Raná renesance v Itálii – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Raná renesance v Itálii

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): johnyone

 

RANÁ RENESANCE V ITÁLII

 • Vznikla v 15.stol., v 16.stol. se rozšířila do celé Evropy
 1. ZNOVU ZROZENÍ ANTICKÉHO UMĚNÍ
 2. HISTORICKÉ OBDOBÍ
 3. SLOH ITALSKÉHO UMĚNÍ 15.STOL. A 16.STOL.

 

HUMANISMUS

 • Nezabývá se náboženstvím, ale člověkem a jeho pozemským životem
 • Základem je víra ve schopnosti člověka
 • Je zaměřen na vědu, umírání, přírodu a člověka
 • Průkopníci (literáti) D. ALIGHIERI, F. PETRARCA, G. BOCCACCI

 

HISTORICKÝ VÝVOJ ITÁLIE

 • V 15.stol. byla Itálie roztříštěna na mnoho států a státečků
 • Ty spolu vzájemně soupeřily

 

Nejvýznamnější se postupně staly:

FLORENCIE

 • Kolébka renesance vládnul zde mocný rod MEDICEJSKÝCH

 

BENÁTSKÁ REPUBLIKA

 • Bohatství získala díky zámořskému obchodu

 

VÉVODSTVÍ MILÁNSKÉ

 • Rod Sforzů

 

VATIKÁN

Znaky renesančního umění:

 • Kladl důraz na člověka, lidský kultuře a pozemský život
 • Umění se vrací k antické kultuře
 • Umění se začínají i vědecké poznatky (matematika-perspektiva, anatomie-zvládnutí figury)
 • Realismus – snaha o reálné zachycení člověka a přírody
 • Nové náměty – přibývají scény ze všedního života
 • Renesance se snaží o harmonii, soulad, rovnováhu a vyváženost proporcí ve všech uměleckých oborech

 

PERIODIZACE

 • TRECENTO- 14.stol. počátky renesance ve Florencii
 • QVATROCENTO- 15.stol. raná renesance
 • QVINTOCENTO- 1 500-1 520 vrcholná renesance
 • MANÝRISMUS- 1 520-1 590 pozdní renesance

 

Architektura

RANÁ RENESANCE

 • druhy A přejala z gotiky – SAKRÁLNÍ –kostely a SVĚTSKÉ – domy
 • Hrady jsou nahrazeny pohodlnějšími zámky, jejich součástí byly zahrady, fontány, sochy…

 

Nové prvky v A:

 • Stavby jsou horizontální
 • Mají působit dojmem rovnováhy a harmonie
 • Uplatňuje se lidské měřítko
 • Ve výzdobě se opakují stejné prvky
 • Hodně prosvětlený prostor

 

Konstruktivní prostředky

 • Sloupy, pilíře
 • Kupole (valená klenba)
 • Ozdoby- RUSTIKY- hrubě opracované kamenné kvádry, vystupují z povrchu staveb SGRAFITA- dvoubarevná omítka (většinou černá a bílá)
 • Vyškrabované ornamenty typické je psaníčko
 • Domy zdobí falešný štíty – ARKÁDY
 • Zastřešený prostor vzdušný, nesený sloupy
 • Materiál – kámen, cihly, různobarevný mramor

 

Filippo Brunelleschi 1377-1446

 • Architekt, teoretik, zlatník a sochař
 • Studoval v Římě antické památky
 • Působil ve Florencii

 

Dílo:

KUPOLE FLORENSKÉHO DÓMU

 • Osmiboká, dvouplášťová, ø42m
 • Stavěná bez vnějšího lešení

 

NALEZINEC NEVIŇÁTEK

 • Sirotčinec
 • Arkádový dvůr

 

KOSTEL SAN LORENZO

 • Trojlodní bazilika
 • Pro rodinu Medici

 

PALÁC PITTI

 • Největší palác ve Florencii

Leone Battista Alberti 1404-1472

 • Ovlivnila ho římská architektura
 • Stavby monumentální, masivní a zdobené

 

Dílo:

PALÁC RUCCELAI

 • Ve Florencii, třípatrový

 

KOSTEL SANTA MARIA NOVELA

 • Ve Florencii
 • Nové řešení štítu – voluty – používali se v renesanci a baroku

 

KOSTEL SAN ANDREA

 • V Mantově
 • Připomíná baroko

 

Sochařství

 • Navazuje na gotické sochařství
 • Přetrvává gotická výzdoba kostelů, oltářní sochy, náhrobky

 

Renesance přidala:

 • VOLNOU SOCHO A SOUSOŠÍ
 • Dávaly se do parků a zahrad, do interiéru, na náměstí, ke kašně …

 

Náměty:

 1. NÁBOŽENSKÉ (Ježíš, Mojžíš, sv. Jiří…)
 2. MYTOLOGICKÉ (Venuše, Marz, …)

 

ROZVÍJÍ SE SOCHAŘSKÁ PODOBIZNA

 • Hlava
 • Busta
 • Celá postava
 • Jezdecký pomník

 

TECHNIKY

 • Kamenosochařství (mramor)
 • Kovolijectví (bronz)
 • Terakota s glazurou (pálená hlína s barevnou glazurou)

 

NÁMĚTY

 • Realistické zobrazení lidských těl v přirozených proporcích, postojích a pohybech
 • Vzorem byla antika

 

Lorenzo Gniberti 1378-1455

 • Významný sochař, působil ve Florencii
 • Zvítězil v soutěži na SEVERNÍ DVEŘE florentského baptisteria – zobrazil zde náměty z NOVÉHO ZÁKONA (bronzové reliéfy)
 • Poté dělal i VÝHODNÍ DVEŘE, byli ještě populárnější
 • Náměty ze STARÉHO ZÁKONA
 • Přezdívka RAJSKÁ BRÁNA
 • Bronzové reliéfy 80x80cm, původně pozlacené
 • Dosáhl téměř 3D – postavy vepředu nejplastičtější, 2. Plán – méně výrazný pozadí velmi jemné
 • Kolem dveří je rám s hlavicemi svatých a autora
 • Samostatné sochy 14 POSTAV SVĚTCŮ PRO KOSTEL OR SAN MICHELLE (Florencie)
 • Např.: SV. MATOUŠ, SV. ŠTĚPÁN
 • Ve stáří napsal svůj životopis – nejstarší dochovaný život umělce

 

Donatello 1386-1466

 • Nejvýznamnější sochař rané renesance
 • Vyučil se u Ghibertiho
 • Studoval přírodu a antické sochy
 • Údajně provedl i první pitvy (pod ochranou rodu Medici)

 

Dílo:

DAVID

 • Jinošský
 • Bronzový akt v životní velikosti od dob antiky

 

SV. JIŘÍ

 • Ideální představa rytíře
 • Pro kostel OR SAN MICHELLE

 

NÁHROBEK PAPEŽE JANA XXIII. (23.)

SOCHY PRO FLORENSKOU KAMPANILU

 • Věž – zvonice
 • HABAKUK
 • JEREMIÁŠ
 • ABRAHÁM

 

SOUSOŠÍ JUDITA A HOLOFERNES

 • Zobrazení idey sebeobětování

 

SOUSOŠÍ MÁŘÍ MAGDALÉNA

ZPĚVÁCKÁ TRIBUNA

 • Ve Florentském dómu

 

JEZDECKÝ POMNÍK V PADOVĚ KONDOTIÉR GATTAMELATTA

Andrea del Verrochio 1436-188

 • Mnohostranný umělec vytvářel sochy i šperky
 • Např.: navrhoval přilbice pro Medicejské

 

Dílo:

DAVID (kostel OR SAN MICHELLE Florencie)

KRISTUS A SV. TOMÁŠ (kostel OR SAN MICHELLE Florencie)

JEZDECKÝ PORTRÉT KONDOTIÉRA COLLEONIHO

 • Jezdec má krutou tvář
 • Jednou rukou ovládá koně, kůň má bohatě zdobený postroj a jezdec brnění

 

Luca della Robbia 1399-1482

 • Pracoval s glazovanou keramikou
 • Velmi oblíbený
 • Zpočátku tvořil basreliéfy na nich bílé postavy s modrým pozadím
 • Později přidal žlutou a zelenou
 • Uměla to jen jeho rodina, která na tom zbohatla

 

Dílo:

MADONY

ZVĚSTOVÁNÍ

ZPĚVÁCKÁ TRIBUNA

 • Ve Florentském dómu
 • 10 keramických desek , na kterých jsou zpívající a tančící děti s hudebními nástroji

 

Jacopo della Quercia 1364/74-1438

Dílo:

VEŘEJNÁ KAŠNA

 • Náměstí v Siéně

 

RELIÉFY STARÝ ZÁKON

 • V kostele SAN PETRONIO v Bologni

 

Malířství

 • Nově se ve velké míře používá OLEJOMALBA
 • Ta umožňuje jak lazurní malbu (průhledné vrstvy) tak krycí malbu
 • Maluje se na plátno
 • V obrazech se stále více uplatňuje krajina, osamostatnila se až v 16.stol.

 

NOVÝ IDEÁL KRÁSY:

 • Člověk tělesně i duševně rozvinutý
 • Harmonická příroda
 • Přirozený pohyb
 • Akty
 • Obraz je vnímán jako okno do světa
 • Kompozice – zásadou je symetrie a kompoziční formou je rovnostranný trojúhelník
 • Vzniká kult umění – počátek sběratelství, zakládají se první soukromé sbírky (soch, obrazů, grafik,…)

 

Masaccio (mazačo)  1401-1428

 • Vlastní jméno Tomasso
 • Zabit za neznámých okolností

 

Dílo:

1) Deskové obrazy

UKŘIŽOVÁNÍ

TRŮNÍCÍ MADONA

 • Maloval temperami

2) Fresky

 

FRESKY V KAPLI BRANCACCIŮ (brankáčů)

 • Součást Florentského kostela SANTA MARIA DEL CARMINE
 • Zobrazují život Krista a sv. Petra
 • Vytvořil nové pojetí lidské postavy a prostoru
 • Těla modeluje světlem a stínem
 • Zobrazuje lidi realisticky
 • Výjev Vyhnání z ráje – první renesanční akt muže a ženy

 

Další malíři:

Fra Angelico

 • Fra – farář
 • Angelico – andílek
 • Dominikán nazývaný podle svých maleb půvabných andělů
 • Práce v klášteře SAN MARCO

 

Paolo Uccelo

 • Obrazy bitevních scén

 

Filippo Lippi

 • Farář
 • Maloval líbezné madony
 • Jako první maloval obrazy kruhového formátu TONDO

 

Domenico Ghirlandaio

 • Malíř, učitel Michelangela
 • Fresky ze života Panny Marie (kostel SANTA NOVELA Florencie)

 

Sandro Botticelli 1415-1510

 • Původně vyučený zlatník, který byl významnějším kreslířem než malířem
 • Pro své práce čerpal náměty z tehdejší literatury a z antické mytologie
 • Vytvořil nový idealizovaný typ ženy
  • ŠTÍHLÁ
  • ÚZKÝ OBLIČEJ A SMUTNÉ OČI, KTERÉ JSOU POSAZENÉ DALEKO OD SEBE
  • DLOUHÝ KRK
  • ČASTO NEPŘIROZENÝ POSTOJ
 • Vysoce si ho vážili malíři v Secesi

 

Dílo:

KLADENÍ TŘÍ KRÁLŮ

 • Podobizny členů rodiny Medicejských

 

ZROZENÍ VENUŠE

 • Bohové větrů Zefýr a Chlóris ženou ke břehu lasturu s nahou Venuší
 • Na břehu ji čeká Héra s pláštěm, aby zakryla její nahotu

 

PRIMAVERA (- JARO)

 • Pomerančový háj
 • Uprostřed stojí Venuše
 • Nad ní vypouští šíp Amor na Merkura
 • Tančí tam 3 Grácie
 • Kráčí tam Flóra
 • Zefír pronásleduje Chlóris

 

VENUŠE A MARZ

MADONA S MEDAILÍ

 • Portrét neznámého šlechtice x zlatníka

 

Piero della Francesca 1416/17-1492

 • Autor teoretického spisu o perspektivě
 • Zaměřil se na problém barvy a světla v obraze
 • Své postavy zasazuje do realistických krajin

 

Dílo:

LEGENDA O SV. KŘÍŽI

 • Cyklus fresek v kostely SAN FRANCESCO (Arezzo)
 • Poprvé je zde zobrazen noční výjev (postava světlem ozářeného služebníka na temném pozadí)

 

Obrazy:

KRISTŮV KŘEST

 • Poprvé jsou stejně důležité postavy i krajina

 

BIČOVÁNÍ KRISTA

 • Nové pojetí perspektivy – Kristus není v centru obrazu ale vlevo vzadu (pohled nám k němu dovede architektura)

 

PODOBIZNA URBINSKÉHO VÉVODY

 • Vévoda je z profilu a má vyseknutý kořen nosu
 • Párovým obrazem je portrét jeho manželky

 

Giovanni Bellini 1430-1516

 • Patří do benátské školy
 • Používá výrazné linie a studené barvy (malba temperami)
 • Když začal používat olejové barvy, změnil styl tvorby
 • Stal se dvorním benátským malířem a byl jím 30let
 • Mezi jeho žáky patřil Giorgione a Tizian

 

Dílo:

TRŮNÍCÍ MADONA MEZI SVĚTCI

DÓŽE LOREDANO LOREDAN

 • Starosta Benátek
 • Významná osobnost tehdejší doby
 • Má svěží pleť, která kontrastuje s chladnými barvami bohatě zdobeného oděvu

 

VENUŠE (TOALETA DÁMY)

 • Kombinuje 3 základní prvky obrazu:
 • INTERIÉR (stěna a lůžko)
 • EXTERIÉR (průhled do krajiny)
 • PORTRÉT (akt mladé ženy)

 

Andrea Mantegna 1431-1506

 • Malíř silně ovlivněny antikou
 • Často zpracovává mytologické témata
 • Využívá iluzivní malbu, kterou nastudoval v Pompejích

 

Dílo:

FRESKY VE SVATEBNÍ MÍSTNOSTI V MANTOVĚ

 • V paláci Ducali, náměty z každodenního života rodiny Gonzagu
 • Zde využil iluzivní malbu (průhledy do dalších místností)

 

OBRAZ MRTVÝ KRISTUS

 • Realistický zobrazení mrtvý Kristus, malíř využil velké perspektivní zkratky
 • Šokoval tehdejší společnost
 • Divák vidí rány na chodidlech a na rukách, propadlé břicho, mrtvolná pleť

 

SVATÝ ŠEBESTIÁN

 • Zobrazuje krásný mužský akt prostřílený šípy jen pár kapek krve – světec
 • Trosky klasických antických staveb
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!