Profesionální korektura bakalářky či diplomky, vyplatí se?

Jakákoli závěrečná práce by měla být správná nejen věcně, ale i formálně. Proč je to důležité a kde poptat korekturu diplomové práce?

 

Proč je důležitá korektura bakalářky nebo jiné práce

Napsat jakoukoli závěrečnou práci je poměrně náročné. V mnoha případech jí studenti věnují několik týdnů až měsíců úsilí.

Je potom poměrně pochopitelné, že řada pasáží se vícekrát přepisuje, čímž dojde ke vzniku chyb. Vzhledem k tomu, že svou práci její autor velmi dobře zná, není schopen si často už chyb všimnout. Nepomůže ani zpětná kontrola a vícenásobné čtení.

Nejeden student z vlastní zkušenosti velmi dobře zná situaci, kdy první chyby sám objeví až poté, co si nechá celou práci vytisknout a svázat a už se tedy s její podobou nedá nic zásadního dělat.

I pravopis a stylistika jsou přitom součástí formální stránky jakékoli závěrečné práce. Mnozí vedoucí i oponenti na ně studenty sami upozorňují. Záleží ale samozřejmě primárně na studovaném oboru.

Práce doslova prošpikovaná chybami nejspíš neobstojí na filologických oborech, ať je to český jazyk nebo cizojazyčné obory. Technicky zaměřené vysoké školy mohou být k nějaké drobné té chybě tolerantní, pokud student obhájí faktickou správnost svých myšlenek.

 

Kde si nechat udělat korekturu bakalářských prací či jiných textů

Student píšící závěrečnou práci má několik možností. Pokud si je svými schopnostmi relativně jistý, nabízí se možnost nechat si improvizovanou jazykovou korekturu diplomové práce udělat rodinou, spolužáky nebo kamarády.

Výhodou je, že to vás to nemusí nic stát. Nejbližší si pár minut času na čtení vašeho díla obvykle rádi vyhradí, spolužákům můžete na oplátku pomoci tak, že si přečtete práci jejich.

Víc hlav víc ví a víc očí více vidí. Mnohé vám pomůže odladit i vedoucí práce, nesmíte však pochopitelně práci dopisovat na poslední chvíli a je nutné se objevovat na pravidelných konzultacích.

Většina studentů ovšem podobně jistá v kramflecích nebývá, nezbývá jim tedy, než se obrátit na profesionály.

 

Vyplatí se profesionální korektura?

Jazykovou korekturou bakalářské práce nebo diplomky se zabývají mnozí více či méně zdatní korektoři od studentů bohemistiky po odborníky s mnohaletou praxí.

Ačkoli samozřejmě můžete mít štěstí na zdatnou kamarádku, která si vaši práci projde pečlivě, nebo se obrátíte například na některého češtináře, který bude ochoten věnovat vám kus svého volného času, na podobné možnosti se zkrátka nedá příliš spoléhat.

Jistotou je spolehlivá agentura nebo korektor. Zde se jedná o plně profesionální službu, kde se můžete spolehnout na dodržení termínů. Cenovou kalkulaci i lhůtu pro odevzdání zkontrolované práce si domlouváte předem, takže od začátku víte, co vás čeká. Ceny se zpravidla odvíjejí od počtu normostran, pro studenty bývají k dispozici i slevy.

Lze tak říci, že takovéto zadání korektury je jakousi jistotu a zárukou kvalitního výsledku a rozhodně se vám nevyplatí šetřit. Více informací na stránkách korektorkatextu.cz.

error: Content is protected !!