Spojené království Velké Británie a Severního Irska – zeměpis

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Spojené království VB a Severního Irska

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): forbík

 

 

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

hl.m. Londýn, konstituční monarchie-vládne Alžběta

-rozhoduje premiér (David Cameron) + parlament

parlament- Dolní Poslanecká sněmovna a Horní sn. (Sn. lordů)

 

4 historické země:

Anglie- Londýn

Skotsko- Edinburk

Wales- Cardiff

S Irsko- Belfast

 

OBYVATELSTVO: Angličané, Irové, Skotové, Velšané

jazyky-angličtina, velština, gaelština

 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY:

členitost: velká na západě

-kvůli západ. proudění a Golfskému proudu (ženou vlny, které vymílají pobřeží)

 

povrch: nížiny, pahorkatiny (vřesoviště)-jih, východ, stř. Anglie+ Severní Irsko

Dartmoor, Cotswold, Chiltern

pohoří- z mladších prvohor

Skotsko-Kaledonské pohoří, Skotská vysočina, Grampiany- Ben Nevis

Wales-Kambrické pohoří

 

podnebí: mírné kontinentální, ostře oceánské (léto-chladnější, déšť       zima-teplejší, déšť)

britská mlha- teplý Golfský proud se dostane na chladné pobřeží >> smog (kouř + mlha)

srážky: hodně na Z, méně na J pobřeží

 

vodstvo: kratší řeky

nejdelší je Temže, vlévá se do Severního moře

jezera: Skotsko: Loch Ness-propojení Kaledonským průplavem, Loch Lomond

                          největší jezero: Severní Irsko: Lough Neagh

 

HOSPODÁŘSTVÍ-patří mezi nejsilnější státy Evropy

suroviny: ropa (2.v Evr.)

černé uhlí (Birmingham)

zemní plyn, železná ruda, barevné rudy

 

průmysl: velice vyspělá země (3.v Evr.)

lehké strojírenství- dopravní prostředky (lodě, auta), textilní a obráběcí stroje

zbraně (sportovní, lovecké)

telekomunikace, výpočetní technika

spotřební zboží

chemický průmysl- plasty, léčiva, barviva pro textil, čistící prostředky, kosmetika

textilní průmysl- průmyslová revoluce, textil. fabriky -Manchester, Liverpool, Shefield

hutnický průmysl- na pobřeží, v přístavech-Glasgow, Aberdeen (dovoz železné rudy)

energetika- tepelné (ropa, zemní plyn), jaderné, přílivové el.

 

zemědělství: velice vyspělá země (3.v Evr.)

vyspělé, mechanizované- horší pro pěstování plodin (vlhko, zima)

prší>> dobré pro pastviny, chov dobytka

rybolov-jedno z největších lovišť- soutok teplých a studených proudů (ryba-treska)

ovce- S Skotska

pšenice, ječmen, brambory, cukr. řepa, chmel

 

DOPRAVA: námořní (dováží, vyváží suroviny)-velmoc 1588-1916

-přístavy: Glasgow, Liverpool, Londýn

letecká- Heathrow

podmořský tunel- Dover-Calais (vlaky, auta-> splodiny)

 

KOLONIE– Kanada, USA, JAR, Zimbabwe, Botswana, Austrálie, Indie, Ghana, Nigérie

 

ÚZEMÍ– Gibraltar, Falklandy, ostr. u Antarktidy a ve stř. Americe

 

ZAJÍMAVOSTI:

-Univerzitní města Oxford a Cambridge

– Tower, Tower Bridge, Westminsterské opatství, Big Ben, Buckinghamský palác, Hyde park, London Eye

– Doubledecker, černé taxi

– Stonehenge starý přes 4 tis. let

 

HISTORIE:

-5. stol. př. n. l. Keltové

-1. stol. n. l. Římané- přínos křesťanství, latina

– kmeny Anglů, Sasů, Jutů ze S Evr.

– 8. a 9. stol. nadvláda norských a dánských Vikingů

– 12. stol. dobyto Irsko

– stoletá válka s Francií (1337- 1453), válka Růží 15. stol. skončila nástupem Jindřicha VIII. na trůn – tudorovská dynastie, prohlásil se hlavou anglikánské církve

– za vlády Alžběty I.- „zlatý věk“, rozkvět hospodářství, literatury, objevů- do 1. sv. v. největší loďstvo

– William Shakespeare- Stradford nad Avonou