Vývoj sociální politiky – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Vývoj sociální politiky

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Jitunka

 

 

 

 

– od rodinné solidarity k pomoci chudým

– komplexní systém, který zabezpečuje lidská práva

 

Etapy vývoje sociální politiky:

1) rodová solidarita – pomoc ze strany rodiny, nejbližších

 

2) autokratický paternalismus – v čele 1 páter (diktátor), který rozhoduje, co budou ostatní dělat a co komu rozdělí

– vznikaly 1. státní podpory – byly určeny vojákům (pro stát potřebné)

Chamurappi – babylonský král, který prosadil, že peníze dostávaly vdovy po padlých vojácích,

(pokud měly syna )→ = „potenciální bojovník“

 

3) sociální politika v Antice – ideálem – být svobodným občanem ve svobodném státě

– stát se staral o sirotky po vojácích (do 18 let)

 

Filozofičtí myslitelé:

1) Platón

1. filozofové

2. vojáci

3. řemeslníci, rolníci

 

2) Seneca – altruismus = láska k lidem, opak Aristotela a Platóna

 

4) sociální politika ve Středověku – * církve, kláštery, chudobince, Anežka Přemyslovna – zakladatelka klášterů

– když někomu pomůžeme → = „posmrtná blaženost“

 

5) Utopisté – Utopia = nereálné, neuskutečnitelné → Thomas Mora – od jeho díla Utopia

Thomasso Campanella – tzv. Sluneční stát → stát by měl být řízen papežem

 

6) Osvícenství – 17. – 18. stol. – volají po dodržování lidských práv

Marie Terezie, Josef II. – zrušení nevolnictví, toleranční patent, školní docházka (zavedení)

Jean Jacgue Rousseau – dílo – „O společné výchově“ – formuloval práva člověka

Voltaire – hlásá princip tolerance

 

7) Období formování – 19. st. do 2. sv. války

Otto von Bismarck – říšský kancléř, sjednotitel Německa

 

3 systémy:

1) úrazové pojištění

2) zdravotní pojištění

3) sociální pojištění

 

– koncem 19.stol sílí dělnické hnutí

– Karel Marx a Bedřich Engels – dělníci jsou vykořisťováni a vykořisťují je podnikatelé

– počátek 20. stol – soc. pojištění

– dostává se i do dalších zemí

– systém pojištění proti NZ

– 8 hod pracovní den, nárok na dovolenou

– předpisy přijímání a propouštění zaměstnanců, přídavky na děti

 

8) Totalitní ideologie   a) komunismus – rovnostářství

  1. b) fašismus – Hitler, Mussolini (Hitler → práce lidem, ale peníze na výrobu tanků, zbraní)

 

9) Česká škola

Albín Bráf – 1 z prvních, co se zabýval sociální politikou

Alois Rašín – ministr financí za 1. republiky

→ vyhlášení ČS – „muž 28. října“ = zavedl program státní sociální politiky

 

10) Období rozvoje státní sociální politiky

– významné ovlivnění krize ve 20. a 30. letech

– propadly se ceny akcií na New Yorské burze →„černý pátek“ = 13. 10. 1929

– krize odstartovala zodpovědnost státu za soc. podmínky obyvatel

– Stát – měl zajišťovat životní úroveň občanů a přebral funkce, které jindy náleželi rodině → WELFARE STATE = SOCIÁLNÍ STÁT

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy