Telefonická krizová intervence – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Telefonická krizová intervence

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Nikola Petráčková

 

 

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ INTERVENCE

 • Nejprve je třeba říci, co je vlastně krize. Krizí se rozumí situace, která způsobuje u člověka změnu v navyklém způsobu života, a vyvolává stav nerovnováhy, ohrožení a stresu. Přesahuje jeho adaptační možnosti i zdroje běžných obranných mechanismů.
 • Krizová intervence je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, či ohrožující.  Pomáhá zpřehlednit klientovo prožívání a zastavit ohrožující či jiné kontraproduktivní tendence v jeho chování.
 • Telefonická krizová intervence představuje poskytování pomoci osobám v krizi, a to prostřednictvím telefonu.

 

UDÁLOSTI VEDOUCÍ KE KRIZI

 • rozvod, rozchod, úmrtí
 • nemoc, operace, nezaměstnanost
 • odchod do důchodu
 • úraz, živelná pohroma, nepřijetí na školu, narození postiženého dítěte. uvěznění, závislosti, exekuce
 • útok, únos, nedostatek financí, nevěra, nechtěné těhotenství, potrat

 

MOŽNOSTI POMOCI SI V KRIZI SÁM

 • Člověk by měl nechat emocím spontánní průběh, měl by jednat konstruktivně, využít životní zkušenosti, zaměřit se na náhradní aktivitu, měl by věřit v naději.

 

FORMY TELEFONICKÉ KRIZOVÉ INTERVENCE

Forma

 • Je poskytována specializovanými linkami zaměřenými na určitou problematiku (Senior linka, AIDS linka, GAY linka).

 

Forma

 • Je poskytována všeobecnými linkami důvěry, pracovníci jsou vyškoleni pro všechny problémy, měli by přesvědčit klienta, aby navštívil klientské centrum.

 

Většina linek důvěry bývá v provozu NON-STOP, bývá utajeno místo pracoviště, i jména pracovníků.

 

CÍLE

Cílem je uklidnit klienta, stabilizovat jeho stav, snížit nebezpečí (hrozí němu nebo od něj jinému) a neprohlubovat krizi.

 

KLADY

 • Pracovník má více prostoru si něco promyslet, klient ho nevidí, pracovník si může přivolat jiného odborníka na pomoc.

ZÁPORY

 • Probíhá jen verbální a paraverbální (klienta nevidí) komunikace, pracovník musí lépe naslouchat, klienti neradi opakují, může být i hůře slyšet.

 

INTERVENCE TVÁŘÍ V TVÁŘ

KLADY

 • Pracovník může používat neverbální složky řeči, zpětně vidí reakci klienta, klient má pocit, že pracovníka zná, cítí větší jistotu.

ZÁPORY

 • Pracovník má méně prostoru, nemůže odvrátit pozornost, další nevýhodou je, že klient ví, jak pracovník vypadá, zná ho (výhružné telefonáty, svalování viny).

 

Délka hovoru v KTI závisí na klientovi, jak on chce dlouho hovořit

Intervence tváří v tvář trvá 45 minut, pracovník může lépe poznat klientův problém a odkázat ho na jiné centrum.

 

Osobní a pracovní přístup

 • Lidskost – mít rád lidi, přijímat je takové jací jsou
 • Empatie – umění naslouchat, zdravý altruismus
 • Instinkt – umění poslouchat svůj instinkt
 • Herecký talent – schopnost improvizovat
 • Odborná vybavenost – znalosti a informace z psychologie, pedagogiky, sociálních věd
 • Schopnost rozhodnout se – trpělivost a psychická odolnost
 • Inteligence
 • Humor

 

Co všechno může pracovník klientovi nabídnout

 • Příležitost vyslovit konečně nahlas, co ho trápí.
 • Oporu, uklidnění a uvolnění.
 • Rozumové pochopení problému.
 • Radu a informaci, nasměrování.
 • Povzbuzení a dodání odvahy, naděje.
 • Zajištění bezpečí, úleva od tajemství.

 

Typologie hovorů

Hovory testovací

 • lidé, kteří žádný problém nemají, ale chtějí se ubezpečit, že kdyby se problém vyskytl, bude tam někdo, kdo pomůže
 • mohou svůj problém nadnést, ale nechtějí ho řešit
 • problém si vymyslí
 • nadhodí problém někoho jiného

 

Zneužívající hovory

 • bývají krátké a pro personál velmi zatěžující (například v noci volá opakovaně)
 • volající se buď nudí, nebo je plný agrese a chce si ji vybít
 • úmyslně si plete linku důvěry s erotickou linkou

 

Sebeobrana na lince důvěry (ne všechny techniky jsou vhodné pro každého klienta)

 • Technika mlčení – má za úkol klienta unavit, vyčerpat a vyvolat u něj frustraci.
 • Technika jako kdyby – někdo kdo volá, útočí a my s ním budeme mluvit jako by měl opravdu problém
 • Poučování – např. při nadávkách nabádáme, aby přidal na intenzitě
 • Technika znudění – např. tím nás nepobavíte, tohle nic není, to už tady bylo….
 • Technická porucha – nahrát to jako když ho neslyšíme…
 • Technika nářku – např. proč mi to děláte…
 • Technika obveselení – povzbuzování obtěžovatele