Socioekonomické poměry v České republice – otázka ze zeměpisu

 

   Otázka: Socioekonomické poměry v České republice

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Týna.p

 

 

Obyvatelstvo

 • V České republice žije okolo 10 mil. obyvatel
 • Průměrná hustota zalidnění je 133,3 obyvatel/ km2
 • Česká republika patří ke středně zalidněním státům
 • Maximální hustoty zalidnění dosahují vetší města ( Praha,Brno,Ostrava)
 • Česká republika má nejnižší procento věřících lidí
 • 83% římskokatolická církev
 • 3,6% českobratrské církve evangelické
 • 3% Československé církve husitské
 • 10% ostatní náboženské skupiny

 

Administrativní členění, sídelní struktura

 • Charakteristická pro naše území je hustá síť venkovských sídel a menších měst
 • Charakter osídlení v jednotlivých regionech Česka je ovlivněn především přírodními podmínkami
 • Pro oblasti vrchovin středních, západních, a jižních Čech je typická hustá síť malých sídel
 • V úrodných oblastech Čech, střední a jižní Moravy převažují větší sídla
 • V horách se vyskytují rozptýlené osídlení
 • Základná administrativní jednotkou České republiky je OBEC
 • Větší územní jednotkou jsou okresy ( celkem 76 )
 • Kraje kterých bylo vymezeno 14
 • Česko se kromě 14 krajů dělí ještě na 8 oblastí ( NUTS II ), jejichž vymezení vychází z potřeb EU

 

Hospodářství

 • Území dnešní České republiky patřilo již na začátku 20. Století k ekonomicky nejvyspělejším oblastem Evropy
 • Také během 2 světové války se Česko řadilo k hospodářským velmocím evropského kontinentu
 • Přelom přinesla 2 světová válka a události po ní , zejména politické události roku 1989 a zavedení komunistické diktatury
 • Zahraniční obchod se zaměřil na zásobování méně vyspělých států v čele se Sovětským svazem , což vedlo ke snížení nároků na kvalitu výroby
 • Hospodářství výrazně poškozovalo životní prostředí
 • Politické změny v roce 1989 nastartovaly Československo zpět do tržního ekonomického systému
 • I přes řadu problému patří současné Česko k nejúspěšnějším z postkomunistických zemí
 • Vstup do EU 1.5.2004 je dalším článkem zapojení České republiky do stabilizovaného ekonomického i politického prostředí

 

Průmyslová výroba

Energetický průmysl

 • Zaměstnává asi 65 tisíc lidí
 • Asi dvě třetiny produkce energie vyrábí tepelné elektrárny
 • Jaderné elektrárny ( Dukovany 4 reaktory , Temelín 2 reaktory)
 • Tepelné elektrárny ( Sokolovsko, Chomutovsko, Ostravsko, Teplicko, Polabí)
 • Vodní elektrárny (Vltavská kaskáda ( Lipno, Orlík ), přečerpávací vodní elektrárny Dalešice v blízkosti Dukovan)

 

Hutnictví železa a neželezných kovů

 • V roce 2002 zaměstnávalo asi 62 tisíc
 • Hutnictví železa – Otrava, Vítkovice, Třinec
 • Hutnictví neželezných kovů – Děčín, Příbram, Modřice

 

PRŮMYSL STROJÍRENSKÝ, ELETROTECHNICKÝ, ELETRONICKÝ A DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

 • Hlavními strojírenskými regiony jsou Praha a Středočeský kraj, Plzeňský kraj …
 • Významné firmy : Auto Škoda Mladá Boleslav , Karosa Vysoké Mýto, Škoda Plzeň ….

 

PRŮMYSL KOKSÁRENSKÝ A PETROCHEMICKÝ, CHEMICKÝ, FARMACEUTICKÝ, GUMÁRENSKÝ A PLASTICKÝCH HMOT

PRŮMYSL SKLA, KERAMIKY, PORCELÁNU, A STAVEBNÍCH HMOT

PRŮMYSL PAPÍRENSKÝ, POLYGRAFICKÝ A VYDAVATELSKÝ

PRŮMYSL DŘEVOZPRACUJÍCÍ A NÁBYTKÁŘSKÝ

PRŮMYSL TEXTILNÍ, ODĚVNÝ A KOŽEDĚLNÍ

PRŮMYSL POTRAVIN, NÁPOJŮ A TABÁKU

 

Zemědělství

 • Základním odvětvím českého zemědělství je rostlinná výroba:
 • Nejdůležitější plodiny v ČR:
 • Obiloviny – na více než 50 % orné půdy
 • Pšenice, ječmen, žito, oves, kukuřice
 • Brambory – se pěstují na 10% orné půdy
 • Cukrová řepa – v nížinatých oblastech
 • Řepka olejná – nejdůležitější olejnina v ČR
 • Vinná réva

 

Živočišná výroba

 • Tvoří více než polovinu z celkové hodnoty zemědělské produkce v ČR
 • Její podíl se snižuje v souvislosti s poklesem spotřeby hovězího masa a mléka
 • Chov skotu – probíhá na celém území státu
 • Chov prasat – je soustředěn do velkovýkrmen v blízkosti velkých měst a spotřebních center
 • Chov drůbeže
 • Chov ovcí
 • Chov ryb

 

Doprava, cestovní ruch, obchod a služby

 • Železniční doprava:
 • Hlavní tahem je spojení severočeského hnědouhelného revíru se středí a severní Moravou, táhnoucí se dále na Slovensko
 • Mezi nejmodernější železniční tratě patří koridory= vysokorychlostní tratě mezinárodního významu ( Kolín , Česká Třebová, Brno …. )
 • Silniční doprava
 • Dálnice
 • Potrubní doprava
 • Slouží k přepravě ropy a zemního plynu z Ruska
 • Od roku 1996 funguje ropovod z neměckého Ingolstadtu
 • Vodní doprava
 • Slouží k přepravě hnědého uhlí a stavebních hmot
 • Letecká doprava
 • Má hlavní význam v mezinárodním vztahu
 • Praha – Ruzyně
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!