Vznik sovětského svazu – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Vznik sovětského svazu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Monika Kaplanová

 

 

VZNIK SOVĚTSKÉHO SVAZU

 • Rusko bylo po občanské válce hospodářsky v totálním rozkladu, všechno bylo v absolutních troskách, přestalo zemědělství, přestali produkovat
 • Bolševici vyhráli občanskou válku díky rolníkům, kterým za to slíbili půdu
 • Nakonec se pro rolníky stala půda prokletím, byla jim včetně setby sebrána, takže přestali pěstovat, nastal hladomor a byly miliony mrtvých

 

Lenin 1921 NEP = nová ekonomická politika

 • Částečná obnova kapitalismu, povedlo se průmysl rozvinout
 • Menší podniky dovolili navrátit do vlastních rukou, ale klíčové továrny byly pod jejich správou
 • Nastalo umožnění podnikání a díky tomu se povedlo výrazně rozvinout průmysl
 • Nepmani = nový podnikatelé produkovali to, co nejvíce chybělo
 • Přestali rolníkům vše zabavovat a stanovili, že každý rolník musel něco státu odvést, ale odvody nebyly až tak velké, takže s tím, co měli navíc, mohli dále volně obchodovat a vyváželi obilí
 • Produkovali hodně, takže se povedlo překonat hladomor
 • NEP byl poměrně úspěšný, v historii SSSR -> nejúspěšnější období

 

1922 Mezinárodní konference v Janově

 • Bolševici jednali s dohodovými mocnostmi o vzájemném uznání
 • Dohoda chtěla, aby Rusové zaplatili všechny dluhy, a aby jim vrátili znárodněný majetek zabraný po revoluci
 • Rusové řekli ano, ale až jim zaplatí náhrady za intervenci (vyšší), takže to nevyšlo a krachlo to

 

Jednání v Rapallo

 • Druhá část bolševiků tajně jednala v Rapallo s Němci, protože na tom byli podobně
 • Dohodli se, že budou spolupracovat, což mělo pro obě země pozitivní dopad
 • Potom už s nimi ostatní státy začaly obchodovat a Rusko uznávat (prolomení mezinárodní blokády)

 

VZNIK SSSR

 • 1922 – vznikl spojením šesti republik: Bělorusko, Ukrajina, Rusko,
  Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán (republiky na Kavkaze)

 

SSSR VE 20. A 30. LETECH

 • 1924 zemřel Lenin a vystřídal ho Stalin (krycí jméno) – Josif Džugašvili
 • Stalin od začátku usiloval o soustředění veškeré moci do svých rukou
 • Po jeho nástupu se rozpoutal boj o moc a o to, kterým směrem se SSSR bude ekonomicky orientovat
 • Po Kominterně zůstali vlastně izolovaní, takže to museli řešit
 • Rusko si myslelo, že jim země budou dodávat stroje
 • Vznikly dvě tendence:
  • Pokračovat v budování zemědělství
  • Rozvoj lehkého průmyslu
 • Stalin prosazoval orientaci na průmysl těžký
 • Stalin své odpůrce likvidoval, neboť je přesvědčil svými argumenty, tvrdil, že nejde budovat zemědělství nebo lehký průmyslu bez strojů z těžkého průmyslu
 • Jeho taktika se prosadila
 • Prosadil centrální řízení, že centrum bude rozhodovat, co a kolik se bude vyrábět
 • Plánované hospodářství od roku 1928

 

1928 První pětiletka, která se plnila do roku 1932

 • Klíčové bylo budování těžkého průmyslu a zbrojařství
 • Vytvářela se průmyslová města – SSSR se stal průmyslovou velmocí
 • Zásobovala se rudá armáda, ale lehký průmysl se nerozvíjel, spotřební zboží na tom bylo špatně
 • V době světové hospodářské krize se SSSR rozvíjel, ale životní úroveň se nezvyšovala, zároveň ještě horší situace byla v zemědělství, Stalin sebral půdu rolníkům
 • Nakonec rozhodl, že se bude provádět násilná kolektivizace = vznik kolchozů (obdoba byla JZD) = zemědělská družstva
  • Dělníci se museli takto sdružovat (jen někteří, co nic neměli, tam chtěli, ti bohatší byli nuceni násilně a zároveň se i násilně bránili), často je posílali na Sibiř – říkalo se jim KULAK = bohatší sedláci)
 • Stalin tvrdil, že mají spoustu malých hospodářství, která nejsou příliš produktivní, a tvrdil, že bude lepší větší zemědělství, takže spousta malých bylo zlikvidováno
 • Lidé nechtěli pracovat, protože byli donuceni, nesměli řídit velký kolchoz, nakonec nedostali ani slíbené stroje
 • Málo potravin, někdy zaveden i lístkový systém

 

Gulagy = tábory nucených prací

 • Např. na Sibiři, posílali tam nepřátele – bývalou šlechtu, lidi z vyšších vrstev
 • Na gulazích se vytvořila veliká závislost – byly bohaté na suroviny, které z nich získávali
 • Nelidské podmínky, postupně tam posílali i nevinné, obyčejné lidi, aby zastrašili ostatní, a protože potřebovali náhradu za lidi, kteří tam umírali

 

+ Povedlo se jim odstranit negramotnost, podporovali školství

 

Rudá armáda byla bez velení, Stalin velitele popravil nebo poslal do gulagu a nahrazoval je lidmi bez zkušeností, kteří ho ale poslouchali, proto armáda na začátku války absolutně nefungovala (ale měli moderní zbraně)

Napsat komentář