Syndrom vyhoření a profesionální deformace

maturita

 

Otázka: Syndrom vyhoření a profesionální deformace

Předmět: ZSV/Psychologie

Přidal(a): pauleen.xp

 

SYNDROM VYHOŘENÍ (syndrom vyhasnutí, Burn out syndrom)

 • Psychický stav objevující se často u lidí pracujících v profesích, které vyžadují každodenní mezilidskou komunikaci
 • Duševní stav popisovaný jako naprosté vyčerpání, vyhasnutí
 • Beznaděj, bezmoc, nedostatek radosti ze života

 

Fáze

 1. Fáze nadšení
 • Elán a energie
 • Ochota pro svoji práci mnoho obětovat
 • Nachází v práci uspokojení a naplnění, zapomíná na své koníčky a volnočasové aktivity
 1. Fáze stagnace
 • Počáteční nadšení opadá, jedinec zjišťuje, že ne vše je až tak ideální
 • Potřeba vykonávat volnočasové aktivity
 1. Fáze frustrace
 • Pochyby o smyslu práce (v důsledku špatných zkušeností, nespolupracujícím pracovním kolektivem)
 1. Fáze apatie
 • Po delší době frustrace
 • Přirozené východisko z pocitu frustrace
 • Vykonávání pouze nejnutnější povinnosti
 • Zaměstnání je pouhý přísun peněz pro obživu
 1. Fáze vyhoření
 • Období emocionálního i tělesného vyčerpání
 • Viditelné příznaky syndromu vyhoření

 

Příznaky syndromu vyhoření

 1. Psychické
 • Nechuť, lhostejnost k práci, ztráta nadšení a pracovního nasazení, potíže se soustředěním a koncentrací, může vyvrcholit v agresivitu a popudlivosti vůči okolí
 • Pocit nedoceněnosti odvedené práce, emocionální změny (cynický přístup ke klientům, chladný vztah ke kolegům a emocionální problémy v osobním životě
 1. Tělesné
 • Poruchy spánku, ztráta chuti k jídlu, zvýšená náchylnost k nemocem, svalové napětí, vzestup krevního tlaku
 1. Sociální
 • Pokles angažovanosti, snížená snaha pomáhat, omezení kontaktu s kolegy, přibývá konfliktů v soukromí, nedostatečná příprava k práci

 

Prevence syndromu vyhoření

 • Mechanismy, pomocí kterých se člověk snaží o navrácení psychické rovnováhy
 • Asertivní jednání = schopnost sebeprosazení, realizace plánů, umět říci ne, nenechat se přetěžovat, odpočívat
 • Obranné reakce = popření racionalizace, regrese, identifikace, projekce a rezignace
 • Stanovení priorit – soustředit se jen na podstatné činnosti

 

Rizikové faktory

 • Hlavní spouštěč – stres a frustrace v práci
 • Je možní rozdělit příčiny vzniku do 3 základních oblastí:
 1. Individuální faktory
 • Neschopnost požádat jiné o pomoc, sklony k workoholismu, vysoké nároky na sebe sama, zvýšená náchylnost k prožívání stresových situací
 1. Pracovní faktory
 • Predispozice konkrétního zaměstnání, tam, kde je každodenní rutina
 • Důležitý je přístup vedení (málo motivace + konflikty= riziko syndromu vyhoření)
 1. Organizační faktory
 • Nedostatky ze strany managmentu, kumulace a zvyšování nároků na pracovníky, nedostatek odpočinku

 

Léčba syndromu vyhoření

 • začít co nejdříve
 • Ve fázi vyhoření – svěřit se do péče psychologů či psychiatrů, kognitivní terapie, logoterapie (zdravý životní styl, posílení mezilidských vztahů, získání realističtějšího postoje k zaměstnání)
 • Léčba ze strany zaměstnavatele (snížení požadavků, nesoutěživé prostředí)
 • Změna pracovní pozice, vymezení povinností
 • Samoléčba – odpočinek, relaxace, pravidelný pohyb, kontakt s přáteli, příjemné nesoutěživé pracovní prostředí, hlídat své hranice (umět říkat NE), drobné změny (např. prac. Prostředí – zlepšení osvětlení, pohodlné sezení, příjemná teplota)

 

PROFESIONÁLNÍ ADAPTACE

 • Schopnost adaptace
 • Předpokladem adaptace je míra identifikace se společenskou (profesionální) rolí
 • Nutnost vytvoření subjektivní emocionální ochrany před psychickou traumatizací
 • Např. zdravotní pracovník si zvykne na pohled na nemocné, těžce zranění, umírající, apod., což je pro vykonávání této práce a současné zachování duševního zdraví nezbytné

 

PROFESIONÁLNÍ DEFORMACE

 • Nejčastěji jde o: učitele, vojáky, bezpečnostní pracovníky, soudce, zdravotníky
 • Profesní praxe zabírá běžně 8 hod. denně – získané zkušenosti „vejdou do krve“ tak, že se projeví i v nepatřičné situaci, v nepatřičném kontextu
 • Zdroj obveselení, někdy shovívavého respektu, někdy naznačí negativní postoj
 • Rozvíjí se z tzv. profesionální adaptace
 • Otrlost působící na laika jako záměrný cynismus
 • Přináší s sebou neuvědomělé neproduktivní chování, možnost neúmyslného poškození stavu pacienta svým chováním

 

Možné typy chování

Syndrom posledního slova

 • Každou diskusi, každé vyprávění musí shrnout, zakončit a vyhodnotit, ať je to kdekoliv

 

Syndrom repetice

 • Opakování stejného slova, necvičící žáci s radostí dělají čárky a mezi třídami soutěží

 

Syndrom jednoho vtipu

 • Opakování stejné historky, vtipu, příkladu: za dobu praxe se stane nějaká historka typickou, učitel ji opakuje, aniž by si uvědomil, v kterých paralelních třídách už to bylo několikrát sděleno. Žáci tuší, o co jde a „napovídají“

 

Syndrom „3x“

 • Nejdříve vymezí cíl a vysvětlí, pak vysvětluje v detailech, pro skupiny, v závěru po třetí shrne, zhodnotí a opět zopakuje. Pro slabší žáky je to snad vhodné (učí to tak i naši didaktikové, ovšem šikovnější se nudí, nedávají pozor a „dělají blbosti“

 

Syndrom vedení

 • Automaticky se staví do čela, řídí, i když řízení, pověřil např. kapitána družstva

 

Syndrom soutěživosti

 • V hodině soutěž žáků nejen organizuje, ale sám se také zapojuje (důvody: vyrovnaný počet hráčů, aby žáky motivoval svým chováním). Ovšem hraje jako o život a jeho tým ta každých okolností musí vyhrát

 

Syndrom hlasu

 • Tělocvikář, zvyklí ovládnout hlasem tělocvičnu, volný prostor, hlasově zvládnout i neukázněnou třídu, obvykle pak řvou i v běžné místnosti a při běžném rozhovoru.

 

Orientace na chybu

 • Někdy učitel číhá na chybu, aby mohl opravovat

 

Orientace na výkon

 • Doprovázena jak verbálně – musíme…, a ještě uděláme…, kdo bude první.., kdo bude nej…., atd.., tak i vlastním hypermotorickým chováním a sestavováním žebříčků, bodování

 

Orientace na prožitek

 • Tělocvik se mění na pouťovou atrakci, všechno je vedeno v barvách, na táborech je po stromech plno obrázků, papírků, všichni relaxují, hrají si s drobnými pomůckami, nebo komunikují ve skupinách, většinou se ani neproběhnou ani nezapotí.

 

Demotivující praktiky

 • Uplatňují je obvykle učitelé znavení za celý den či za celou profesní kariéru. Nemají sil na motivaci sebe sama, natož na motivaci žáků.
 • Používají četné výkřiky: ty snad neumíš zabrzdit! Copak nevidíš, kam ten balón letí? Jak to proboha bráníš? Doplňte si sami.
 • Výsledek – minimální efekt učení, ztráta zájmu žáků

 

Syndrom „výborně“

 • Tělocvikáři si zvyknou při každé příležitosti vykřikovat „výborně“
 • Žák se na svahu válí v kotrmelcích, učitel vykřikuje „výborně“ a pro žáka je to v podstatě demotivující, protože má reálnou zpětnou vazbu o úspěchu.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy