Squatting – referát

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Squatting

   Předmět: ZSV – Sociologie

   Přidal(a): Megie

 

 

Co to squatting je?

 • Nelegální a uvědomělé obsazování nevyužívaných objektů
  • Kde provozují různé kulturní a společenské aktivity, často spojené s politickým protestem
 • Squat je označení pro nemovitost, která je užívána buď bez právního titulu, nebo na základě předpokladu, že nemovitost byla nevýslovným úkonem vlastníka spočívajícím v jejím neužívání a zanedbávání opuštěna a stala se tak věcí ničí
 • Squatting často napomáhá k částečné drobné rekonstrukci objektu na vlastní náklady, případně zakonzervování stavu budovy v době obsazení squatery a zastavení chátrání objektu.

 

Pojem Squatting

 • Squat = sedět na bobku, dřepět, samozvaně se usadit
 • Squatter = nezákonný farmář, pěstitel ovcí, samozvaný nájemník

Squatting často neznamená jen samotné obsazení nemovitosti, squaty se často stávají kulturními a sociálními centry.

 • Autonomní sociální centrum Klinika (bývalá vybydlená plicní klinika)

 

Plánované aktivity:

 • Kavárna
 • Lidová jídelna
 • Knihovna a infoshop
 • Komunální dílna – kniha za knihu
 • FreeShop /Obchod zdarma
 • Cyklodílna
 • Sociální bydlení – provoz centra

 

Squatteři

 • Převážně mladí lidé (od 16 do 30 let)
 • Squateři zpravidla nejsou povaleči objekt pouze využívající či demolující, nýbrž mladí lidé řešící vlastní situaci bez domova.
  • Na rozdíl od skrytých forem bezdomovectví, jakými je např. přespávání po kamarádech a známých, nechtěné soužití s rodiči či život v neuspokojivých podnájmech -> squatting viditelným a organizovaným způsobem řešení bytové situace mladých
 • Squateři často pracují nebo studují a jejich svépomocná činnost přináší sociální pozitiva pro ně samotné i skupinu jako takovou.
 • Squatting není jednolitým hnutím, ale zahrnuje různě se definující skupiny. Obyvatele takovýchto domů nelze směšovat do jedné skupiny.

 

Squateři podstupují určitá rizika:

 • např. konflikty se zákonnými normami
 • útoky ze strany policie a neonacistů
 • nevyhovující sociálně-hygienické podmínky
 • i konečně fakt, že tento způsob života řeší vlastní bytovou situaci pouze dočasně

 

Squatting u nás

 • V Česku může být squatterstvý posuzováno jako trestný čin (přečin) podle § 208 trestního zákoníku (neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru).
 • „Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádný právní rámec v této věci nepřipravuje a ani v legislativním plánu legalizace squattingu naplánována není,“ uvedl Marek Ženkl z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj.
 • Squatting v Praze
  • Zřejmě prvním squatem v někdejším Československu byl dům zvaný Hanzlberk na pražském Vyšehradě.
  • V 90. letech bylo v Praze více squatů, jedním z nejznámějších byl statek Ladronka na pražském Břevnově, kde se konaly i koncerty, byla tam čajovna či čítárna. V současnosti je tam restaurace a sportovně-kulturní centrum.
  • Známá byla též například kolonie Buďánka v Praze 5, kde stojí již pouze jeden obývaný domek.
  • Vila Milada (vyklizeno červenec 2009)
  • Usedlost Cibulka (policejní zásah 6. května 2015)

 

Squatting v zahraničí

 • V některých zemích se městské autority snaží se squatery a lidmi ze subkultur, kteří se kolem squatů sdružují, vycházet, jinde preferují přímé konfrontace, vyklízení squatů a policejní zásahy. Velkou roli v eskalaci nepokojů hraje také legislativa.
 • Např.
  • V Nizozemí je obsazení prázdného objektu za určitých podmínek připouštěno.
  • Ve Francii v některých městech nemohou být squateři vyklizeni v zimním období.
  • Bývalé squaty berlínský Tacheles či Zelle v Reutlingenu jsou v současné době legalizovány.
 • Tyto příklady svědčí o tom, že konfrontační a represivní politiku lze nahradit dohodou.
 • V Dánsku kvůli squatterům zbourali dům. Ungdomshuset (v doslovném překladu „Dům mladých“)

Autonomie – funkční samostatnost, samospráva, svébytnost, nezávislost