Romantismus

dějiny

 

   Otázka: Romantismus

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): barboraTD

 

 

Romantismus se začíná objevovat v západní Evropě i Rusku. Již během 18. století dochází k romantickým projevům, a to z několika důvodů:

 • přesycenost feudálních kruhů toužících po nevšednosti, přesycenost klasickým uměním
 • Rousseauovská teorie Návratu k přírodě
 • poznání vzdálených zemí (Čína, Japonsko) díky rozšířeným obchodním stykům

 

V 19. století, kdy se romantismus šíří intenzivně především v šlechtických kruzích, nastupuje nostalgické zbožňování starých dávných dob a to především středověku – období největší moci šlechty (románská doba a gotika). Pohled na něj je ale zkreslený.

Romantismus byl protikladem chladného klasicismu a rozumářského empíru. Dalším důvodem vzniku je proti-napoleonský odboj, se kterým souviselo národní uvědomění. Je to poprvé v dějinách, kdy se vedle sebe objevují dva rozličné slohy. Toto pramení z obrovských dobových rozporů.

Neexistuje jediný hlavní objednavatel umění, církev a šlechta již nemá bývalé ústřední postavení, nastupující měšťanstvo nemá potřebné umělecké vzdělání – objevuje se kýč. Umělecká díla vznikají pro živelný trh. Romantismus je směr zahleděný do minulosti, dal podnět k novému zájmu o historickou architekturu a exotiku. Svým obsahem a novými náměty znamenal mnoho pro budoucnost- citovost, duševně postižení lidé, výjimečnost. Návrat k člověku.

 

ARCHITEKTUA

 • Stavějí se pagody, minarety, gotické pavilonky nebo i umělé zříceniny a hrady. Používají se tvary čínské, japonské, románské a gotické architektury. Po konstrukční stránce nepřináší nic nového. Anglii je kolébkou novogotiky. Nejvýznamnější budovou je Parlament v Londýně (odpovídající zvláštnostem anglické gotiky), autoři Charles Barry a W. Pugin); Letohrádek v Brightonu (John Nasch)

Francie

 • Ve Francii, kde byla silnější tradice klasicismu, se hlavně obnovovaly starší památky

Německo

 • Velmi silný romantismus
 • Werderský chrám v Berlíně (Schinkel, románsko-gotický)
 • Dostavba katedrály v Kolíně nad Rýnem
 • Hrad Neuschwainstein na jihu Bavorska

České země

 • S romantickým pojetím se setkáváme hlavně na zámcích v pavilonech a chrámech. Většinou se navazuje na anglickou gotiku, ne na českou.
 • Přestavba zámku Hluboká (F. Beer a D. Devorecký), Přestavba zámku v Lednici + pavilony (Jiří Wingelmuller, 1843 – 1856), Dostavba chrámu sv. Víta v Praze, západní část (1861 – 1929)…

 

MALÍŘSTVÍ

 • Uvolnění malířství a sochařství ze závislosti na architektuře, důležitou úlohu hraje opět barva, odpouštějí se formální chyby, nezáleží na kresebné dokonalosti, ale na celkovém působení obrazu. Na rozdíl od klasicistů se malíři obracejí k exotice a středověku, věnují se také životu venkovských lidí, zdůrazňuje se hrdinství a tragické příběhy. Zvýšená citlivost vedla ke snahám obnovit náboženské umění – středověké a raně renesanční u Nazarénů, počátkem 19. století se soustřeďovali v římském klášteře sv. Isidoro okolo německého malíře J. F.Overbecka  a ve sdružení Prerafaelitů pod vedením D.G.Rossettiho.

Francie

 • Theodore GERICAULT (1791 – 1824)
 • První významná postava romantismu, „otec“ romantismu. Malíř a grafik. Navštívil Itálii, studoval staré mistry. Byl nadaný kreslíř a milovník koní. Studoval duševně choré. Jeho postavy jsou plasticky i pohybově nadsazeny. Kompozice monumentálně a plasticky pojaty.
 • Důstojník gardových myslivců v útoku, Prám Medúse (dal si zhotovit model voru).  Vystavil 1819 na Salonu – vyznamenán medailí, Raněný kyrysník, Hlavy popravených
 • Eugene Ferdinand Victor DELACROIX (1789 – 1863)
 • Přítel Gericaulta, v mládí se věnoval hudbě, jeho přáteli byli Berlioz a Chopin. Studoval Goyu a Rubense (Dante a Vergil v pekle), obdivoval Byrona a W. Scotta. Na paměť 20 000 pobitých Turků na ostrově Chio namaloval Vraždění na Chiu (obraz od něho koupil stát – vystaven na Salonu).
 • Revoluce 1830 ho inspirovala k namalování obrazu Svoboda vede lid (student v cylindru je Delacroix). Navštívil Maroko, odtud řada kreseb a akvarelů (Alžírské ženy….)
 • Prováděl nástěnné malby v Bourbonském paláci, ilustroval Goethova Fausta.
 • Byl největším malířem romantismu. Ve svém díle spojil rubensovskou živost a benátskou barevnost. Na základě studia anglických krajinářů pracoval s dělenou barevnou skvrnou podle zákona kontrastu a předznamenal impresionismus. Zabýval se i teorií umění a měl velký vliv na malíře následujících období.

Německo

 • Zaměřeno více na zasněnou krajinu.
 • Caspar David FRIDRICH (1774 – 1840)
 • Oblíbil si opuštěné hřbitovy, zříceniny, holé stromy. Krajina na Rujaně, Mnich na pobřeží …

České země

 • Antonín MÁNES (1787 – 1843)
 • Krajinář, kterému šlo o konkrétní českou krajinu. Je zakladatelem krajinářské školy v 19. Stol., často zachycuje zříceniny, rozbouřené nebe, spadlé kmeny, bystřiny  – maluje v přírodě.
 • Kokořín, Krajina se zříceninami chrámu, Krajina s Belvedérem
 • Josef Navrátil (1798 – 1856)
 • Je považován, vedle K. Purkyněho, za největšího českého koloristu 19. století. – mistrná barevnost, volný rychlý tah štětcem. Jeho vrcholným dílem jsou nástěnné malby v zámku Velké Jirny a Liběchov  – jimi se uzavírá a vrcholí historická a romantická nástěnná malba u nás. Maloval také obrazy krajin –  Hon na lišku, Alpské krajiny, Pověst o Vlastě.

 

SOCHAŘSTVÍ

 • Je zaměřeno na pomníky, oslavná témata romanticky laděná a hrdinské osobnosti

Francie

 • Francois RUDE (1784 – 1855)
 • Je nejvýznamnějším sochařem francouzského romantismu.  Výjevy z revoluce na Vítězném oblouku nám. Etoile v Paříži, Odchod dobrovolníků – Marseillaisa
 • Jean Baptist Carpeau (1827 – 1875)
 • Hrdinská romantika, antičtí hrdinové, tanec jako klasický typ alegorie. Předznamenává již realismus.

České země

 • Pražští bratři Josef a Emanuel Maxové, provedli některé sochy na Karlově mostě. Emanuel je autorem sv. Ludmily v chrámu sv. Víta (1845)
 • Václav LEVÝ (1820 – 1870) – Začínal jako romantik a z té doby jsou jeho nadživotní sochy z Liběchovického Blaníku


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy