Teodolit v otázkách a odpovědích – zeměpis a geodézie

 

   Otázka: Teodolit v otázkách a odpovědích

   Předmět: Zeměpis a geodézie

   Přidal(a): Haňa

 

 

Co je to teodolit?

Je to geodetický přístroj, kt. Můžeme měřit VODOROVNÉ A SVISLÉ ÚHLY libovolné velikosti, také DÉLKY A PŘEVÝŠENÍ.

(nejnovější přístroje na bázi teodolitu=TOTÁLNÍ STANICE- kt ktvoří digitální teodolit, elektronický dálkoměr s možností přenosu dat)

 

Popiš kci teodolitu (na co se dělí, co umožňuje):

LIMBUS JE SPODNÍ ČÁST PEVNĚ SPOJENA SE STATIVEM, kt tvoří trojnožka se 3mi stavěcími šrouby a ložiškové pouzdro svislé osy teodolitu, kt nese vodorovný kruh s uhlovou stupnicí.

ALHIDÁDA JE HORNÍ TOČNÁ ČÁST, KT TVOŘÍ NOSNÍK VE TVARU ,,U,, na jehož obou koncích jsou ložiska pro uložení vodorovné točné osy dalekohledu—

 

Popiš kci dalekohledu:

–DALEKOHLED NESE ZAOSTŘOVACÍ PRSTENEC pro zaostření obrazu, ZAOSTŘOVACÍ ŠROUB NITKOVÉHO KŘÍŽE A KOLIMÁTOR pro snadné cílení

Pohyb dalekohledu omezuje tření a jemné ustanovky, krabicovou libelou stroj nahrubo urovnáme. Laserová libela umožňuje přesné urovnání přístroje nad bodem.

 

Jaké rozlišujeme polohy měření?

1. a 2.. polohu dalekohledu,…v 1. poloze jsou ovládací prvky vpravo,když teodolit otáčíme a dalekohled proložíme- tím přejdeme do polohy 2.

 

Jaké mohou být osové podmínky teodolitu? (přístrojové chyby)

S teodolitem musíme jemně zacházet, žádný pohyb neděláme násilím a přenášíme jej v bedně-VŽDY.

O kvalitách teodolitu se musíme přesvědčovat zkouškami:

  1. ZKOUŠKA: L´ V- osa alhiádové libely je kolmá na svislou točnou osu teodolitu, kontrola je stejná jako u nivelačního přístroje
  2. ZKOUŠKA: Z V- záměrná přímka je na svislou osu
  3. ZKOUŠKA: H V- vodorovná a svislá osa musí být na sebe kolmé

2 a 3 osová podm se kontrolují současně: teodolit urovnáme asi 30-50m od prokazatelné svislice- středem nitkového kříže zacílíme na nejvyšší místo závěsu a dalekohled pomalu sklápíme- SLEDUJEME DRÁHU STŘEDU NITKOVÉHO KŘÍŽE:

HNĚDÁ– NEPLATÍ 2. OS PODM,… ČERVENÁ-NEPLATÍ 3. OS PODM… ZELENÁ– NEPLATÍ ANI 2. ANI 3. OS PODM

 

Při zjištění této závady musíme nechat přístroj opravit, většina chyb se z měření vyloučí při měření v obou polohách dalekohledu.

Jak měříme svislé úhly?

Vertikální úhly se měří ve svislé rovině a odečítají na svislém pruhu. PŘI MĚŘENÍ ROZLIŠUJEME 2 ZÁKL. POLOHY UMÍSTĚNÍ UHLOVÉHO KRUHU

1 nulová hodnota je ve vodorovné rovině:

 

Jaké teodolity znáš, rozděl je podle kce:

OPTOMECHANICKÝ- ruční ovládání a zapisování hodnot, měří se bokem

DIGITÁLNÍ- obsluhuje se ručně neb přes pc, naměřené hodnoty se zapisují do vnitřní paměti, provádí i některé výpočty, napáeno baterií

Jaké teodolity znáš, rozděl je podle přesnosti:

 

I .TŘÍDA PŘESNOSTI- ASTRONOMICKÝ: měří úhly na 5 desetinných míst, desetiny vteřiny

II .TŘ PŘESN-VTEŘINOVÝ: měří vodorovné úhly na 4 des místa, na vteřiny, použ v GEO nebo přesná měření ve STAV

III. TŘ PŘESN-STAVEBNÍ: měří vodorovné úhly na 2-3des místa, na minuty,použ běžně ve STAV

 

Jak měříme vodorovné úhly? + postup

Základní prvek je měřený směr o, to se odečítá na skleněném kruhu nebo displeji přístroje. Měřit pouze jeden směr nemá význam, proto měříme vždy alespoň 2 směry a z nich vypočteme měřený úhel.

Teodolit urovnáme nad vrcholem měřeného úhlu, urovnáme do vodorovné polohy, dostředíme nad bodem. Zacílíme do levého ramene měřeného úhlu v 1POLOZE a odečteme hodnotu , pak zacílíme do pravého ramene a odečteme  vypočteme hodnotu měřeného úhlu – výsledek bez kontroly, pokud, chceme přesnou hodnotu nezatíženou chybami, pokračujeme v 2 POLOZE…dalekohled proložíme a otočíme o 180°, zacílíme do :

PRAVÉHO RAMENE-PŘEČTEME , potom do

LEVÉHO RAMENE A PŘEČTEME vypočteme hodnotu  …..obě hodnoty  se mohou lišit při splnění kritéria je výsledkem ARIMETRICKÝ PRŮMĚR.

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy