Tvařitelnost a jejich zkoušení – strojírenství, fyzika

 

   Otázka: Tvařitelnost a jejich zkoušení

   Předmět: Strojírenství, Fyzika

   Přidal(a): hutník

 

Tvařitelnost

 • Je schopnost podrobit se trvalé deformaci bez porušení. Zkoušky tvařitelnosti se provádějí za studena a za tepla

 

Zkoušky za studena (tvařitelnost za studena):

 • zkouška lámavosti za studena

 

Hlubokotažnost podle Erichsena:

 • Provádí se u tenkých plechů do tloušťky 2mm.
 • Výsledkem je velikost prohloubeniny vrstev vzniklé trhliny (Hloubka vtisku)
 • Při tlouštce se zatlačuje kulovitý razník do plechu až do okamžiku vytvoření trhliny
 • Plech vhodný k hlubokotažnosti musí mít trhlinu koncentrického tvaru ( jedoucí po vrstevnici)

 

Pěchováním za studena

 • Provádí se za účelem posouzení vhodnosti materiálu k výrobě nýtů a šroubů do průměru d=
  30mm
 • Podmínky odpovídají pevnosti v tlaku a musí být podobné provozním.
 • Pěchuje se tak dlouho, až vznikne první trhlina a nebo do výšky stanovené odběratelem.
 • Zkouška pěchování za studena

 

Zkoušky technologických vlastností

 • Technologické vlastnosti: Jsou souborem mechanických a fyzikálních charakteristik materiálů.
 • Určují, zda je materiál vhodný k danému technologickému zpracování. To znamená, souvisí přímo s provozními podmínkami

 

Vlastnosti:

 • Svařitelnost
 • Tvařitelnost
 • Slévatelnost
 • Obrobitelnost
 • Kalitelnost, prokalitelnost, Odolnost proti opotřebení

 

Tvařitelnost a jejich zkoušení

 • Tvařitelnost je schopnost podrobit se trvalé deformaci bez porušení. Zkoušky tvařitelnosti se
  provádějí za studena a za tepla.

 

Zkoušky drátů

 • Zjištění tvařitelnosti a stejnorodosti materiálu drátů a jejich povrchové a vnitřní vady.
 • A) Zkouška střídavým ohybem do 8mm- Provádí se střídavým ohýbáním drátů o 90 stupňů. Cílem je zjistit počet ohybů do zlomení.
 • B) Zkouška drátů navíjením- Drát se navíjí určitým počtem závitů kolem trnu předepsaného průměru. Materiál vyhovuje, jestliže se drát při navíjení se nezlomí nebo nevytvoří trhlina
 • C) Zkouška drátů kroucením- Používá se pro dráty do průměru 10mm. Drát se zkrucuje kolem své podélné osy až do lomu, anebo do dosažení předepsaného počtu krutů. (1 kruh 360 stupňů).
Další podobné materiály na webu: