Římská říše a rozvoj starověkého Říma – dějepis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Římská říše a rozvoj starověkého Říma

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): A. Polas

 

 

Římská říše – rozvoj starověkého Říma, narůstání státu o území v průběhu republikánského a císařského období, charakteristického vnitřního vývoje, vliv na pozdější utváření Evropy.

 

ZALOŽENÍ ŘÍMA

– 753 př.n.l.

– království -> republika -> císařství

 

OBDOBÍ KRÁLOVSTVÍ

Mytologie:

– město založili Romulus a Remus, které vychovala vlčice (symbol boha Marta). Společně se však neshodli na jméně města, takže Romulus zabil Rema.

– únos Sabinek: římané (samý muži) potřebovali rozšířit město a tak kmenu sabinů unesly dívky a ženy. Nakonec však ženy od římanů něchtěli zpět k sabinům

 

Realita:

– Řím založili Etruskové

 • sami si říkali Tuscí
 • sídlili na severu dnešního Toskánska
 • výborně zpracovávali železo
 • neustavili jednotný pol. Celek (různá království či města)
 • v římě vybudovali Forum Romanum nebo velkou stoku (Cloaca)
 • posledního římského krále (Taugilius Superbus) byl vyhnán, protože byl krutý

 

OBDOBÍ REPUBLIKY

– SPQR -> senát a veškerý lid římský

– společnost se dělí na

 • plebejce – chudší a bezzemci
  • pracující
  • osobní svoboda, ne však politická
 • patricie – “urozené” bohaté rodiny
  • vlastníci půdy, vládnou
  • osobní svoboda, politická svoboda
 • otroci – nesvobodní
  • pracující pro své obyvatele

,,Res publica” = věc veřejná

– zákon 12 desek -> rovnoprávnost občanů

– spory plebejců a patriciů

 

tribunové lidu

 • zástupci plebejů
 • “ochránci lidských práv”

senát

 • zástupci patriciů
 • rozhodovací moc

konzulové

 • vládci voleni na rok či půl roku
 • v době války nastoupil diktátor

 

Rozšiřování za dob republiky

– okolí říma (kmeny Vosků a Sabinů

– jižní itálie byla řecká (např. Neapol) -> vznik pojmu pyrhhovo vítězství (vítězství, které znamená porážku)

– severní itálie, kde žili etruskové

– 265 př.n.l. = Řím vládne Apeninskému poloostrovu -> první střet s Kartágem

 

Občanská válka

L.C.Sulla x G. Marius

Optimáti  x Populáři

– vítězství Sullovo Optimátů

– proskripce

 • seznamy nepřátel “režimu”
 • kdokoliv, zde byl napsaný mohl být zabit kýmkoliv

– klientelismus

 • důesledkem byl vznik 1. triumvirátu (Ceasar, Crassus a Pompeius)

 

Spartakovo povstání

– povstání otroků -> poraženo Crassusem a Pompeiem

 

2. Občanská válka

->  rozpad 1. triumvirátu – smrt Crassuse

 • Pompeius uprchl do řecka
 • Ceasar překročil Rubikon

-> smrt Pompiea (po jeho porážce)

 • Ceasar poznal Cleopatru
 • Lid Ceasara miloval, senát ne
 • Ceasar byl zavražděn

 

3. Občanská válka

– nový triumvirát (Octavianus, Markus Antonius a Lepidus)

 • -> zabili Ceasarovy vrahy
 • ->  později se pobili mezi sebou
 • ->  zrod takzvaného principátu

 

PRVNÍ CÍSAŘI

Octavianus Augustus

– formálně obnovil republiku, avšak svrchovanou moc měl on

– tribun lidu, doživotní konzul a nejvyšší kněz

,,princeps” = první muž ve státě

,,Pax Romana” = mír římský (vynucený římskou pvojenskou převahou

 • rozkvět hospodářství
 • vznik pretoriánské gardy (jediné jednotky, které mohli vstoupit do říma)
 • důraz na mravní obrodu římské společnosti

 

Tiberius

– oficiálně adoptovaný Octaviánem

-žil na ostrově Capri

 • bál se o život
 • nechal si tam postavit vilu

– obecně neoblíben

– zavražděn vlastními prétoriány

 

Caligula

– 4leté období hrůzovlády

– na začátku velmi oblíben ->  lidé očekávali pozitivní změnu po Tibériovi

– oblíben mezi vojáky

– psychopat – incest se sestrami, svého koně chtěl jmenovat konzulem

– zavražděn velitelem gardy

 

Claudius

– Caligulův strýc

– koktal, byl čátečně ochrnutý

– po zavraždění Caliguly byl dosazen palácovou gardou

– invaze do británie r. 48 n.l.

– 4. maželka ho otrávila, aby mohl nastoupit její syn Neron

 

Nero

– z počátku umírněná vláda (vliv učence Seneky)

– po 5 letech začala hrůzovláda (požár Říma)

– ze strachu o trůn nechal zavražit svou matku

– jeho sebevraždou skončila Juliovsko-klaudiovská dynastie

 

Fláviovská dynastie (69 – 96 n.l.)

Vespasian

– schopný ekonom

– stavba Kolosea (gladiátorské hry)

 

Domitius

– 2. Caligula

– zavražděn manželkou

 

Titus

– vrátil autoritu senátu

– schopný vojevůdce (potlačil povstání v Judei)

 

Adoptivní císaři

– adopce jako princip nastolení dědictví

– od císaře Nervy

– osvěčila se – období hospodářského rozkvětu a územního rozpadu

 

Trajanus

– schopný panovník

– rošíříl říši až k perskému zálivu (největší rozsah za její existenci)

– porazil dáky v dácii

– trajánův slop v Římě

 

Hadriánus

– výboje a války se mění v obrané

– druhá židovská válka

– Limes Romanum -> opevnění na Rýnu

– hadriánův val -> v Británii

 

Markus Aurelius

– Císař filosof

,,Hovory k sobě”

– zemřel na mor při vojenském tažení

– bojoval proti Maromanům a Kvádům

 

Krize impéria

Diocletianus (konec 3. století)

– zničil senát -> založil dominát (dominus = pán)

– tetrarchie

 • dva starší
 • dva mladší

– postavil si palác ve Splitu

 

Konstantin Veliký

– edikt Milánský -> povolil křesťanství

– rozpadala se mu říše

– založil Konstantinopol

 

Theodosius

– rozdělil říši na dvě části

 • západní
 • východní

 

-> Pád římské říše 476 n.l.

Napsat komentář