Uložení pohyblivých součástí

informatika

 

Téma: Uložení pohyblivých součástí

Předmět: Stavba a provoz strojů

Přidal(a): Rubblu

 

Co je uložení pohyblivých součástí?

 • Spojení pohyblivé součásti do rámu
 • Co je to ložisko a jak se dělí?
 • Ložisko je strojní součást, která umožňuje pohyb dvou součástí. Přenáší také zatížení. Dělíme na kluzná a valivá.

 

Co je kluzné ložisko a základní druhy?

 • Základní část tvoří ložiskové pouzdro nebo segmenty. Jsou nejčastěji válcová
 • Co je segmentové ložisko? Poddruh kluzného ložiska, tvoří jej segmenty.

 

Požadavky na materiály ložisek?

 • Nízký součinitel tření, oděru vzdornost, schopnost odvádět teplo, jímat tvrdé částice

 

Materiály kluzných ložisek?

 • Mosaz, bronz, teflon

 

Co jsou valivá ložiska?

 • Obsahují valivá tělíska, dochází k odvalování a ne ke tření. Funkční plochy se kalí, brousí a leští.

 

Jaké síly mohou ložiska přenášet?

 • Radiální, axiální, obě

 

Části valivých ložisek?

 • Vnější a vnitřní kroužek, valivá tělíska a klec.

 

Popiš základní druhy ložisek podle valivých těles a jaké síly mohou přenášet.

 • kuličkové jednořadé (4 řady(typy)), přenáší axiální síly a radiální
 • válečkové radiální
 • axiální kuličkové axiální
 • naklápěcí ložisko (využití tam kde nejsme schopni zajistit souosost uložení hřídele)

 

Co je to kuželíkové ložisko?

 • Přenáší axiální a radiální síly, musí být 2 proti sobě (uložení O nebo X), snáší největší zatížení

 

Co je základní statická únosnost C0?

 • Zatížení, které vyvolá v ložisku takový tlak, že ho trvale deformuje.

 

Základní dynamická únosnost C?

 • Zatížení, které vydrží předepsaný počet otáček.

 

Základní trvanlivost ložiska L?

 • Je to trvanlivost, které vydrží 95% zatížení.

 

Druhy tření?

 • Suché, polosuché, kapalné

 

Co je to hydrodynamické mazání?

 • Mazání bez čerpadla, nevyvážené, při rozběhu běží na sucho.

 

Co je to hydrostatické mazání?

 • Mazání s čerpadlem, promazané hned všude

 

Druhy maziv?

 • pevné – grafit
 • kapalné – olej
 • plynné – emulze
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!