Vývoj evropské hudby od nejstarších dob

dějiny-hudby

 

Otázka: Vývoj evropské hudby od nejstarších dob

Předmět: Dějiny hudby

Přidal(a): Hana Netušilová

 

 

Vývoj evropské hudby od nejstarších dob až po vrcholnou renesanci. Hudba pravěku, starověku, gregoriánský chorál, středověká světská hudba, rozvoj vícehlasu.

 

Pravěk

 • 50 tisíc let př.n.l. – 4000 př.n.l.
 • Dříve nebyla hudba vnímána jako umění, ale jako magie či kouzla
 • Často byla také spojována s tancem
 • Vokální složka = jednoduchý zpěv (2 tony) nepřesné, jeden vyšší jeden nižší, většinou předzpívával šaman
 • Instrumentální složka = kameny, dřevo, kosti, chrastítka – rytmické nástroje
 • Koštěná píšťala (duté kosti – dirka), Ulity (vydává jeden ton, ale každá jiný), zvířecí rohy, puklice, Struny (Harfy a Liry), hliněné nástroje – melodické nástroje
 • Důkazy: představy, vykopávky, dochované nástroje, nástěnné malby, etnomuzikologie
 • Etnomuzikologie – etno = věda, která zkoumá národy
  • Muzikologie = věda o hudbě
  • Zajímá se o hudbu primitivních kmenů
 • Francie – jeskyně Tří bratří – jeskyně dochovaná z pravěku
  • Zobrazen šaman s nástrojem v ruce

 

Starověk

 • Období 1. kulturních a vyspělých civilizací)
 • 4 tisíce př. n. l. – 5. století n. l.
 • Egypt, Mezopotámie, Persie, Čína, Féničané, Židé
 • Židovská hudba – Starý zákon – obsahuje židovské žalmy – ovlivňuje rozvoj středověkých sborů

 

Hudba starého Řecka

 • Nejvyspělejší hudba
 • 15 dochovaných zlomků se záznamem hudby
  • Seikilova píseň – z dob roku 0, nachází se na náhrobku, text – pomocí řecké abecedy (výšky tónů)
  • Dvě hymny na boha Apollóna – vytesány na zdi athénské pokladnici v Delfách
 • Od slova múza slovo muzika (múzy – družky Apollóna)
 • Hudba byla součástí olympijských her, divadel (dramata) i výchovy
 • Pěstování sólového i sborového zpěvu – jednohlasý
 • Hudební vzdělání – součást výchovy
 • Hudba – soutěžní disciplína na řeckých olympijských hrách
 • Zpěvně se přednášely básně
 • Hudba se objevovala v antických dramatech
 • Hudební nástroje – drnkací (kithara, lyra), dechové (aulos – předchůdce hoboje, flétny – různé druhy, např. Panova), hydraulické (varhany)
 • Pythagoras (6. století př. n. l.) – považoval hudbu za součást matematiky
  • Pythagorské ladění – vydrželo až do 17. století – nahradilo ho temperované ladění
  • Monochord (vymyslel toto ladění)
  • Tetrachord – řada 8 tonů od d1 do d2
  • Vyhovovalo jednohlasému zpěvu
 • 1. česká duchovní píseň – Hospodine, pomiluj ny
 • Nejznámější řeckou píseň Seikilova píséň (bez doprovodu, ženské hlasy)

 

Středověk

 • 5. století n. l. – 14. století n. l.
 • Hudba pod dohledem církve
 • Duchovní hudba (oficiální)
 • Světská (milostné písně, pro zábavu)

 

Duchovní hudba

 • Zabývá se náboženskými tématy, církevními rituály
 • Vokální
 • Pod kontrolou církve
 • Gregoriánský chorál – jednohlasý sborový zpěv
  • U jeho zrodu stál papež Řehoř (Gregor)
  • Text latinské modlitby
  • Bez doprovodu (vokální)
 • Hlasy – discantus (svrchní – vyšší, často melodičtější i na jiný text), cantus fermus (původní hlas), organum (spodní hlas)
 • 1. dvojhlas – vývoj kolem 10. století

 

 (12. – 13. století n. l.) – Ars antiqua (staré umění)

 • Diabonický klavír – jen bílé klapky
 • Ustálení vícehlasého zpěvu
 • Jednoduché hraní na varhany
 • Moteto – forma duchovní hudby
 • Gregoriánský chorál – moteto – přidávání hlasů

 

(14. století) Ars nova

 • Období gotiky
 • Propracovaná polyfonie
 • Komponují se mše – Kyrie, Glorie, Sanctus, Agnus Dei (Benedictus)
 • Guillaume de Machaut – francouzský skladatel a básník působící na dvoře Jana Lucemburského
 • 1300–1377
  • Skládal mše – La Messe de Notre Dame
 • Doba propracovaného vícehlasu

 

Světská hudba

 • Zabývá se náměty ze světa
 • Taneční x zpívaná (o lásce, epické, hrdinské, příběhy, bitvy)
 • Tance, truvérské písně
 • Potulní pěvci – trubadúři (jižní Francie), truvéři (severní Francie)
  • Trubadúři – milostná lyrika – zpívali milostné písně, písně určeny ženám (šlechtičnám)
  • Truvéři – zpívali zamilované, ale i epické písně (výpravní – hrdinské)
  • Minnesängři – označení v Německu
 • Nástroje – loutna, harfa, fidula (předchůdce houslí), tromba marina (předchůdce violoncella – tři struny), některé typy fléten – zobcová flétna, psaltérium, některé bicí nástroje

 

Raný vícehlas

 • Od konce 9. století se k chorální melodii přidávají souběžné kvarty
 • První forma vícehlasu se nazývá organum
 • Postupem času dochází k osamostatňování hlasů, povolené jsou však pouze intervaly prima, kvarta, kvinta a oktáva
 • Později se počet hlasů zmnožuje na 3–4, přičemž původní chorální melodie je uváděna v nejhlubším hlase a nazývá se cantus firmus
 • Skladatelská technika, při níž jsou všechny hlasy rovnocenné a samostatně vedené (žádný není vedoucí ani doprovodný) se nazývá polyfonie

 

Renesance

 • 15. – 16. století
 • Největší rozvoj vokální polyfonie (zpívaný vícehlas) – metoda kontra punktu (nota proti notě) – nejčastěji 4 hlasy (rovnocenné – všichni zpívali to samé)
 • Objevují se první housle v polovině renesance
 • A capella – bez nástrojů (bez doprovodu)
 • Frankovlánská (Nizozemská) škola (Belgie, Holandsko, Francie) x Italská škola

 

Frankovlánská škola

 • Orlando di Lasso (1532–1594)
  • Král hudby
  • „Echo“ efekt ozvěny
  • 1556 Mnichov
  • Známý po celé Evropě
  • 2000 skladeb (např. Echo)

 

Italská škola

 • Giovanni Pierlugi da Palestrina (1525–1594)
  • Působil v Římě – Chrám sv. Petra – u papeže
  • Psal až šestnáctihlasé skladby (polyfonní) – snaha potlačit protestanské písně
  • Většina 4hlasé skladby
  • Gloria
 • Giovanni Gabrieli (1554–1613)
  • Studoval v Mnichově u Orlanda di Lassa
  • Působil v Benátkách u chrámu sv. Marka
  • Používal vícesborovou techniku
  • Hodně používal hudební nástroje – housle, disviola, fagot, pozoun, tenorová viola, varhany, cink (roh s nátrubkem), theorba (basová loutna – kytara)
  • Určil kdo co bude hrát
  • Začal psát dynamitě do not
  • Položil základy pro concerto grosso – velký orchestr s málo nástroji (ripieno – velká skupina, concertino – malá skupina)
 • Velký rozvoj nástrojů – vznik cembala, housle, viola
 • Poprvé notový zápis – hmaty (loutna) – tzv. tabulatura
 • Vynalezen knihtisk – hudba se mohla rozvíjet
 • Madrigal – velmi populární forma
  • Světské – obdoba moteta
  • Itálie
  • Vícehlasá hudba
  • Zhudebňovány světské texty
  • Skladatel záměrně píše nový text pro každou sloku

 

Renesance v Čechách

Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621)

 • Šlechtic, spisovatel, cestovatel, válečník, diplomat a hudební skladatel
 • Nejvýznamnější český skladatel období renesance
 • Pětihlasá mše – Misa quinis vocibus
 • Moteta

Písně jako: Hospodine pomiluj ny, Svatý Václave, Ktož sú boží bojovníci

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!