Vývoj českého umění v 19. století – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Vývoj českého umění v 19. století

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): Saratrojovska

 

 

České umění 19. století se liší od francouzského v mnoha rysech

 • podmínky pro jeho vznik byly mnohem komplikovanější, na základě nepříznivé historie (neexistoval samostatný národní stát a kulturní instituce, které by umění podporovaly a umožňovaly tak jeho existenci)
 • umění ve Francii a jiných vyspělých zemích má tendenci zbavovat se ideologie, u nás je však vždy s nějakou ideologií spojováno, a tak naši umělci na tento postup narážejí a kladou odpor
 • umění národních buditelů dává tomuto období odkaz – vytvořilo obraz samo o sobě, vyhraňování české národní kultury, snaha získat národní samostatnost

 

Roku 1766 byla založena Společnost vlasteneckých přátel umění

 • tvořili ji osvícenští šlechtici, kteří umění považovali za významný duchovní statek a hodlali jej podporovat
 • sami se označovali, jako vlastenci, ale mluvili německy a vlastenectví chápali, jako vlastnictví území
 • společnost se zasloužila o vznik dvou důležitých institucí:
  • založení první veřejné obrazárny v Čechách za účelem pozvednutí kulturní úrovně obyvatelstva
  • založena Akademie výtvarných umění (1799)

 

Soukromé mecenášství nefungovalo, nestaví se honosné budovy, není třeba nástěnné malby, k dispozici jsou převážně jen portrétní zakázky

Umělci tuto situaci řeší nejrůznějšími způsoby, někteří živoří, někteří odcházejí do ciziny, proto jsou umělecké projevy v první polovině 19. století velmi skromné

 

Roku 1835 byla založena Krasoumná jednota

 • protiváha SVPU, která v té době už nefungovala
 • neučinila významnější činy, ale zasloužila se později o vznik v Čechách prvních velkých výstav, které byly podobné francouzským salónům

 

Politický i kulturní přelom roku 1848

 • první otevřené povstání a manifestace touhy po národní emancipaci bylo potlačeno
 • až do roku 1860 přetrvával Bachův absolutismus → období tvrdého policejního režimu, období kulturního útlumu

 

Po roce 1860 nastává veliká kulturní aktivita – umění bylo uchopeno, jako prostředek propagandy, nastává rozkvět (výzdoba Národního divadla a muzea, stavba Rudolfina, velké banky,…)

Vznik Spolku výtvarných umělců Mánes – pořádá spolkové výstavy, výstavy významných zahraničních umělců

 

Roku 1863 založena Umělecká beseda

 • první ryze český umělecký profesní spolek
 • je to spolek samotných umělců
 • zaměřovala se na obory literární, hudební a výtvarné
 • pořádala výstavy
 • prezentovala ryze české umění

 

Generace národního divadla:

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!