Součásti volných vedení (stožáry)

elektro

 

Otázka: Součásti volných vedení (stožáry)

Předmět: Užití elektrické energie

Přidal(a): hanny

 

 

Mechanika vedení

Elektrické sítě

 • a) kabelové
 • b) venkovní

 

Venkovní vedení

 • a) vodiče
 • b) izolátory
 • c) stožáry
 • d) základny

 

Návrh elektrického vedení

 • Výchozím podkladem pro mechanický návrh elektrického vedení je výpočet zavěšeného vodiče, který určuje rozmístění stožárů podél trasy i dimenzování ostatních prvků venkovního vedení
 • Maximální vzdálenost mezi stožáry je 600 m
 • Elektrická vedení se navrhují a staví zhruba s 50letou životností (životnost stožáru 50-70 let a vedení 25-50 let)

 

Materiály vodičů

 • Vodiče
  • Měď (Cu)
  • Hliník (Al)
  • Slitiny hliníku
  • Ocel
  • Pro speciální účely (bronz, slitiny mědi
 • Dráty do 1 kV
  • Měď
  • Hliník
  • Železo
 • Lana prostá
  • Hliník
  • Bronz
  • Železo
 • Lana kombinovaná
  • Hliník
  • Železo
 • Svazkové vodiče
 • Závěsné kabely
  • Vodič
  • Izolant
  • Nosné lano

 

Nejmenší dovolené průřezy lan na venkovním vedení

Materiál do 1kV 10-35kV
Cu – tvrdá 6 10
Cu – polotvrdá 6 0
Al 16 25
Fe 10 16
LANO ALFE 16 16
LANO AldFe 16 16

 

Vzdálenosti vodičů

a) Od země (na místech volně přístupných)

Druh vedení Vzdálenost (m)
do 1kV 5
do 1kV (nad zemědělskými plochami) 6
10-110kV 6
220kV 7
400kV 8

b) Od nosné konstrukce – do 1kV minimálně 10 cm

c) Mezi sebou minimálně 20 cm

nejmenší vzdálenost od vodiče s napětím (cm)
Napětí (kV) do 1kV 1 – 10kV 22kV 35kV 110kV 220kV 400kV
do 1kV 20 0 0 0 0 0 0
1 až 10kV 32 22 0 0 0 0 0
22kV 40 30 30 0 0 0 0
35kV 50 40 40 40 0 0 0
110kV 0 0 0 0 90 0 0
220kV 0 0 0 0 190 190 0
400kV 0 0 0 0 340 340 340

 

Venkovní vedení

Výzbroj vodičů (spojování vodičů)

 • kroucení
 • vazy
 • spojky trubkové, vrubové a šroubové

 

K výzbroji patří:

 • rozpěrky svazkových vodičů
 • tlumiče

 

Izolátory:

 • podpěrné do 35kV
 • závěsné od 22kV
 • tyčové
 • talířové

 

Materiály izolátorů:

 • tvrdý porcelán, sklo, plast + sklo, gumové povrchy

 

Upevnění vodičů:

 • vazem
 • svorkou

 

Výhody závěsných izolátorů:

 • vyrovnávají tahy sousedních polí
 • při přetržení vodiče odlehčují stožár
 • větší bezpečnost proti průrazům
 • snadnější montáž a skladování

 

Stožáry

Rozdělení podle účelu:

 • N – nosné
 • R – rohový
 • V – výstužný
 • RV – složený rohový/výstužný
 • O – odbočný
 • OV – složený odbočný/výstužný
 • Ko – koncový
 • KN – složený koncový/nosný
 • KV – složený koncový/výstužný
 • KRV – složený koncový/rohový/výstužný
 • K – křižovatkový

 

Výstužné stožáry:

 • minimálně co 3 km => jednoduchý vodič
 • 5 km => svazkový vodič

 

Materiál stožárů:

 • dřevo, ocel, beton, železo-beton

 

 

Při výpočtu (výběr stožáru) se uvažuje:

 • normální stav
 • tlak větru na vodiče a stožár
 • tahy ve vodičích
 • námraza
 • vlastní hmotnost stožáru, vodiče a armatury
 • výslednice sil při zalomení a odbočení
 • momenty sil při přetržení vodiče

 

Dřevěné stožáry:

 • Skupina 1 – smrk, jedle, borovice
 • Skupina 2 – modřín, buk, dub

 

Tipy:

 • Jednoduchý (J)
 • Složené (dvojsloup)

 

Základ:

 • Do země minimálně 150 cm
 • Hmotná ochrana proti hnilobě (penetrací)

 

Ocelové stožáry:

 • Příhradové
 • Trubkové

 

Části stožáru:

 • Dřík
 • Hlava
 • Konzola
 • Držák zemnícího lana

 

Typy stožárů:

 • Kočka
 • Dunaj
 • Soudek
 • Delta
 • Vertikál (Čenda)
 • Portál

 

Ochrana proti korozi:

 • Barva
 • Pozinkování
 • Atmofix

 

 

Na stožárech se může vyskytnout další zařízení

 • a) úsekové vypínače
 • b) pojistky
 • c) bleskojistky
 • d) transformátory
 • e) kondenzátory
 • f) rozvaděče

 

Stabilita = stupeň bezpečnosti připojení

 • uložení stožáru
  • => do 13 m do vykopaných jam
  • =>14 m a více – železobetonový základ

 

Značení vedení

 • Po levé straně liché číslo (barva bílá)
 • Po pravé straně sudé číslo (barva červená)
 • Odbočky (barva modrá)

 

Kroucení vedení VVN (transpozice)

 • Transpozice – aby vlivem rozdílných indukčních vodičů nedošlo k nesymetrii napětí na konci vedení provádí se na vedení VVN tzv. zákrut
 • V místě zákrutu se provede vystřídání vodiče v hlavě stožáru
 • Zákrutem se dosáhne toho, že indukčnost každé fáze je přibližně stejná
 • Jeden zákrut se provádí do 200km délky vedení, na 300 km vedení pak provede plný zákrut

 

Hloubky uložení kabelu do země

napětí terén chodník vozovka
do 1kV 35 cm 35 cm 100 cm
do 10kV 70 cm 50 cm 100 cm
do 35kV 100 cm 100 cm 100 cm
do 110kV 130 cm 130 cm 130 cm

Ochrana před mechanickým poškozením => krytí cihlami, tvárnicemi, dlaždicemi

Kabely do 1kV se mohou klást bez mechanické ochrany a musí být označeny výstražnou fólií

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!