Vývojová psychologie, periodizace duševního života člověka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Vývojová psychologie, periodizace duševního života člověka

   Předmět: Psychologie/Společenské vědy

   Přidal(a): JC

 

 

Vývojová psychologie

Vývojové etapy dle Sigmunda Freuda (zakladatel psychoanalýzy):

 • Orální (kojenecké období) – 1. rok života, sání z prsu, cucání palce + hraček, růst zubů, kousání, udržování kontaktu, poznávání
 • Anální (batolecí období) – mezi 1 a 3 rokem života, péče o tělesnou čistotu (zadržování a vypuzování exkrementů), utváří se vztah k sobě samému, rodí se schopnost ovládání + kontroly
 • Falická (předškolní věk) – 4. rok života, identifikace s vlastním pohlavím, řešení vztahu k rodičům (Oidipovský a Elektřin komplex – jedná se o milostný vztah syna k matce a dcery k otci)
 • Latentní (mladší školní věk) – od 5 až 6 let do začátku puberty, emoční + sexuální zájmy, sociální rozvoj
 • Genitální (puberta) – od 11-12 let, heterosexuální zaměření, orientace na druhé pohlaví

 

Vývojové etapy dle Erika Eriksona (německý psycholog židovského původu působící v USA):

Kojenec

 • Ctnost: naděje
 • Konflikt: důvěra x nedůvěra
 • Významný vztah: matka

 

Batole

 • Ctnost: vůle
 • Konflikt: samostatnost x stud a nejistota
 • Významný vztah: rodiče

 

Předškolák

 • Ctnost: cíl
 • Konflikt: iniciativa x vina
 • Významný vztah: rodina

 

Školák

 • Ctnost: schopnost
 • Konflikt: činorodost x pasivita
 • Významný vztah: sousedství, škola

 

Mladistvý

 • Ctnost: věrnost
 • Konflikt: sebeuvědomění x zmatení rolí
 • Významný vztah: vrstevníci, vzory

 

Mladý dospělý

 • Ctnost: láska
 • Konflikt: intimita x izolace
 • Významný vztah: partneři, přátelé

 

Střední věk

 • Ctnost: péče
 • Konflikt: rozvoj x stagnace
 • Významný vztah: domov, pracoviště

 

Stáří

 • Ctnost: moudrost
 • Konflikt: vyrovnanost x zoufalství
 • Významný vztah: lidstvo, moji blízcí

 

Periodizace duševního života člověka

Prenatální období

1.  zárodek (početí – 14 dnů)

2.  embryo (14 dnů –  10 týdnů)

3.  plod (do 40 týdne)

 

Natální období

1.  fáze otevírací

2.  vlastní porod

3.  porod placenty

 

Postnatální období

1.  novorozenec (0 – 28 dnů)

2.  kojenec ( 28 den – 1 rok)

3.  batole (1 rok – 3 roky)

4.  předškolní věk (3 – 6 let)

5.  mladší školní věk (6 – 13)

6.  puberta (13 – 16)

7.  adolescence (16 – 21)

8.  dospělost (21 – 60)

9.  stáří

 

Prenatální období

– splynutí mužské a ženské zárodečné buňky, vývoj plodu, trvá 9 měsíců, končí narozením

– psychický vývoj, komunikace s matkou, formování vztahu matky s dítětem

 

Natální období

= období těsně kolem porodu

 

Postnatální období

NOVOROZENEC (1. měsíc)

– průměrná hmotnost 3,5 kg; délka 50 cm

– adaptace na podmínky nového prostředí

– základní reflexy – uchopovací, sací, kontakt s matkou

 

KOJENEC (1. rok)

– tělesný vývoj dítěte – ztrojnásobí se mu počáteční váha a má zvětšenou hlavu

– rychlý rozvoj dítěte po stránce motorické (sezení, lezení, uchopování předmětů)

– rozvoj vnímání (smysly – zrak, sluch, hmat)

– rozvoj psychiky dítěte

– příprava na osvojení řeči – předřečové období (broukání, žvatlání, jednoslovná řeč)

– formování prvních trvalejších sociálních vztahů (s těmi, kteří o dítě pečují)

 

BATOLE (1. – 3. rok)

– výrazný rozvoj dětské osobnosti

– zdokonalování jemné motoriky (př. samo jí, obléká se, listuje v knize)

– rozvoj tvořivosti (kreslení), logického myšlení, sociálních vztahů – postupně se odpoutává od matky a navazuje vrstevnické vztahy

– rozlišuje barvy, vnímá čas

– vývoj řeči (ve 2 letech až 300 slov, ve třech letech až 1000 slov a spojování do vět)

– ve 3 letech dítě může začít chodit do MŠ – učí se větší samostatnosti, osvojuje si hygienické návyky

 

PŘEDŠKOLNÍ VĚK (3. – 6. rok)

– končí vstupem do školy

– dítě rychle roste a zeštíhluje

– umí 3–4000 slov

– sebeprosazení, zručnost

– vývoj k samostatnosti a udržování pozornosti

– velmi bohatá představivost (dětské lži)

– rychlý společenský vývoj, pociťování ženské a mužské role

– hry jsou důležité pro vývoj

– dítě umí kreslit

 

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK (6. – 13. rok)

– pohlavní dospívání

– nemají schopnost empatie (jsou „bez citu“)

– rozvoj myšlení, schopnost učení – zkvalitnění paměti, učí se číst + psát + počítat

– rozumová vyspělost, sociální zralost, sebeovládání, rozvíjení schopností, menší závislost na rodičích

 

PUBERTA (13. – 16. rok)

– významné hormonální přeměny, pohlavní dospívání

– dívky dříve mentálně vyspělé než chlapci (o 2 – 3 roky)

– hledání svého místa ve společnosti, v kolektivu

– zkomplikování vztahů – citová nestálost, změny nálad, prostořekost, nestálost a nepředvídatelnost postojů

 

ADOLESCENCE (16. – 21. rok)

– konec tělesného vývoje

– rozumové chápání

– člověk si nachází své priority, své místo ve společnosti

– osamostatňování, odchod od rodičů, prohloubení vztahů

– volba povolání

 

DOSPĚLOST

Mladá dospělost (21. – 30. rok)

– dokončení studia, nástup do zaměstnání

– hledání životního partnera

– zakládání rodiny a péče o děti

Střední dospělost (30. – 45. rok)

– maximální produktivita v práci

– výchova dětí

– zralost

Pozdní dospělost (45. – 60. rok)

– krize středního věku

– přezkoumávání a hodnocení svých životních cílů

– začíná si uvědomovat omezenost času

– první známky poklesu výkonnosti, zdravotní potíže

– vyrovnávání se s tím, že děti odcházejí z domova

– nová role prarodičů

– ke konci období odchod do důchodu – příprava

 

STÁŘÍ

Začínající stáří (60. – 75. rok)

– kostra se zmenšuje, je křehčí

– zuby vypadávají

– svalstvo ubývá

– snižuje se kvalita, rychlost, přesnost, citlivost smyslových orgánů apod.

– změny v dosavadním způsobu života

– generační spory

Pokročilé stáří (75. – 90. rok)

– duševní poruchy

– problémy přizpůsobit se na věk a na vlastní stárnutí

– klesá tělesná váha, krátí se výška

– značně snížena fyzická výkonnost

– péče okolí

Krajní stáří (90. – x. rok)

– péče je nezbytná

– blízkost smrti