • r. 1785 James Watt zdokonalil parní stroj
 • rozvoj textilní výroby zvýšil poptávku po uhlí a železe
 • dřevěné uhlí časem nahrazeno koksem
 • rozvíjí se strojírenství a kovoobráběcí průmysl, vzniká chemický průmysl
 • pokusy s elektřinou – B. Franklin, A. Volta, M. Faraday

 

Novinky v dopravě

 • kolejnicová doprava
 • r. 1814 – George Stephenson uvedl do chodu první parní lokomotivu
 • r. 1825 postavena ve Velké Británii první železniční trať (k přepravě uhlí)
 • v polovině 19. stol. se nacházela čtvrtina světové železniční sítě ve Velké Británii
 • stavba železnic vedla k rozvoji těžkého průmyslu
 • parní stroj – i ve vodní dopravě: první parník sestrojil r. 1807 Američan Robert Fulton
 • r. 1819 přeplula parní loď Atlantský oceán, pravidelná doprava mezi VB a USA od r. 1838
 • mění se postavení bank – vznikají akciové banky (mají větší kapitál), vzniká burza s cennými papíry

 

Změny ve společnosti

 • zvýšení počtu obyvatel
 • rostou města, vznikají velkoměsta = symbol průmyslové revoluce
 • narůstá počet obyvatel žijících ve městě
 • do popředí se dostávají továrníci, bankéři a velcí obchodníci – tzv. buržoazie
 • s touto vrstvou svázána vrstva inteligence (lékaři, právníci, technici …)
 • vzniká nová sociální skupina – dělnictvo (proletariát)
 • dělníci, hlavně ženy a děti, vystaveni tvrdým pracovním podmínkám (14-16 hodin denně, i 7x v týdnu, nízké mzdy, žádné sociální zákony)
 • v počátcích průmyslové revoluce – dělníci rozbíjeli stroje
 • kolem poloviny 19. stol. – zakládají odborové organizace (požadavky – zkrácení pracovní doby, zabezpečení v nemoci a stáří …)

 

PRUMYSLOVÁ REVOLUCE V ČECHÁCH

 • české země koncem 18. stol. – hospodářsky nejrozvinutější z habsburské monarchie
 • nejvýznamnější postavení – textilní průmysl a plátenictví (např. Šumpersko, Turnovsko, Jilemnicko, Liberecko)
 • pěstování a zpracování lnu – hlavně drobní domácí výrobci
 • menším odvětvím – vlnařství
 • rychle se rozvíjela bavlnářská výroba (např. Rumburk, Cheb, Aš)
 • výroba potištěných bavlněných látek – kartounářství (nejvíce v Praze)
 • rozvíjí se sklářství, železářstvíprvní válcovna ve 20. letech 19. stol.
 • zavádění parních strojů do výroby i dopravy
 • r. 1840 dokončena generální přestavba silnic
 • r. 1832 dána do provozu koňská dráhaLince do Českých Budějovic
 • začíná se připravovat výstavba parní železnice, která měla spojit Vídeň s tzv. Haličí (solné doly), na ní měly vzniknout odbočky na Brno a Olomouc, až do Prahy
 • r. 1845 přijel do Prahy první vlak tažený parní lokomotivou
 • r. 1841 spuštěn na vodu parník
 • rozvoj dopravy si vynutil rozvoj strojírenské výroby (Praha, Brno, Hořovice, Blansko …)
 • rozvíjí se zemědělství, zejména cukrovarnictví
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!