Versailleský systém – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Versailleský systém

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): K.

 

Versailleský systém:

 • Poválečné uspořádání světa
 • Válka končí 11.11.1918 v Compiegne
 • Vítězí USA,VB,Fr., USA ekonomickým vítězem
 • Poraženy:Německo, osmanská říše,RU-po válce zanikají,další monarchie která zaniká- Rusko
 • Vzniká království SHS (srbové,chorvati,slovinci)
 • Z RU vzniká:Rakousko, ČSR, Polsko, Maďarsko, SHS,
 • Vůdce ze západu-W.Wilson-symbol demokracie,
 • Z východu symbol totality-Lenin
 • Jednání ve Versailles od 18.1.1919- Fr. měla největší ztráty od Němců
 • Rusko se neúčastní-nechtělo sedět u jednoho stolu s kapitalisty
 • Státy s ohraničenými zájmy“-nově vzniklé,přizváni jen na jednání kterých se jich týkalo(za ČSR Beneš a Kramář)
 • 5 států s všeobecnými zájmy
 • USA (Wilson), Francie (George Clemenceau), VB (David George), Itálie (Vitorrio Orlando), Japonsko (Makino)
 • Hlavní slovo: USA, Francie, VB, (Fr. a VB=Velká rada)
 • Poražené státy zpočátku z jednání vyloučeny
 • Proti Němcům ostře vystupuje Francie-konflikt s Wilsonem- nechce aby bylo Německo tolik zasaženo mírovým systémem

 

 v březnu 1919 uvízla jednání na mrtvém bodě = kritická situace, hrozí přerušení mír. jednání

– v té době dochází ke změně politické situace v Evropě:

– občanská válka v Rusku

– šíření revolučních myšlenek z Ruska do Evr.

–  bolševické hnutí v poražených státech (Něm., Rak., Maďarsko) = vyhlášení tzv. republiky rad = ohrožují mír. jednání

– účastníci jsou nuceni znovu jednat na základě situace, kt. nastala v Rusku, když českoslov. legionáři obsadili Transsibiřskou magistrálu = nejdůl. dopravní tepna = krize zažehnána

 • 6.1919-mírová smlouva s Německem-zrcadlový sál ve Versailles-pro Němce tvrdé podmínky:ztráta kolonií, Fr. získalo Alsasko a Lotrinsko, Gdaňsk a Sársko pod záštitou společnosti národů, válečné reparace od Němců-2O milionů marek ve zlatě,zboží a cenných papírech,Německu je zakázáno tvořit armádu,ztratilo válečné námořnictvo-museli odevzdat VB, Porýní demilitarizováno,Německo jako viník války bylo nejvíc potrestáno, hrozil hosp. kolaps Něm., ztráta uhelných pánví, neřeší otázku nár. menšin, mír založen na síle a mocenské převaze
 • do roku 1920 podepsány i ostatní mírové smlouvy
 • Malá dohoda: Jugoslávie,ČSR,Rumusko-spojení z obavy dalších konfliktů,spolupracují s Francií-vojensky i politicky silná

 

SPOLEČNOST NÁRODŮ:

 28. 4.1919

– sídlo Ženeva – u zrodu 45 států,  autorem právní listiny E. Beneš

– ustanovena na Pařížské mír. konferenci z podnětu amer. prezidenta Wilsona

– měla zajistit mír systémem kolektivní bezpečnosti působnost do r. 1939,1946 pak nahrazena OSN

 

WASHINGTONSKÁ MÍROVÁ KONFERENCE:

-12.11.1921 – 6. 2.1922

–  účast 9 zemí – hl. Jap., USA, VB, Fr., Itálie

– obi. Tichomoří a Dálného Východu (otázka námořního soupeření a zbrojení)

 

 přijetí 3 smluv:

  Traktát 4 mocností (USA, VB, Fr., Jap.) – nedotkunutelnost ostrovních držav na Dálném Východě a v Pacifiku

 Traktát 5 mocností (+ Itálie) – poměr velikosti tonáže vál. lodí

 Traktát 9 mocností – princip „otevřených dveří“ v Číně

– platnost až do 1936 – pak Jap. agrese na Dálném V, v JV Asii a v Tichomoří

 

MALÁ DOHODA:

= spojenecké smlouvy mezi Fr., ČSR a Jugoslávií v letech 1920 – 21

– obava z Maďarska = snaha obnovit Uhry + území ztracená po 1. sv. v.

– obava z Něm. = nárůst moci

– obava z Itálie = možný průnik do Podunají + Balkán

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy