VUT – fakulta strojního inženýrství

Strojní fakulta s nejvyšším počtem studentů v České republice. Spadá pod VUT v Brně. Strojní fakulta již několikrát vyhrála ocenění „Škola doporučená zaměstnavateli“. Absolventi mají vysoké uplatnění na trhu práce. Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy.

 

Bakalářské studijní obory

1) Pro prezenční formu studia:

 • Aplikovaná informatika a řízení – práce se systémy CAD/CAM, navrhování, provoz a správa počítačových sítí a telekomunikace – propojení moderních technologií a přírodních věd
 • Fyzikální inženýrství a nanotechnologie – propojení moderních technologií a přírodních věd
 • Energetika, procesy a životní prostředí – životní prostředí a ekologická výroba energie s důrazem na praxi
 • Kvalita, spolehlivost a bezpečnost – odborný strojírenský základ + znalosti a dovednosti z vědních disciplín zaměřených na kvalitu, spolehlivost, diagnostiku, údržbu, bezpečnost a metrologii
 • Profesionální pilot – kompletní teoretická výuka pro úroveň dopravního pilota + praktický výcvik
 • Stavba strojů a zařízení – navrhování a sestavování vozidel a jejich částí
 • Strojírenská technologie – široký rozhled o tom, jak věci fungují a co se dá, jak vyrobit
 • Strojírenství – společný ročník pro ty, kteří se chtějí teprve rozhodnout pro konkrétní obor po prvním roce studia
 • Základy strojního inženýrství – hluboké znalosti v oblasti inženýrských věd
 • Průmyslový design ve strojírenství – spojení techniky a umění
 • Materiálové inženýrství – specialista na složení, výrobu a životnost materiálů
 • Mechatronika – kombinace elektra, informatiky a fyziky
 • Matematické inženýrství – matika, informatika, technika
 • Výrobní technika – strojírenství a němčina (uchazeč musí ovládat němčinu na úrovni B1)

2) Pro kombinovanou formu studia:

 • Aplikovaná informatika a řízení
 • Stavba strojů a zařízení
 • Strojírenská technologie
 • Strojírenství

 

Přípravné kurzy

Fakulta pořádá přípravné kurzy z matematiky a fyziky, které se konají jednou týdně po dobu 13 týdnů.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy