VŠ tituly – druhy, psaní a oslovování

V tomto článku se dozvíte jaké jsou druhy titulů, pravidla jejich psaní a oslovování. Nechybí také příklady zahraničních titulů.

 

Základní informace o akademických titulech

 • získávají je absolventi bakalářských, magisterských a doktorských vysokoškolských studijních programů
 • akademické tituly se píší před jménem

 

Pravidla používání

 • pokud někdo získá více titulů a chce se jimi pochlubit, píší se od nejvyššího po nejnižší, příklad: Mgr. Bc. Alena Nováková (přičemž nižší není potřeba uvádět)
 • jakmile někdo úspěšně absolvuje rigorózní zkoušku, magisterský titul před svým jménem již neuvádí
 • pokud někdo získá dva rovnocenné tituly, ten dříve získaný se uvádí u jména, například Ing. Mgr. Aleš Novák (nejdřív získal tiul Mgr. a až později titul ing.)
 • oslovujeme nejvyšším dosaženým titulem popřípadě nejvyšší dosaženou funkcí
 • Licenciátní titul (ThLic.) a titul DiS. se nepoužívají při oslovování

 

Přehled bakalářských akademických titulů:

 • Bc. – bakalář
 • BcA. – bakalář uměn

 

Přehled magisterských akademických titulů:

 • Ing. – inženýr
 • Ing. arch. – inženýr architekt
 • Mgr. – magistr
 • MgA. – magistr umění
 • MUDr. – doktor všeobecného lékařství
 • MDDr. – doktor zubního lékařství
 • MUDr. – doktor všeobecného lékařství
 • MVDr. – doktor veterinárního lékařství

 

Po absolvování magisterského studijního programu mohou studenti pokračovat a absolvovat státní rigorózní zkoušku a stát se doktorem a získat některý z následujících titulů:

 • JUDr. – doktor práv
 • ThDr. – doktor teologie
 • RNDr. – doktor přírodních věd
 • PharmDr. – doktor farmacie
 • ThLic. – licenciát teologie
 • PhDr. – doktor filosofie

Absolventi vyšších odborných škol získají titul:

 • DiS. – diplomovaný specialista (tento titul se na rozdíl od ostatních akademických titulů píše za jménem)

 

Akademicko- vědecké tituly získají absolventi doktorských studijních programů, kteří slouží úspěšně zkoušku a obhájí svoji disertační práci, tyto tituly jsou:

 • Th.D. – doktor teologie
 • Ph.D. – doktor
 • dají se číst jak s českou, tak anglickou výslovností

 

Tituly, které uděluje Akademie věd:

 • dr. h. c. (=doctor honoris causa) – čestný doktorát, =doctor honoris causa
 • DSc. – doktor věd

 

Vědecko-pedagogické tituly které získáte pokud si zvolíte kariéru v akademické sféře:

 • doc. – docent
 • prof. – profesor

 

Zahraniční akademické tituly:

 • kvalifikace získaná na vysoké škole v Anglii, Kanadě, Americe a Austrálii se nazývá degree (stupeň) a píše se za jménem
 • Přehled těchto titulů:
  • Bachelor degrees – někde děleny na ordinary a honour
  • Master degrees – základní postgraduate degrees
  • Lower doctorates – PhD/DPhil degrees s úrovní nad Master degrees
  • Higher doctorates – DSc/DLitt degrees
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!