Význam a užitkové vlastnosti skotu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Význam a užitkové vlastnosti skotu

   Předmět: Chov skotu

   Přidal(a): čaky

 

Význam:

1) Produkce potravy:

 • Mléka
 • Masa (hovězí, telecí)
 • Hovězí maso je velmi dietetické, méně tučné lehce stravitelné, klesla spotřeba hovězího masa díky BSE

 

2) produkce krmiv: živočišného původu

 • Mlezivo – pro telata
 • Mléko – skoro všechny druhy Hz, Z
 • Masokostní moučky
 • Kostní moučky (drůbež a prasata)
 • Masové moučky (konzervy pro psy a kočky)
 • Krevní moučky (pouze výjimečně)

 

3) suroviny pro další zpracování

 • Kůže: pro kožedělný průmysl (oděvy, obuv atd.)
 • Kožešiny: výroba oděvů
 • Kosti: luhuje se klih (lepidla, mýdla)
 • Rohovina (lepidla, svíčky, mýdla)
 • Endokrinní žlázy: farmaceutický průmysl, hormonální přípravky
 • Srst a žíně: doplňková surovina pro plnění žíněnek a čalounický nábytek

 

4) Zužitkování krmiv rostlinného původu, zbytkových krmiv a potravinářských odpadů

 

5) Produkce hnojiva

 • Chlévská mrva, kejda, močůvka
 • Produkce hnojiv: chlévské mrvy 12-17 l na 1 velkou dobytčí jednotku za 1den
 • Močůvka 50 hektolitrů na 1 dobytčí jednotku za rok
 • Kejda 170 hektolitrů za rok
 • Závisí na: technologii a ustájení

 

6) estetický význam: krajino-tvorný význam

 

Užitkové vlastnosti

Masná a mléčná užitkovost

Mléčná: mléko je zdrojem bílkovin, ML a částečně vitamínů

 • důležitý pro lidský konzum a ve výživě Z

 

Tvorba mléka:

 • probíhá v mléčné žláze, po dobu laktace nepřetržitě, spuštění mléka je řízeno neurohormonálně na základě mechanických a tepelných podmětů

 

Anatomie mléčné žlázy:

 • Modifikovaná kožní (potní) žláza, největší žláza v těle, základ v embryonálním vývinu jedince (obě 2 pohlaví) a pouze u samic se začne rozvíjet (v pohlavní dospělosti)
 • Má 4 čtvrtě, pracují samostatně, zopakovat se 2. Ročníku

 

Polovejčitý: dostatečná základna a stejně dlouhé a široké struky

Polokulovitý: užší základna, delší tělo mléčné žlázy stejně dlouhé a silné struky

Svislá mléčná žláza: velmi krátká základna (úzká), velmi dlouhé tělo, velmi dlouhé struky

Nepravidelné tvary! nevhodné!!!!!

 

Tvary struků

 • válcovitý: stejně silný
 • kuželovitý: široký kořen ke hrotu se zužuje
 • nálevkovitý: nejhorší tvar nevhodný

 

Na tvorbu jednoho kg mléka je potřeba 300-500l krve, působí hormon oxytocin 5-8 min

 

Laktace: období po které dojnice produkuje mléko,začíná porodem a končí zaprahnutím,laktace se opakují,průběh znázorníme laktační křivkou

 • doba u skotu přepočítávám dny laktace na normovanou laktaci =305 dnů
 • na laktační křivce rozlišujeme 2 doby dobu vzestupu a dobu poklesu

Mezibřezost: servis perioda:od otelení do dalšího zabřeznutí trvá optimálně 40-60 dnů trvali do 90 dnů je to uspokojivé,trvá li víc jak 90 dnů signalizuje zdravotní problémy

 • Březost:285 dnů

Doba stání na sucho: začíná zaprahnutím a končí dalším porodem měla by trvat přibližně 8 týdnů je to doba kdy se dojnice připravuje na další porod, mléčná žláze regeneruje

Mezidobý: doba mezi 2 porody 365-406 dnů

 

Typy laktační křivky:

 • Strmá: nežádoucí
 • Vyrovnaná: žádoucí

Hodnocení laktace: používá se ukazatel laktace

 

INDEX PERZISTENCE LAKTACE:

 • ukazatel stálosti. Ukazuje vyrovnanost, je to poměr mezi druhými a prvními sty dny laktace

 

INDEX OBSAHU TUKU:

 • je vyjádřen mléčné užitkovosti dojnice F=M*f/100
 • F:tuk v kg
 • M: množství mléka v kg
 • f : %tučnosti mléka

 

Relativní užitkovosti: RU=FLM*MNOŽSTVÍ LAKTACE/ŽIVÁ HMOTNOST

 • FML:přepočet tučnosti mléka na konstantní hodnotu 4%