Rozdělení materiálů – maturitní otázka

 

Otázka: Vlastnosti technických materiálů a zkoušky materiálů

Předmět: Strojírenská technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Materiály se dělí na:

 • Kovy, spojovací materiály, nekovy, pomocné materiály

 

Kovy

Dále se dělí na:

 • Železné a neželezné kovy
 • Železné kovy se dělí na ocel a litinu
 • Ocel se dělí na uhlíkovou a slitinovou

 

Vlastnosti oceli jsou určovány obsahem uhlíku

 • Uhlíková ocel má obsah uhlíku od 0,2% do 0,65% a malým množstvím niklu a chromu. Použití pro výrobu trubek, také se používá na méně namáhavé nástroje např. k obrábění dřeva.
 • Slitinová ocel má vyšší prokalitelnost a větší stabilitu za vyšších teplot. Používají se na řezné i tvářecí nástroje pro zpracování oceli.

 

Litina se dělí na:

 • Bílá litina – v podstatě odlité surové železo, uhlík se vyloučí ve formě grafitu, zůstane vázán na železo ve formě karbidu železa, litina se stává velice tvrdou a křehkou.
 • Šedá litina – litina s lupínkovým grafitem, má vysokou schopnost tlumit rázy a chvění, dobré mazné vlastnosti.
 • Legovaná litina –  uhlík přítomen ve formě grafitu nebo cementitu, šedá nebo bílá litina s přísadou vhodných prvků, které výrazně modifikují její vlastnosti. Podle použití lze rozdělit:
  • se zlepšenými vlastnostmi fyz., mech., popř. chem. (množství přísad je obvykle do 3 %)
  • na korozivzdorné, legované zejm. Ni, Cr, Si, Cu buď jednotlivě, nebo v kombinaci (množství přísad do 30-35 %);
  • na žárovzdorné, s hl. přísadami Cr, Si, Al (množství přísad bývá až 30 % – litiny fersilit, nikrosilal, niresist, pyroferal, silal).

 

Neželezné kovy se dělí na těžké (železo, které slouží k výrobě oceli, zlato, stříbro) a lehké kovy (titan, hliník, beryllium, hořčík. V technické praxi se používají k výrobě slitin).

 

Spojovací materiály

Dělí se na:

Slinovací materiály (metoda výroby předmětů z práškových hmot jejich zahřátím na vysokou teplotu, avšak pod jejich teplotu tání, přičemž dochází k vzájemnému splynutí práškových částic. Při tomto procesu, který probíhá ve vakuové peci, dochází k přetváření tvarových dílů)

 • Používají se pro spékané tvarové výrobky, slinuté tvrdokovy a keramické materiály (destičky pro třískové obrábění)

materiály se zesíleným vláknem

materiály se zesílenými částečkami

vrstvené spojovací materiály

 

Nekovy

 • Dělení: na přírodní látky a plastické hmoty, pomocné hmoty (materiály)

 

Přírodní látky se dělí:

 • Organické (jsou přírodního původu např. dřevo, papír, textil)
 • Anorganické (nejsou přírodního původu, vytvořeny chemickou cestou např. slitiny kovů, horniny, beton, sklo, porcelán)

 

Plastické hmoty se dělá na:

 • Termoplasty (je plast, který je od určité vyšší teploty plastický – tvárný – až kapalný a po ochlazení se stane pevným, přičemž tyto teplotou dané změny tvárnosti mohou nastávat opakovaně)
 • Reaktoplasty (je opak termoplastů, vulkanizovaný kaučuk – pryž, guma, bakelit, jsou zesíťované polymery, které vytvářejí prostorovou trojrozměrnou síť. Zesíťování nastává až při tváření plastu vlivem tepla a tlaku, někdy působením katalyzátorů. Jakmile je zesíťování dokončeno, není další tváření možné, protože opětovným působením daného vlivu (teplo, tlak, záření, katalyzátor) nelze hmotu reaktoplastu roztavit – nelze zrušit již vzniklou prostorovou síť. Husté příčné zesíťování se nazývá vytvrzování)
 • Eastomery a pryž (jsou materiály, z nichž se vyrábí zejména těsnění pro strojní zařízení v potravinářství, pro kuchyňské spotřebiče pro domácnost, potravinářské hadice. Významné a z hlediska zdravotní nezávadnosti náročné použití těchto materiálů je pro výrobu saviček a sosáků pro kojence, které přicházejí do styku s dětskou stravou a s dětskými ústy) Např. výroba silikonů

 

Pomocné materiály

Dělí se dále na:

 • Chladící a mazací látky
 • Paliva
 • Oleje
 • Plyny
 • Brusné a leštící prostředky
 • Ostatní
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy