Psychlogie jako věda – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Psychlogie jako věda

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Marťas

 

 

 

 

předmět, metody zkoumání, základní disciplíny, funkce, směry

 • v počátku součást filosifie, zakladatel Aristoteles (4 př.n.l) dílo – O Duši
 • samostaná od 19. století – Wilhelm Wund
 • psyché = duše, logos = zákon

= přírodně společenská věda o člověku, jejím předmětem zkoumání je poržívání a chování jedince

– má interdisciplinární povahu – musí úzce spolupracovat s přírodnímy vědamy, aby došla k nějakému závěru

 

Prožívání = je souhrný název pro všechny vnitřní psychycké prosecy (emoce, představy…)

 • vědomé – stavy, procesy do kterých vstupujeme vědomě
 • nevědomé – spouštěčem jsou počitky, připomene mi to něco, na co jsem chtěla zapomenout, vypluje to na povrch, aniž bych o to stála

 

Chování = souhrn vnějších projevů člověka

– zpracováváme a vyjedřujeme vnitřní stavy člověka (řeč těla, způsob dýchání)

 

Dvě formy: 1) expresivní – skutečné smýšlení, bezprostřední výraz našeho prožívání

2) adaptivní – přizpůsobené, předstírání

– psychologie zkoumá při praktické činnosti, protože chce vidět, jak člověk reaguje na podněty, potom se stanoví normy

– v životě jedince zkoumají psychologové 3 základní praktické činnosti

HRA – dětství, základní postoje, dva světy – kopírují svět dospělých a ztvárňují svoje přání, sny nebo když se něčeho bojí

UČENÍ – dospívání, končí období dětství, získávíní vědomostí

PRÁCE – dospělí, vztak k okolí a k sobě samému

 

Metody práce = sbírání empirických dat, můžeme je řadit, posuzovat…

 • Pozorování – psycholog jenom zaznamenává
 1. extrospekce – metoda, kdy sledujeme projevy v přirozeném prostředí nebo speciálně upravené situaci
 2. introspekce – sledování vlastních psychických jevů, tzv. zůčastněné pozorování – ostatní neví, že je někdo sleduje. Myslí si, že je jeden z nich. (film: Vrať se do hrobu)
 • Experiment – záměrné zasahování do podmínek zkoumané osoby
 • Zjišťovací metody – průzkumy, dotazníky, analýza slovních projevů, výkonostní testy (sociometrie – zkoumá vztahy v kolektivu)

 

 

Dělení psychologických disciplín

 • Základní psychologické vědy
  • Obecná psychologie – celkový obraz člověka, zabývá se kognitivnímy procesy (poznávací), city a dějinami psychologie
  • Psychologie osobnosti – struktura osobnosti, vlastnosti, zvláštnosti a odlišnosti mezi lidmi
  • Ontogenetická psychologie – (vývojová), psychologický vývoj člověka, rozdělení do období (porovnávání, charakteristika, zkoumání činitelů)
  • Sociální psychologie – začleňování jedinců do skupiny, mezilidské vztahy
  • Psychopatologie – psychické poruchy, potíže, choroby, příčiny, léčebné metody, egoobranné mechanismy, zásady psychohygieny

 

 • Aplikované psychologické jevy
  • Pedagogická psychologie – rozvoj člověka v podmínkách výchovy a vzdělání
  • Klinická psychologie – diagnostika duševních chorob a léčba
  • Poradenská pychologie – partnerské, sportovci, psychologie práce
  • Soudní psychologie = forenzní – studuje psychiku u pachatelů, nerozhoduje o vině, usuzuje příčetnost a nepříčetnost

 

 

Dějiny

 1. část – Předvědecká fáze – Platón, Aristoteles, sv. Augustinus, Tomáš Akvinský
 2. část – Vědecká fáze
 • Experimentální psychologie – počátky 1879, Wilhelm Wund
 • Behaviorismus – věda o chování, osobnost je utvářena výchovou
 • Psychoanalýza – Zikmund Freud – povědomí, nevědomí – zkoumá, co nejvíce ovlivňuje nevědomí – velký vliv na nynější chování mají minulé zkušenosti – rozhodující jsou naše pudy (např. sexuální)
 • Analytická psychologie – Charles Gustav Jung (1875 – 1961) – vytvořil teorii o společném kolektivním nevědomí lidstva, chování je dáno archytepem (předobrazem)
 • Tvarová psychologie = gestaltismus (gestalt = tvar, něm.) – studování psychiky v celku
 • Humanitická psychologie – Maslow (1908 – 1970), opak behaviorismu, zdůrazňuje to vrozené

 

Směry (součastné)

 • Hlubiná psychologie – spojuje Freuda a Junga
 • Neobehaviorismus – studuje vnější podněty a tvoří z toho obrazce chování
 • Kognitivní psychologie = poznávací
 • Humanistická psychologie – kým opravdu jseš, seberealizace
 • Transpersonální psychologie – meditace, mystické praktiky, změna stavu vědomí


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy