Střední Evropa – maturitní otázka (2)

zeměpis

 

Otázka: Střední Evropa

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Monika

 

Osnova

 • Vymezení regionu
 • Politické rozdělení
 • Fyzickogeografická charakteristika
 • Obyvatelstvo
 • Socioekonomická charakteristika
 • Zajímavosti

 

Vymezeni regionu

Střední Evropa je region ležící mezi různě definovatelnými oblastmi východní a západní Evropy. Mezi státy Střední Evropy patří: Česká Republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rakousko.

 

Poloha

Region má velmi významnou polohu a v současné době je na rozdíl od minulosti nepochybně výhodná. Křižovatka kulturních a politických vlivů byla v neustálém pohybu. To se odrazilo v průběhu problematických a často proměnlivých hranic.

Polsko Česká republika Slovensko Maďarsko Rakousko
Rozloha (km2) 313 575 km² 78 867 km2 : 49 035 km² 93 030 km² 83 871 km²
Počet obyvatel 38 513 696 (2008) 10 329 000 5 396 168 2007)

 

9 986 000 (2010) 8 260 000
Hlavní město Waršzawa Praha Bratislava Budapešť Vídeň
Státní zřízení Republika Republika Republika republika Spolková republika
Úřední jazyk Polština Čeština Slovenština Maďarština němčina
Měna zlotý Koruna euro forint euro

 

Povrch, podnebí, vegetace

Povrch střední Evropy je velmi rozmanitý. Nalezneme zde nížiny, vrchoviny i velehory. Z horských celků jsou zde Alpy, Hercynská pohoří a Karpaty. Převládá mírné přechodné podnebí a hustá říční síť. Původní rostlinný kryt tvořil smíšený les, který byl převážně přeměněn na zemědělskou půdu. Lesnatost je proto poměrně nízká a až na výjimky (Šumava, Bělověžský prales) zde chybí souvislejší lesní porost.

 

Obyvatelstvo

Přírodní poměry značně ovlivnily rozložení obyvatel a průmyslu. Nejvyšší koncentrace lidí se vyskytuje podél řek a v místech současné nebo bývalé těžby uhlí (Porýní, Podkrušnohoří). Státy střední Evropy se vyznačují vysokou hustotou zalidnění a rozdrobenou sídelní strukturou (hustá síť drobných sídel a malých měst). Pokles počtu obyvatel zmírňuje silné přistěhovalectví.

 

Ekonomika

Ekonomická úroveň klesá směrem na východ. V průmyslu převažují strojírenství (dopravní prostředky), hutnictví a chemie. V zemědělství mírně převládá živočišná výroba nad rostlinnou. Ta se zaměřuje na pěstování obilí, cukrovky a brambor. Hustá a frekventovaná je dopravní síť.

 

Polsko

 • Administrativní dělení: má trojstupňové členění na vojvodství (16) , okresy a obce.
 • Je členskou zemí Evropské unie, NATO a OSN.

 

Podnebí

Charakter podnebí je na styku kontinentálního východoevropského a oceánského středoevropského typu. Jsou zde dlouhé chladné zimy s vydatnými sněhovými srážkami
a horká vlhká léta.

 

Povrch

1) nížiny:  Pobaltská, Mazovská, Velkopolská, Slezská
2) jezerní plošiny:  Pomořanská, Mazurská, Velkopolská
3) pohoří:

 • Západní Karpaty – Beskydy, Tatry (Rysy 2499 m)
 • centrální: Malopolská , Lublinská vrchovina
 • sudetská část- Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše, Jizerské hory

Řeky:

 • Odra – přítok Nisa, přístav Štětín, Visla (nejdelší) 

Hospodářství

a) nerostné suroviny

 • černé uhlí – Hornoslezská pánev
 • hnědé uhlí, sůl kamenná  – střed
 • měď – Legnica
 • ropa, zemní plyn – jihovýchod

b) průmysl

 • 1) jižní oblast
  • Katowice – Krakow- strojírensko – hutnický komplex,
  • 1/3 obyvatelstva, 40 % průmyslové produkce
  • Vratislav (Wroslaw), na Odře, strojírenství, chemický
 • 2) střední oblast
  • Varšava (Warszawa) – leží na Visle, strojírenství (dopravní, zemědělské stroje)
  • Lódź – kolébka polské průmyslové revoluce
  • Poznaň – stojírenství, chemický, důležitý dopravní uzel
 • 3) severní oblast
  • Štětín (Szczecin- leží na Odře, významný přístav
  • Gdaňsk, Gdyňa, Sopoty – lázně

c) zemědělství

 • brambory – 2. místo na světě, obiloviny, cukrová řepa,  zelenina, ovoce, chmel,
 • chov prasat, skotu, koní, rybolov, produkce medu

 

Zajímavosti

 • Bělověžský národní park – na hranicích s Běloruskem, zachoval si původní pralesní charakter, žije zde los, zubr
 • Wieliczka- nedaleko Krakova se nachází solní důl, vrstva soli 327 m

 

Osobnosti

 • Mikuláš Koperník -astronom
 • Henryk Sienkiewicz – spisovatel
 • Marie Curie Sklodowská –fyzička, chemička
 • Karol Vojtyla –  papež

 

Slovensko

 • Administrativní dělení: Slovensko je rozděleno na 8 samosprávních krajů.
 • Je členskou zemí Evropské unie, NATO a OSN.

 

Podnebí

Slovensko se nachází v mírném pásu s pravidelným střídáním ročních období.
Jedním z výrazných klimatických činitelů působících na území Slovenska jsou tamní fyzicko-geografické poměry. Členitý terén země podstatně ovlivňuje jednotlivé klimatické prvky, a proto na Slovensku existují výrazné rozdíly v teplotě a vlhkosti vzduchu.

 

Povrch

 • 1) nížiny:  Podunajská, Východoslovenská
 • 2) pohoří: Malé Karpaty, Bílé Karpaty, Javorníky, Malá a Velká Fatra, Tatry  (Gerlachovský štít 2655 m), Nízké Tatry, Slovenské Rudohorie, Vihorlat – hluboká udolí

 

Vodstvo

 • Slovensko se dělí na dvě úmoří – Baltského (4 % území) a Černého moře (96 % území).
  K úmoří Baltského moře patří povodí řeky Poprad a Dunajec. Naopak k úmoří Černého moře patří povodí řek Morava, Dunaj a Tisa.
 • Plesa na Slovensku vznikla ústupem horského ledovce, např. Štrbské pleso je morénového původu s plochou 18 ha, Velké Hincovo pleso je největší slovenské jezero, má karový původ a plochu 20,1 ha.
 • Na Slovensku je také mnoho minerálních pramenů, nejteplejší z nich je termální voda o teplotě 80 stupňů Celsia v obci Podhájska.

 

Hospodářství

a)   nerostné suroviny

 • hnědé uhlí – Handlová
 • ropa, zemní plyn – JZ – Gbely
 • magnezit, kamenná sůl – JV -Rožňava

b) průmysl

 • Slovenskou ekonomiku táhne v poslední době hlavně automobilový průmysl. Na Slovensku se vyrábí například automobily Volkswagen, Peugeot, Citroën a Kia. Dalším důležitým průmyslovým odvětvím je elektrotechnický průmysl. Nedaleko města Nitra se nachází továrna japonské firmy Sony. Dále pak má svou fabriku na území Slovenska i korejská firma Samsung.
 • strojírenství – Bratislava, Nitra, Martin, Žilina, Trenčín, Banská Bystrica
 • hutnictví – Košice (Fe), Žiar nad Hronom (Al)
 • gumárenství – Púchov (pneumatiky)
 • oděvní Trenčín, Púchov
 • energetický
  – jaderná el. Jaslovské Bohunice, Mochovce
  –  vodní al. Gabčíkovo – Nagymaros, Vážské kaskády (přehrady na řece Váh)
  – tepelné – Handlová, Vojany (vých. Sl.)

c) zemědělství

 • 11% obyvatel
 • obilí, kukuřice, vinná réva ( oblast Bratislavy – Modra, východní Slovensko – Tokaj), tabák, ovoce, zelenina (paprika, rajčata,…), na severu  brambory
 • chov prasat, skotu, ovcí, drůbeže

 

Zajímavosti

 • ledovcová jezera (plesa): Popradské, Hincovo, Štrbské
 • Malé Karpaty- vinařská oblast, Modra
 • Rekreační oblasti: Tatry, sopečný Vihorlat, Slovenský kras- jeskyně: Gombasecká, Jasovská, Domica
 • Slovenský ráj – dobšinská ledová jeskyně

 

Osobnosti

 • Ľudovít Štúr – tvůrce spisovné slovenštiny
 • Politici: R.Štefánik , A. Dubček, . Husák
 • Dušan Jurkovič – architekt
 • J. L. Bella – hudební skladatel

 

Maďarsko

Administrativní dělení:

 • Maďarsko je rozděleno na 19 žup a území hlavní města Budapešti, které má zvláštní statut.
 • Je členskou zemí Evropské unie, NATO a OSN.

 

Podnebí

 • Maďarské podnebí je kontinentální s chladnými zimami a horkými léty.

 

Povrch

 • 1) nížiny: Velká a Malá uherská
 • 2) pohoří: Mátra, Bukové hory, Zemplínské vrchy, bakoňský les, Meček (Mecsek)

  • maďarské středoevropské stepi –  označované jako puszta.

 

Vodstvo

 • 1) Řeky:  Dunaj, Tisza
 • 2) Jezera:  Balaton, Neziderské

 

Hospodářství

 • Maďarská ekonomika se v současné době nachází ve velmi vážném stavu a země se ocitla na pokraji státního bankrotu. Země zažívá hromadné propouštění, znehodnocuje se maďarský forint a desítky tisíc rodin jsou neschopné splácet úvěry a hypotéky.
 • a) nerostné suroviny
  • bauxit – Bakoňský les
  • černé uhlí – Pécs (péč)
  • ropa, zemní plyn – JZ, jih
 • b) Průmysl
  • strojírenství  (autobusy Ikarus), hutnictví (AL) – Budapešť, Debrecen, Györ, Pécs, Szeged
  • potravinářský – masné výrobky (uherský salám, čabajská klobása), tokajské víno, mletá paprika
 • c) zemědělství

  • 60 %  rozlohy orná půda
  • kukuřice, obilí, slunečnice, vinná réva (Tokaj na hranicích se Slovenskem), meruňky, jablka, zelenina (paprika, rajčata)
  • chov skotu, drůbeže, prasat

 

Zajímavosti:

 • Budapešt – vznikla spojením dvou měst Budy a Pešti. Alžbětin most, římské lázně, Margitin ostrov na Dunaji (ZOO)
 • Hévíz – lázně, přírodní kráterové jezero
 • čárdáš – maďarský národní tanec
 • pusta – maďarská step

 

Cestovní ruch:

Turisté mají z velké části zamířeno k Balatonu a do hlavního města Budapeště. Budapešť je považován za jedno z největších lázeňských měst na světě. Lázeňství má v Maďarsku bohatou historii. Všudypřítomné termální prameny jsou způsobeny zvláštním geologickým složením Karpatské kotliny, kde se nachází velice slabá zemská kůra.

 

Osobnosti:

 • skladatelé: Ferenz Liszt, Franz Lehár, Béla Bartók
 • Štěpán I. – zakladatel maďarského státu
 • Ernö Rubik – matematik
 • Ferenz Puskár – fotbalista
 • Sándor Petöffi , Lajos Kossuth – národní buditelé

 

Rakousko

Administrativní dělení:

 • Rakousko je rozděleno do 9 spolkových zemí, které jsou zase rozděleny do 84 okresů a 15 statutárních měst. Okresy se dále dělí na jednotlivé obce, města či městysy.

 

Podnebí

 •  Rakouské klima je označováno za smíšení oceánského a kontinentálního klimatu, resp. panonské klima.

 

Povrch

 • Přibližně 60 % země je hornaté povahy
 • 1) pohoří: Východní Alpy (na hranicích s Německem, Vysoké Taury a Nízké Taury, Karnské Alpy, Karavanky tzv.  Jižní vápencové Alpy , Šumava, Novohradské hory. les V.2)
 • 2) nížiny: Velké nížiny leží na východě podél Dunaje (především Alpské předpolí a Vídeňská pánev s Moravským polem), ale i na jihu ve Štýrsku.

 

Vodstvo

 • 1)  Jezera: Největší jezero Rakouska je Neziderské jezero, za ním následuje Attersee, Traunsee a Bodamské jezero– leží na hranicích s Německem a Švýcarskem. Jezera mají vedle hor velký význam také v cestovním ruchu, především Korutanská jezera.
 • 2)   Řeky: Největší část Rakouska je odvodňována Dunajem a jejími přítoky Inn, Mura a Dráva do Černého moře. Pouze malé oblasti jsou odvodněny Rýnem do Severního moře.

 

Hospodářství

 • a) nerostné suroviny
  • magnezit – 1.místo na světě (Klagenfurt), železní ruda (Leoben), ropa, zemní plyn (Vídeňská pánev), sůl kamenná (Salzburg), grafit, wolfram
 • b) průmysl
  • Vídeň – sídlo st. orgánů, výroba hudebních nástrojů, univerzita (1365), chrám sv. Štěpána, Prater, Hofburg, dále zámek Schönbrunn
  • Schwechat (19 km od Vídně) – rafinerie ropy a mezinárodní letiště
  • Linz (Linec) – 3. největší město, přístav na Dunaji, hutnictví železa, chemický – hnojiva, plasty, umělá vlákna, 1. koněspřežní spojení Č. Budějovice – Linz, město dortů (linecké cukroví)
  • Salzburg (Solnohrad) –  rodiště W.A. Mozarta, od r. 1920 hudební festivaly, univerzita, letiště
  • Graz (Štýrský Hradec) – univerzita
  • Insbruck, na řece Inn, textilní a chemický průmysl, středisko zimních sportů, těžba  dřeva, výroba papíru
 • c) zemědělství
  • cukrová řepa, kukuřice, obilí, zelenina – na nížinatém východě, vinná réva – Dolní Rakousko, Burgeland
  • chov skotu na mléko a maso v horských oblastech, chov vepřů na východě

 

Osobnosti

 • hudební skladatelé: W.A. Mozart, Joseph Hayden, franz Schubert, Johann Strausss(st. i ml.), Gustav Mahler
 • psychiatr. Sigmund Freud
 • Malíř: Oskar Kokoschka
 • panovníci: Marie Terezie – od roku 1774 povinná školní docházka (číst, psát a počítat), Josef II. – zrušení nevolnictví, toleranční patent, František Josef II.

 

Zajímavosti

 • národním sportem je lyžování;
 • jódlování
 • jídla – vídeňská káva, řízek, dort Sacher
 • rozvinutá zimní i letní turistika (Alpy, jezera)
 • nemá žádné jaderné elektrárny,
 • Bodamské jezero – ledovcového původu, na hranicích Rakouska, Německa, Švýcarska
 • Neziderské jezero – na hranicích Rakouska a Maďarska
 • nejvyšší hora: Grossglockner 3797 m (Vysoké Taury)
 • nejdelší řeka: Dunaj
 • střediskem lyžařských sportů se stává Innsbruck pod Brennerským průsmykem. Dalšími jsou Kitzbul,Bischofhofen, Kaprun, Solden.
 • Karel Havlíček Borovský byl ve vyhnanství v tyrolském Brixenu, horské město.

 

Rozdělení Rakouska

 • Burgenland – dotovaný euroregion – Eisenstadt
 • Korutany – Klagenfurt (Celovec) – je zde areál se zmenšeninami staveb světa
 • Dolní Rakousy – St. Pölten
 • Horní Rakousy – Linz
 • Salzbursko – Salzburg (Solnohrad)
 • Štýrsko – Graz = Štýrsky Hradec
 • Tyrolsko – Innsbruck
 • Vorarlbersko – Bregenz
 • Vídeň – Vídeň
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!