Sigmund Freud

pedagogika

 

   Otázka: Sigmund Freud

   Předmět: Psychologie, Společenské vědy

   Přidal(a): nadiang

 

SIGMUND FREUD (1856 – 1939)

ŽIVOT

Sigmund Freud se narodil 6. května 1856 v moravském Příboru. Pocházel z německé Židovské rodiny, s kterou se během svého dětství odstěhoval do Vídně, kde prožil svůj celý život. V mladších letech nechodil do školy, takže základní vzdělávání ho učili doma. Poté v 10 letech nastoupil do Sperlova gymnázia, kde absolvoval s vyznamenáním, a kde si myslel, že bude dále studovat práva. Nakonec se rozhodl pro medicínu a v roce 1873 nastoupil do Vídeňské univerzity. Tam po osmi letech promoval jako doktor veškerého lékařství. Po ukončení studia, Freud strávil několik let ve Vídni jako praktický psycholog a lektor psychologie. Založil také svoji soukromou praxi na nervové poruchy a v roce 1886 se oženil s Marthou Bernayovou. Rok před jeho svatbou se setkal s neurologem J.M.Chatcotem, který mu zprostředkoval zkušenost s psychopatologií, a také zde ve Francii se naučil hypnózu. Tuto metodu pak dlouho používal a podařilo se mu vyléčit několik pacientu. V této době měl velkou slávu a v roce 1920 byl jmenován řádným profesorem. V šedesáti letech ho začal trápit zdravotní stav a tak přestal vystupovat na veřejnosti. Freud se proto více zabýval dalšímu rozvoji psychoanalýzy. V roce 1933 zahájili nacisté ostré akce proti psychoanalýze, nejspíš protože byl Sigmund Freud žid. Byl zachráněn před koncentračním táborem, kvůli značné konexi. Měl povolení k přestěhování do Anglie s jeho rodinou, služebnictvem, osobním lékařem a s určitým počtem žáků s jejími rodinami, ale nakonec Freud umřel v roce 1939 eutanazií na vlastní žádost po předávkování morfiem.

 

PŘÍPAD ANNY O.

Při objevení psychoanalýzy, Sigmunda hodně ovlivnila pacientka jménem Bertha Pappenheimová, neboli případ „Anny O.“. Tato pacientka se dříve léčila u Sigmundova přítele Breuera, který jí diagnostikoval těžkou hysterii. Jeho metody fungovali, ale Bertha se do Breuera zamilovala a to se jeho ženě nelíbilo. A proto Breuer léčbu v roce 1882 přerušil. Sigmund Freud se tedy rozhodl, že se ujme jeho práce a přišel na to, že pacientce vždy uleví, když v hypnóze mluví o tom, co ji trápí. Tato metoda mu ale nevyhovovala, tak ji vsugeroval, že si vzpomene na všechno, co chce, hned jak se jí dotkne rukou na čelo. Jeho nový způsob byl překvapivě úspěšný a tak Sigmund přišel ke klíčovému objevu první fáze své tvorby: „Hysterici trpí vzpomínkami“.

 

TEORIE

Teorie osobnosti

  • Lidská psychika je rozdělena na vědomí, podvědomí a nevědomí. Vědomí je část osobnosti, kterou si je člověk vědom a tvoří ji minimální část lidské osobnosti. Podvědomí je oblast s důležitějšími myšlenkami a zážitky, které člověk zapomněl, ale je možné si je vybavit a rozpomenout si. Nevědomí je tvořeno lidskými představy. Je to zkreslená skutečnost, kterou si neuvědomujeme, tvoří největší část naši osobnosti a může se také projevovat v našich snech.

ID, EGO A SUPEREGO

  • Jsou to 3 složky osobnosti, které se navzájem ovlivňují, jsou v neustálém rozporu, pohybují se v rámci hranic a jsou řízeny jinými principy.

Pudy

  • Jsou to síly ovlivňující člověka. Freud označil 2 pudy za hlavní a to je pud života Eros a pud smrti Thanatos.

Ontogeneze psychiky

  • Freud rozdělil fáze před dospělostí do 5ti stádií: orální stádium, anální stádium, falické stádium, stádium latence a genitální stádium. Popisuje fáze růstu člověka, než dospěje.

Obranné mechanismy

  • Jedná se o mechanismy, kterými osobnost reaguje na vnitřní konflikty a napětí. Rozděluje se na vytěsnění, sublimace a regrese. 

 

ZDROJE

  • http://sigmund-freud.webnode.cz/
  • http://www.cbdb.cz/autor-1125-sigmund-freud
  • http://referaty.superstudent.cz/materialy/sigmund-freud-2
  • http://studentka.sms.cz/index.php?P_id_kategorie=7630&P_soubor=%2Fstudent%2Findex.php%3Fakce%3Dprehled%26ptyp%3D%26cat%3D49%26idp%3D%26detail%3D1%26id%3D1209%26view%3D1%26url_back%3D
  • http://ireferaty.cz/100/2137/Freud-Sigmund


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy