Teorie učení – společenské vědy (psychologie)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:Teorie učení

   Předmět: ZSV (psychologie)

   Přidal(a): Majk

 

Učení

 • Cílem je získání nových zkušeností a rozvoj psychických aktivit. Učení je celoživotní proces, který může být záměrný (ve škole) a nezáměrný (při hře, při koupi nového spotřebiče,…)

 

Učení je ovlivňováno:

 • Motivací
 • Náladou
 • momentálním stavem (zdravotním, psychickým,…)
 • osobními předpoklady (vůle, charakter, stupeň pozornosti)
 • prostředím (teplota, světlo, hluk, lidé v okolí, ruší x neruší; jestli máme k dispozici literaturu, vlastní místnost,…)

 

Učením získáváme 

 • vědomosti – vytváření pojmů a představ
 • dovednosti = předpoklady pro vykonávání určité činnosti, dělíme je na:
  • senzomotorické (čtení, psaní,…)
  • intelektové (užití vědomostí k řešení určitých problémů, např. použití matematického vzorce, gramatických pravidel,…)
  • sociální (jednání s lidmi, vhodné chování v určité situaci,…)
 • návyky – automatizované dovednosti, mohou být kladné i záporné

 

Druhy učení:

 • senzomotorické – rozvoj názorného poznávání a pohybové stránky činnosti (učení kreslit, číst,…)
 • vědomostní – osvojování poznatků, vědomostí
 • intelektové – osvojování způsobů řešení problémů či úloh; rozvíjí se myšlenkové procesy a intelektové schopnosti
 • sociální – učení žít mezi lidmi(=sociální interakce), sociálním dovednostem; formuje motivy a charakter
 • učení nápodobou – napodobujeme jednání jiných lidí
 • aktivní učení – využívá se zde představ, vnímání, myšlení, vědomé kontroly; je zábavnější podporuje motivaci a pozornost,…

 

Mechanické učení

 • pamětné
 • jen jeden spoj, nelze navazovat v dalším učení

 

Logické myšlení

 • vytváří se více vazeb (asociací) mezi poznatky, souvislosti mezi nimi
 • náročnější, ale dlouhodobější

 

Důležité je naučit se správně učit. Špatná metoda učení může být i příčinou neúspěchu (také nedostatečné schopnosti, mezery ve vědomostech,…). Nejlepší je učit se jednodušší věci a navazovat složitějšími. Důležité je si to říkat nahlas, opakovat si naučenou látku. Schopnosti učit se a naučit jsou u každého člověka rozdílné.

 

Lavinová reakce

 • menší mezera ve vědomostech, při nedoplnění se ale zvětšuje => neúspěch

 

Plató efekt

 • sice se učíme, ale už nám to „neleze“ do hlavy, řešením je změna metody učení, případně přestávka v učení


Další podobné materiály na webu: