Rakousko – seminární práce

 

Otázka: Rakouská republika

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): wercaska

 

 

Republik Österreich / Rakouská republika 

Vnitrozemský stát střední Evropy

Veronika Čermáková

 

Obecné informace

Rakousko se nachází ve středu Evropy. Skládá se z 9 spolkových zemí. Hraničí s Německem, Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem, Slovinskem, Itálií, Švýcarskem a Lichtenštejnskem. Jeho rozloha činí 83 858 km2.  Počet obyvatel 8 404 252 (2011). Hlavní město se jmenuje Wien (Vídeň).  Státní zřízení je republika. Úředním jazykem Rakouska je němčina. Oficiální měnou je Euro. Nejvyšší bod Glossglockner s 3797 m. n. m.  Nejnižším bodem Rakouska je hladina Neziderského jezera      s 115 m. n. m. Nejvyšší počet obyvatelstva jsou římští katolíci 75%, protestanti 5% a muslimové 2%. Rakousko je také v členství mezinárodních organizací jako jsou: OSN, EU, OECD.

 

Hospodářství

Rakousko je vyspělý průmyslový stát se zásobami nerostných surovin a velkým podílem surovin a obchodů na HDP.

Hlavní průmyslová odvětví: strojírenský, těžební, hutnický, energetický, chemický, elektronický, petrochemický, elektrotechnický, papírenský, potravinářský průmysl a průmysl stavebních hmot. Těžba hnědého uhlí, ropy, zemního plynu, železné rudy, wolframu, magnezitu, kaolinu, soli, grafitu a vápence. Nejdůležitější průmyslová střediska: Vídeň, Linec, Štýrský hradec, Leoben, Kapfenberg, Steyr, St. Pölten a Wels.  Největší produkce elektrické energie až 70 % ve vodních elektrárnách.

V zemědělství převažuje živočišná produkce zejména chov dobytka.  Chov skotu, prasat, ovcí, koní, koz a drůbeže. Z rostlinné produkce je to ječmen, cukrová řepa, řepka, slunečnice, kukuřice, brambory a vinná réva.

Rakousko se řadí strukturou a kvalitou silnic ke standartu EU.  Pro okolní státy je významná tranzitní doprava a přeprava zboží ve směru sever-jih a východ-západ.

 

Turistika

Pro hospodářství země jsou velké příjmy z cestovního ruchu. Nejatraktivnější turistickými centry jsou:   Spolkové země Salcbursko ( Salcburg, oblast Solné komory, alpská střediska Zell am See, Badgastein), Tirolsko ( alpská střediska Innsbruck, Seefeld, Sölden, Mittelberg a Kitzbügel), Vídeň a Korutansko (Klagenfurt, Villach).

Chrám sv. Štěpána ve Vídni

Grossglockner

Mondsee

hrad Hardegg

 

Fyzicko – geografické poměry

80 % Rakouska je vyplněn horskými pásmy. Hlavním horským útvarem jsou východní Alpy. Sever země obklopuje Rakouská žulová plošina, na východě se střídají nížiny a pahorkatiny s Vídeňskou pánví a Neziderským jezerem tektonického původu. Kolem 96 % plochy státu se nachází v povodí Dunaje, které ústí do Černého moře. Hlavními řekami jsou Dunaj, Inn, Enže, Salzach, Mura, Morava. Dále se zde vyskytuje mnoho jezer ledovcového původu. Jsou to například: Bodamské jezero, Atterské jezero, Traunsee, Mondsee a Wörthersee.

 

Podnebí

Je kontinentální s oceánskými vlivy. Jsou zde vysoké rozdíly teplot mezi údolími a hřebeny hor. Sever a západ má vyrovnanější teploty, které se pohybují okolo 8 – 10 °C a je bohatší na srážky. Průměrné teploty v lednu jsou od -1 °C až po -5 °C. Průměrné červencové teploty 16°C do 20°C.

 

Historie

Území Rakouska bylo postupně součástí Velkomoravské říše, Franské říše a Římsko – německé říše. V roce 1156 byla východní marka povýšena na vévodství. V roce 1276 převzala vládu habsburská dynastie. Od 1526 bylo společně soustátím s českými zeměmi a Uherskem. Později bylo rozšířeno o Rakouské Nizozemí, část Itálie, Banát, Bukovinu aj. 1789 byla nějaká území ztracena. 1867 je Rakousko přetvořeno na Rakousko – Uhersko. Po rozpadu byla 12. 11. 1918 vyhlášena Rakouská republika. V 1938 až 1945 byla součástí Německa.

 

Významné osobnosti

Wolfgang Amadeus Mozart

Byl jedním z největších skladatelů doby klasicismu. Mozart byl nejmladším dítětem Anny Marie a Leopolda Mozartových. Už v dětství se prokázal jeho hudební dar. Pomocí otcových známostí získával objednávky na opery. První dílo byla symfonie. Během 1770 – 1773 uskutečnil cesty do Itálie, kde napsal dvě opery: Mitridate a Lucio Silla. Roku 1782 začal se skládání koncertů a představil se jako sólový umělec. 1786 napsal Mozart  15 koncertů. Mezi léty 1786 – 1790 vznikly nejslavnější opery: Don Giovanni a Figarova svatba. 1791 se nakazil infekční nemocí, na kterou poté i zemřel.

 

František I. Rakouský

Byl to český a uherský král. V letech 1804 – 1835 byl rakouským císařem pod jménem František II. 1792–1806 byl poslední císař Svaté říše římské německého národa. 1780 zemřela jeho babička královna Marie Terezie a stal se následníkem trůnu jako nejstarší syn Josef II. Tento vládce zůstal i po dvou manželstvích bezdětný. František I. uzavřel dohodu s Ruskem. Později se znovu utkal s Napoleonem v bitvě Tří císařů u Slavkova, kde byl ale František poražen. František zemřel na zápal plic.

 

Elfriede Jelineková

Je rakouská spisovatelka. Po nástupu na vysokou školu začala psát první básně, postupně přecházela k románům a divadelním hrám. Od roku 1966 pobývá ve Vídni a v Mnichově. Elfriede patří mezi nejúspěšnější německy píšící dramatiky. Získala mnoho literárních ocenění. Roku 2004 získala Cenu Franze Kafky v Praze a i téhož roku Nobelova cena za literaturu.

 

Oskar Kokoschka

Byl rakouský malíř, ilustrátor, grafik, ale i spisovatel a autor divadelních her. Jeho tvorba se vyznačuje jako jeho intenzivní expresivní portréty, ve kterých chce vystihnout psychiku a emoce. Mnoho malb tvoří i krajiny, především městské a krajinné panoramata.

 

Zdroje

  • kniha : Lexikon zemí světa
  • www.osobnosti.cz
  • http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana
  • www.google.cz


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy