Renesanční sloh – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Renesanční sloh

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): kledis

 

Periodizace v Itálii:

Raná renesance

  • 15.stol. -> Florencie

 

Vrcholná nebo klasická renesance

  • 1500 – 1520 -> Řím, Florenci, Benátky

 

Pozdní renesance nebo manýrismus

  • 1520 – 1590 -> Řím, Florencie, Benátky, Parma, Vicenza aj.

 

Periodizace v Evropě:

OD: Konec 15.stol a začátek 16.stol

DO: začátku 17.stol.

 

Úvod:

– Vznik počátek 15.stol. ve Florencii

– Florencie byla městskou republikou

– Kvetl obchod, řemesla, umění

– Rozvoj raného kapitalismu (vznik bank, manufaktur)

– Tíhly k antice à středem zájmu člověk a jeho život.

– Pěstoval se ,,humanismus‘‘ jeho střediskem ,,Platonská akademie‘‘

– Pojem renesance s francouzského ,,Renaissance‘‘ = znovuzrození (italsky: Rinascimento)

– Pokus o politické sjednocení Itálie (nepodařilo se)

– Na konci 15.stol. začaly války o Itálii které nakonec vyhrály Španělé od r. 1544 Itálie pod nadvládou Španělska

– Buržoazní společnost

– Podnítila rozvoj přírodních věd (astronomie, matematika, fyzika, optika, perspektiva, anatomie, mechanika)

 

Humanismus:

– Základem Hum. Víra ve schopnosti člověka poznávat a ovládat svět.

– Hum. Byl proti středověké scholastické filozofii a teologii.

– Střediska Hum. Florencie, Řím, Neapol, Ferrara, Benátky, Padov.

 

– Renes.  díla :     

– Realistická (měla lidské měřítko a vyjadřovala vůli svých lidských tvůrců)

– Rozvinul se renesanční ,,individualismus a hédonismus‘‘ + sílila touha po požitcích

 

– Hlavní znaky:    

– Realismus (studie anatomie a perspektivy)

– Racionalismus (využívá matematiky k dobytí objemu a prostoru)

– Úsilí o harmonii, vnitřní klid, úměrnost

 

– Literární díla:

Zuřivý Roland (Lodovic Ariosta)

Vladař (Niccolo Machiavelli)

Dvořan (Baldassar Castiglion)

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!