Románská kultura – dějiny kultury (umění)

dějiny

 

   Otázka: Románská kultura

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Jana Hamtilová

 

 

 

Románská kultura

 • historický sloh ve Střední a Západní Evropě od 8. – 9. století
 • křesťanské stavby
 • Velká Morava – 9. století
 • 863 n. l. – Příchod Cyrila a Metoděje à staroslověnština, hlaholice
 • jednolodní kostelíky

Rotundy – kruhové centrální stavby

Baziliky – stavby církevního i světského charakteru à dříve tržiště

 • sloužili k obchodování
 • největší bazilika v Evropě – Cluny

 

Dělení:

 • západní – předalpská, zaalpská
 • byzantská ( spjata s počátkem středověku)

 

Znaky:

 • silné zdivo
 • valená klenba
 • sdružená okna
 • rozety (nad vchodem), prázdná, čirá skla, později barevná skla
 • trpasličí galerie
 • lyzény – pásy
 • neomítnuté zdi
 • vchodový portál – archivolty (1), tympanon (2), dveře (3), sloupy (sochy) – (4)

 

rajský dvůr (atrium)

 • tribuny
 • refektář – jídelna pro mnichy

 

Západní území

Zaalpská provenience

 • Karolínská renesance – Karel Veliký
 • Ottónská renesance – Ota I. (Mohuč)

 

Přemysl Otakar I.

 • Zlatá bula sicilská 1212 à získal titul říšského kurfiřta = mohl volit císaře, ale sám mohl být císařem zvolen

 

Carcassonne

 • krypta – prostor pod kněžištěm – pohřbívání významných duchovních, úschovna relikviářů
 • apsida- za oltářem, půlkruhový výklenek
 • kněžiště = chór – místo kde káže kněz

 

Předalpská provenience

 • stavby podélného i centrálního typu
 • vysoká technologická úroveň (kopule, tenké zdivo, drobné- trpasličí galerie)
 • bohatá mozaiková výzdoba, obklady z mramoru

 

Komplex staveb v Pise

 • Dóm
 • Šikmá věž
 • Baptistérium (křtitelnice)
 • Kompostáneum

 

Východní území-Byzantská říše

 • stavby centrálního typu
 • vysoká technologická úroveň (kopule, tenké zdivo, drobné- trpasličí galerie)
 • bohatá mozaiková výzdoba
 • Chrám boží moudrosti – Hagia Sofia – Istanbul
 • Chrám sv. marka v Benátkách
 • Chrám božího hrobu v Jeruzalémě
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!